Tidsprogram / Utstyr for reparasjoner

Tjenesten leverer informasjon som er nødvendig for å utføre service på kjøretøyer til servicenettverk og uavhengige operatører:

·  Standardtider for å utføre reparasjons- og vedlikeholdsoperasjoner på bilene er angitt i området Reparasjonsmetoder og -tider

·  Alle periodiske operasjoner som må utføres på kjøretøyet for å garantere korrekt drift er angitt i området Vedlikeholdsplaner.

·  De spesifikke verktøyene og utstyrene som skal brukes på produkter og komponenter for å garantere at vedlikeholdsoperasjoner oppfyller kvalitets- og tidsstandardene som er oppført i området Spesialverktøy