Remonta laika grafiki / aprīkojums

Apkalpojamība nodrošina servisa tīklam un neatkarīgajiem operatoriem informāciju, kas nepieciešama, lai apkalpotu transportlīdzekļus:

·  "Remonta metodes un laiks" zona satur datus par standarta laiku, kas nepieciešams transporta līdzekļa remonta un tehniskās apkopes operācijām

·  "Tehniskās apkopes plāni" zona satur visas periodiskās darbības, kas jāveic transportlīdzeklim, lai garantētu tā pareizu darbību.

·  "Īpaši rīki" zona satur īpašos rīkus un aprīkojumu, kuru nepieciešams izmantot produktiem/detaļām, lai garantētu, ka veiktās tehniskās apkopes darbības atbilst kvalitātes un laika standartiem