Service Bulletiny

eTIM je program, ktorý oddelenia spoločnosti používajú na prípravu, preklad a webovú publikáciu technických dokumentov, a to z dôvodu neustáleho informovania servisnej siete: o stiahnutí výrobkov, produktových aktualizáciách, údržbe, postupoch opravy, zárukách, dielenských nástrojoch a vybavení a diagnostike.

Nezávislým prevádzkovateľom ponúka spoločnosť možnosť získania technických vedomostí, ktoré sú nevyhnutné na opravu výrobkov spoločnosti, a to za rovnakých podmienok, aké má autorizovaná servisná sieť spoločnosti. Tieto sú k dispozícii prostredníctvom prístupu do obrovskej knižnice technickej dokumentácie, ktorá sa každý deň aktualizuje o najnovšie zmeny v oblasti opravy/servisu.