Plán oprav/vybavení

Oblast Serviceability poskytuje provozovatelům asistenční sítě a nezávislým provozovatelům informace potřebné k servisu vozidel:

·  Oblast Repair Methods & Times poskytuje standardní doby pro provedení oprav a údržby vozidel.

·  Všechny pravidelné operace, které musí být provedeny na vozidle pro zajištění jeho správné funkce, jsou uvedeny v oblasti Maintenance Plans.

·  Zvláštní nářadí a vybavení, které se používá u produktů/komponentů k zaručení operací údržby a zajištění kvalitativních a časových norem, jsou uvedeny v oblasti Special Tools.