Techninės priežiūros biuletenis

eTIM yra programa, kurią bendrovės skyriai naudoja paruošti, versti ir žiniatinklyje skelbti techninius dokumentus, kad aptarnavimo tinklas visada būtų tinkamai ir laiku informuojamas apie: produktų atšaukimus, produktų atnaujinimus, priežiūrą, remonto procedūras, garantijas, dirbtuvių įrankius, instrumentus ir diagnostiką.

Bendrovė nepriklausomiems operatoriams suteikia galimybę gauti technines žinias, reikalingas bendrovės gaminių remontui tomis pačiomis sąlygomis, kaip ir bendrovės įgaliotame aptarnavimo tinkle. Prie šios informacijos galima prieiti labai didelėje techninių dokumentų bibliotekoje, kuri kasdien atnaujinama naujausia informacija apie remontą ir aptarnavimą.