Сервизни бюлетини

eTIM е програма, използвана в отделите на Компанията за изготвяне, превеждане и публикуване в интернет на технически документи за информиране на сервизната мрежа относно: изтегляния на изделия, актуализации на изделия, техническо обслужване, ремонтни процедури, гаранции, инструменти и оборудване за сервиза, диагностика.

Компанията предлага на независимите оператори възможност да придобият техническите знания, необходими за ремонтиране на Изделията на Компанията, при същите условия, както официалните сервизи от мрежата на Компанията. Информацията се получава чрез достъп до огромна библиотека с техническа документация, актуализирана ежедневно с най-новите разработки в областта на ремонта и техническото обслужване.