Tidsscheman för reparationer / utrustning

Servicen tillhandahåller tjänsten till servicenätet och till oberoende aktörer med information som är nödvändig för att serva fordonen:

·  De standardtider för att utföra reparations- och underhållsarbeten på fordonen anges i området Reparationsmetoder och -tider

·  Alla periodiska åtgärder som måste utföras på fordonet för att garantera dess korrekta funktion, står angivna i sektionen Underhållsplaner.

·  De specifika verktyg och utrustning som ska användas på produkter och komponenter för att garantera att underhållet uppfyller kvalitets- och tidsstandarderna listas i området Specialverktyg