Privatumo politika

PRIVATUMO INFORMACIJA

PERSPĖJIMAI

Visi šios svetainės lankytojai turi patvirtinti sutikimą su joje pateikiamomis nuostatomis ir sąlygomis, taip pat ir su pateikiamomis kituose svetainės puslapiuose. Jei negalite sutikti su šiomis nuostatomis ir sąlygomis, svetaine nesinaudokite. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu ir bet kuriuo būdu pakeisti nuostatas ir sąlygas neįsipareigodama informuoti apie šiuos pokyčius.

SVETAINĖS PASKIRTIS

Šios svetainės paskirtis yra teikti techninę informaciją, taikomą bendrovės gaminių remontui ir aptarnavimui, teikiant šias paslaugas subjektams, turintiems atitinkamas teises pagal Europos Parlamento ir tarybos reglamento (ES) Nr. 167/2013 53(1) straipsniu. . Ši prieiga tampa galima kaip nurodyta ir reikalaujama 2014 m. rugsėjo 19 d. deleguotame reglamente (ES) Nr. 1322/2014 dėl techninės informacijos, taikomos žemės ir miškų ūkio transporto priemonėms. Dėl išsamesnės informacijos apie aukščiau nurodytus reglamentus ar visų galimų jiems taikomų išimčių skaitykite šios svetainės skyrių „Nuostatos ir sąlygos“, kaip nurodyta aukščiau.

PRIEIGA PRIE TECHNINĖS INFORMACIJOS

Galimos techninės informacijos tipus ir ypatybes galima patikrinti prisiregistruojant arba įeinant į svetainę. Patikrinus reikiamą techninę informaciją, ją peržiūrėti galima įsigijus metinės, mėnesinės, savaitinės, dienos ar valandinės prenumeratos paketus. Šie paketai taip yra suskirstyti pagal techninės informacijos tipą. Visos informacijos apie prieigą prie techninės informacijos ieškokite šios svetainės skyriuje „Nuostatos ir sąlygos“.

AUTORIŲ IR INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

Bendrovė yra vienintelis išskirtinių teisių į atitinkamai techninės informacijos formą ir turinį, atsižvelgiant į autorių ir pramoninės nuosavybės teisių nuostatus, turėtojas: pagal prieigos prie techninės informacijos sąlygas klientas įsigijimo metu prisiregistruoja. Be to, bet koks prekės ženklas, logotipas, paveikslėlis, piešinys, garsas, muzika, filmas, vaizdo įrašas, programinė įranga ar kitas turinys svetainėje (toliau „Objektai“) yra saugomas atitinkamomis nuosavybės teisėmis, įskaitant prekės ženklo, patento, autorių teises ir kt., nebent nurodyta kitaip. Šios teisės teisiškai priklauso bendrovei arba jomis bendrovė naudojasi pagal licenciją su atitinkamų savininkų sutikimu. Todėl bet koks objektų naudojimas (kopijavimas, dalinis kopijavimas, fizinis kopijavimas) draudžiamas, išskyrus išskirtinai asmeninio naudojimo tikslams. Išskirtinai asmeninis naudojimas yra suprantamas kaip kopijos išsaugojimas asmeniniame kompiuteryje arba objektų kaip asmeninio naudojimo dokumentacijos atsispausdinimas. Todėl objektų platinimas ir perdavimas (įskaitant publikacijas interneto svetainėse) trečiosioms šalims, modifikavimas, pakartotinis publikavimas, pakartotinis naudojimas su kitais dokumentais ar failais ir bet koks kitas apdorojimas laikomas ne išskirtinai asmeniniu naudojimu ir yra neteisėtas. Bendrovė jokiu būdu nėra atsakinga ir negali prisiimti atsakomybės už savininkų, leidusių bendrovei naudoti objektus pagal sutikimą, teisių pažeidimus savininkams kilus pretenzijų dėl kokių nors svetainės naudotojų vykdyto teisių pažeidimo. Vienintelis atsakingas už tokius pažeidimus yra pažeidimą įvykdęs svetainės naudotojas.

PAŽEIDIMAI DĖL RYŠIŲ

Nei bendrovė, nei kitos kompanijos, kurias tiesiogiai arba netiesiogiai valdo „CNH Industrial NV“, neatsakys už žalą, atsiradusią dėl prieigos prie svetainės ir registracijos joje bei joje laikomų objektų naudojimo ir (arba) atsisiuntimo, nepriklausomai nuo to, ar tokią žalą sukėlė, triktys, klaidos ar kita, arba paskesnio galimybės naudotis svetaine nebuvimas.

NUORODOS

Bendrovė nėra atsakinga už išorinių svetainių, kurios yra susijusios su svetaine arba su kuriomis yra susijusi svetainė, turinį.

PRIVATUMO STRATEGIJA

Bendrovė saugo privatumą, tiek pagal įstatymus, tiek pagal savo įmonės politiką. Ši apsauga galioja visiems su bendrove susijusiems asmenims – darbuotojams, tiekėjams, potencialiems klientams, interneto svetainės lankytojams. Skaitykite bendrovės privatumo pareiškimą Informativa.pdf

ASMENINIŲ DUOMENŲ TEIKIMAS

Jeigu svetainės lankytojas ketina laisvanoriškai pateikti savo duomenis, laikomais asmeniniais pagal 1995 m. spalio 24 d. Europos parlamento ir Tarybos direktyvą 95/46/EB dėl asmenų apsaugos, taikomos asmens duomenų apdorojimui ir laisvam tokių duomenų judėjimui ir visiems galiojantiems vietiniams privatumo įstatymams, tai gali būti atliekama tik laikantis svetainėje pateiktų taisyklių ir procedūrų, pagal aukščiau nurodytus privatumo įstatymus. Asmens duomenis kiekvienas svetainės lankytojas pateikia laisvu pasirinkimu. Svetainė neįrašinėja jokių asmeninių duomenų, nebent aiškiai ir tiksliai informuodama lankytoją apie galimybę registruoti savo asmeninius duomenis. Kad nebūtų klaidų ar nesusipratimų, jokie asmeniniai duomenys negali būti registruojami be tolesnio ir galutinio lankytojo patvirtinimo. 

NARŠYMAS SVETAINĖJE IR PRIEIGA PRIE REGISTRACIJOS – SLAPUKAI IR REGISTRO FAILAI

Norėdama per svetainę rinkti statistinę informaciją bendrovė naudojasi slapukų technologija. Slapukas yra nedidelis susijusios interneto svetainės siunčiamas informacinis elementas, naršyklės išsaugomas jūsų kompiuterio standžiajame diske. Svetainė atseka slapuko maršrutą (aktyvumą, žinomą kaip „spustelėjimo srautas‟, pvz., įrašo svetainės lankytojų ėjimo iš vieno į kitą puslapį maršrutus): šis aktyvumas neleidžia identifikuoti svetainėje naršančio naudotojo, tačiau leidžia per svetainę rinkti statistinius duomenis, pavyzdžiui, atidarytus ar atsisiųstus puslapius. Pabrėžiame, kad jokia ši informacija nėra susiejama su jumis kaip asmeniu. Slapukuose nėra jūsų el. pašto adreso ar kitos privačios informacijos. Per atsekimo slapukus gauta informacija yra bendrojo pobūdžio. Norėdama skaičiuoti lankytojų skaičių ir įvertinti techninius svetainės pajėgumus bendrovė taip pat naudojasi žiniatinklio serverio registro failais. Mes naudojamės šia informacija rinkti svetainės lankomumo duomenis ir tvarkyti puslapius pagal populiarumą, kad būtų lengviau naršyti ir gauti daugiau naudingos informacijos puslapiuose. Šią informaciją renkame pagal svetainės maršrutus, bet ne pagal atskirus lankytojus. Taigi jokia asmeninė informacija nebus laikoma ar naudojama. Bendrovė suteiks prieigą prie šios informacijos tiesiogiai susijusioms institucijoms tik, kai to reikės, nesąžiningo naudojimo atveju.

EL. PAŠTAS, SUSIRAŠINĖJIMŲ SĄRAŠAS

Pabrėžiame, kad jeigu dėl kokios nors priežasties norite svetainei nusiųsti el. laišką arba svetainė pakviečia jus užsiprenumeruoti susirašinėjimų sąrašą, kad galėtumėte gauti į kompiuterį informacijos, ir bet kuriai iš šių galimybių reikia jūsų asmeninės informacijos, tai bus visada daroma pagal Privatumo aktą. Todėl duomenys bus išsaugomi tik tada, jei jūs aiškiai išreikšite ir patvirtinsite sutikimą.

TAIKOMI ĮSTATYMAI - JURISDIKCIJOS VIETA

Kaip nurodyta įspėjimuose, norėdami prisijungti prie svetainės, turite pilnai patvirtinti svetainės taisykles. Todėl svetaine besinaudojantis naudotojas sutinka, kad bendrovei laikysis vietos, kurioje registruotas bendrovės biuras, įstatymų ir paklus atitinkamam teismui.

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (*)

PRIVACY POLICY (*)

(*) It's mandatory to accept our "Privacy policy" and "Copyright and intellectual property rights" to provide you access on this Portal. Without this it will not be possible for us to provide you our services