Εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης

Το eTIM είναι ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται από τμήματα της Εταιρείας για την προετοιμασία, μετάφραση και δημοσίευση στο Διαδίκτυο των τεχνικών εγγράφων, προκειμένου να διατηρηθεί το δίκτυο σέρβις ενημερωμένο σχετικά με τα εξής: ανακλήσεις προϊόντων, ενημερώσεις προϊόντων, συντήρηση, διαδικασίες επισκευής, εγγυήσεις, εργαλεία και εξοπλισμός συνεργείου και διαγνωστικά.

Η Εταιρεία παρέχει στους Ανεξάρτητους Χειριστές τη δυνατότητα απόκτησης των τεχνικών γνώσεων που απαιτούνται για την επισκευή Προϊόντων της Εταιρείας με τους ίδιους όρους όπως και με το Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Σέρβις της Εταιρείας. Αυτό διατίθεται μέσω πρόσβασης σε μια τεράστια βιβλιοθήκη τεχνικού πληροφοριακού υλικού, που ενημερώνεται σε ημερήσια βάση με τις νεότερες εξελίξεις στο πεδίο της επισκευής/σέρβις.