Remonto laiko grafikai / įranga

Techninio aptarnavimo skyrius tiekia aptarnavimo tinklui ir nepriklausomiems operatoriams informaciją, reikalingą transporto priemonėms aptarnauti:

·  Standartinis transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros darbų atlikimo laikas nurodyti skyriuje „Remonto būdai ir laikas“

·  Visi periodiškai atliekami darbai, kurie turi būti atikti automobiliui siekiant garantuoti tinkamą jo veikimą, nurodyti techninės priežiūros planų srityje.

·  Konkretūs įrankiai ir įranga, skirti naudoti su gaminiais / dalimis, siekiant užtikrinti, kad techninės priežiūros darbai atitiktų kokybės ir laiko standartus, išvardyti specialiųjų įrankių srityje