Plány časov opráv/zariadenia

Servisná sieť a nezávislí prevádzkovatelia sú zásobovaní informáciami potrebnými na servis vozidiel:

·  Oblasť Metódy a dĺžky trvania opráv (Repair Methods & Times Area ) poskytuje štandardné časy na vykonanie činností opravy a údržby vozidiel.

·  Všetky pravidelné operácie, ktoré sa musia vykonávať na vozidle s cieľom zaručiť jeho správnu funkciu, sú uvedené v oblasti Plány údržby (Maintenance Plans Area).

·  Špecifické nástroje a vybavenie na použitie na výrobkoch/komponentoch, aby bolo zaručené, že spĺňajú kvalitatívne a časové normy, sú uvedené v oblasti Špeciálne nástroje (Special Tools Area).