Harmonogramy napraw / Wyposażenie

Dział zdolności serwisowej udostępnia punktom sieci serwisowej i Niezależnym Podmiotom informacje niezbędne do serwisowania pojazdów:

·  Obszar metod i czasów napraw informuje o standardowym czasie potrzebnym do przeprowadzenia napraw pojazdu i czynności konserwacyjnych

·  Wszystkie okresowe czynności, które trzeba wykonać w pojeździe w celu zagwarantowania jego prawidłowego działania podane są w obszarze harmonogramów konserwacji.

·  W obszarze narzędzi specjalnych podano listę specjalistycznych narzędzi i wyposażenia, potrzebnych do obsługi produktów i komponentów z zachowaniem odpowiednich standardów jakości i ram czasowych wykonywanych usług