Programări reparaţii/echipament

Reţeaua de service furnizează reţelei de asistenţă şi operatorilor independenţi informaţiile necesare pentru servisarea autovehiculelor:

·  Timpii standard pentru efectuarea reparaţiilor şi operaţiilor de întreţinere a autovehiculelor sunt precizaţi în Domeniul Metode de reparare şi ore

·  Toate operaţiile periodice care trebuie să fie efectuate la autovehicul în scopul asigurării funcţionării corecte a acestuia sunt prezentate în Domeniul Planuri de întreţinere.

·  Sculele şi echipamentele speciale care trebuie folosite pe produse/componente pentru a garanta respectarea standardelor de calitate şi termenelor pentru operaţiile de întreţinere sunt prezentate în Domeniul Scule speciale