Biuletyny serwisowe

eTIM to program stosowany przez różne działy Firmy do przygotowywania, tłumaczenia i publikacji dokumentacji technicznej na stronie internetowej, w celu zapewnienie członkom sieci serwisowej bieżących informacji na temat: wycofywania i aktualizacji produktów, konserwacji, procedur naprawczych, gwarancji, narzędzi oraz wyposażenia warsztatowego i diagnostycznego.

Spółka zapewnia Niezależnym Podmiotom możliwość zdobywania wiedzy technicznej, niezbędnej do przeprowadzania napraw Produktów Firmy, na takich samych warunkach jak punktom Autoryzowanej Sieci Serwisowej. Możliwość taką zapewnia dostęp do wielkiej biblioteki dokumentacji technicznej na bieżąco aktualizowanej o najnowsze rozwiązania naprawcze i serwisowe.