Urnik popravil/oprema

Razdelek "Serviceability" (Uporabnost) nudi servisni mreži in neodvisnim izvajalcem informacije, potrebne za servisiranje vozil:

·  Standardni časi za izvedbo popravila ali vzdrževanja vozila so navedeni v razdelku "Repair Methods & Times Area" (Načini in časi popravil).

·  Vsa redna opravila, ki jih je treba izvesti na vozilu, da se zagotovi njegovo pravilno delovanje, so navedena v razdelku "Maintenance Plans Area" (Načrti za vzdrževanje).

·  Posebna orodja in oprema, ki se uporablja pri izdelkih/komponentah za zagotavljanje vzdrževanja ustreza kakovosti, časovni standardi pa so navedeni v razdelku "Special Tools Area" (Posebna orodja)