Politica de confidenţialitate

AVERTISMENTE

Orice persoană care accesează acest Site va accepta Termenii şi condiţiile din prezentul document şi cei precizaţi pe celelalte pagini ale Site-ului. Dacă nu puteţi accepta aceşti Termeni şi condiţii, vă rugăm să nu utilizaţi Site-ul. Compania îşi rezervă dreptul de a modifica Termenii şi condiţiile oricând şi în orice mod, fără a fi obligată să informeze pe cineva cu privire la aceste modificări.

OBIECTIVUL SITE-ULUI

Scopul Site-ului este de a oferi Informaţii tehnice privind repararea şi servisare Produselor Companiei persoanelor care deţin drepturi în acest sens în conformitate cu Articolul 53(1) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului. Acest acces este pus la dispoziţie aşa cum este indicat în şi cerut de Regulamentul delegat (UE) nr. 1322/2014 al Comisiei din 19 septembrie 2014 pentru Informaţii tehnice privind autovehiculele agricole şi forestiere. Pentru toate detaliile sau orice excepţii specifice privind regulamentele precizate anterior, consultaţi secţiunea Termeni şi condiţii, a acestui Site, conform specificaţiilor de mai sus.

ACCESUL LA INFORMAŢIILE TEHNICE

Este posibilă verificarea tipurilor şi caracteristicilor Informaţiilor tehnice disponibile prin înregistrarea la Site şi accesarea acestuia. După căutarea Informaţiilor tehnice necesare, este posibilă consultarea acestora prin cumpărarea de abonamente pentru pachete de acces sincronizat pe bază anuală, lunară, săptămânală, zilnică şi orară. Aceste pachete sunt împărţite şi conform tipului informaţiilor tehnice. Pentru toate detaliile referitoare la Informaţiile tehnice, consultaţi secţiunea „Condiţii contractuale” a acestui Site.

DREPT DE AUTOR ŞI DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Compania este deţinătorul unic al drepturilor exclusive garantate de reglementările privind dreptul de autor şi drepturile de proprietate industrială, respectiv, forma şi conţinutul Informaţiilor tehnice, reglementate de termenii accesului la Informaţiile tehnice semnate de Utilizator la momentul achiziţionării. În plus, în lipsa unor indicaţii contrare explicite, orice marcă comercială, siglă, imagine, desen, sunet, muzică, film, video, software sau orice altceva de pe Site (denumite în continuare „Obiecte”) este acoperit(ă) de drepturile relevante care protejează proprietatea acestuia, aşa cum sunt, exemplificativ, însă nu exhaustiv, drepturile referitoare la mărci comerciale, patente, dreptul de autor etc. Aceste drepturi sunt deţinute în mod legal de Companie sau sunt folosite sub licenţă de Companie cu acordul proprietarilor. Prin urmare, orice utilizare (copiere, copiere parţială, tipărire exemplare) a Obiectelor este interzisă, în afara utilizării strict personale. Prin utilizare strict personală se înţelege salvarea unei copii pe calculatorul personal al dumneavoastră sau tipărirea Obiectelor pentru a ţine o documentaţie în scopuri personale. Prin urmare, distribuirea şi transmisia - incluzând şi publicarea pe alte site-uri web - Obiectelor la terţe părţi, modificarea, republicarea, reutilizarea prin includerea lor în alte documente sau fişiere, şi reprocesarea de orice tip a acestora nu este considerată o utilizare strict personală - şi ca atare este ilegală. Compania nu răspunde sub nicio formă şi nici nu poate fi trasă la răspundere pentru violarea drepturilor pe care proprietarii Obiectelor le au garantate prin concesionare Companiei, când aceşti proprietari pretind că utilizatorii Site-ului au violat într-un anumit mod aceste drepturi. Acel utilizator al Site-ului care comite violarea, este singurul responsabil pentru această violare.

PAGUBE PRODUSE CA URMARE A CONEXIUNILOR

Nici Compania şi nici alte companii controlate direct sau indirect de CNH Industrial NV nu vor fi trase la răspundere pentru daunele datorate accesării sau înregistrării pe Site şi utilizarea şi/sau descărcarea de Obiecte conţinute de acesta, indiferent dacă aceste daune rezultă în urma unor defecte, erori sau oricăror alte cauze sau incapacităţii ulterioare de utilizare a materialului de pe Site.

LINKURI

Compania nu este responsabilă pentru conţinutul site-urilor externe care sunt legate de Site şi nici al site-urilor externe la care Site-ul ar putea fi legat.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Compania protejează confidenţialitatea, în conformitate atât cu legea, cât şi cu politica Companiei. Această protecţie se referă la toţi cei care au legături cu Compania, fie ei angajaţi, furnizori, clienţi, potenţiali clienţi sau persoane care accesează site-ul web. Citiţi Declaraţia de confidenţialitate a Companiei Informativa.pdf

COMUNICAREA DATELOR PERSONALE

Dacă un vizitator al Site-ului intenţionează să ofere în mod voluntar datele sale definite ca fiind personale prin Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 24 octombrie 1995, în legătură cu protecţia persoanelor în ceea ce priveşte procesarea datelor personale şi utilizarea liberă a acestor date şi orice lege locală aplicabilă privind confidenţialitatea, acest lucru poate fi realizat numai prin respectarea regulilor şi procedurilor de pe Site, conform legilor privind confidenţialitatea, precizate anterior. Datele personale sunt furnizate în mod liber de fiecare vizitator al Site-ului. Site-ul înregistrează datele personale numai după ce a informat în mod clar şi specific vizitatorul despre posibilitatea înregistrării datelor lor personale. Pentru evitarea greşelilor sau neînţelegerilor, datele personale nu pot fi înregistrate fără confirmarea adiţională şi finală a vizitatorului. 

ÎNREGISTRAREA ACCESULUI ŞI NAVIGĂRII PE SITE - COOKIE-URI ŞI FIŞIERE JURNAL

Compania foloseşte tehnologia modulelor cookie, pentru a colecta informaţii statistice de pe Site. Un cookie este un mic pachet informativ trimis de site-ul web contactat şi salvat de browser pe hard disk-ul computerului dumneavoastră. Site-ul urmăreşte calea parcursă de cookie (o activitate cunoscută sub numele de „click stream” (fluxul de date), adică înregistrează căile folosite de vizitatorii site-ului de la o pagină la următoarea), deşi această activitate nu face posibilă identificarea utilizatorului care navighează pe site, pentru colectarea datelor statistice de pe site, cum ar fi, de exemplu, paginile deschise, descărcate etc. Reiterăm că niciunul dintre aceste informaţii nu sunt asociate cu dumneavoastră în mod individual. Modulele cookie nu pot să conţină adresa dumneavoastră de e-mail sau orice alte informaţii confidenţiale. Informaţiile obţinute din urmărirea modulelor cookie sunt evaluate ca un întreg. Compania utilizează şi fişierele jurnal ale serverului web pentru numărarea vizitatorilor şi evaluarea capacităţilor tehnice ale site-ului nostru. Folosim aceste informaţii pentru a obţine date despre utilizarea site-ului, şi organizarea paginilor în cel mai accesibil mod cu putinţă, pentru a uşura navigarea pe site, furnizând informaţii mai utile pe pagini. Adunăm informaţii despre traficul site-ului, dar nu şi despre vizitatorii individuali. Ca urmare, nicio informaţie personală nu va fi păstrată sau utilizată. Compania trebuie să pună la dispoziţia autorităţilor relevante aceste informaţii doar când este necesar, în cazul utilizării frauduloase.

E-MAIL, LISTĂ DE EXPEDIERE POŞTALĂ

Dacă doriţi să trimiteţi un e-mail Site-ului din orice motiv, sau Site-ul vă invită să vă înscrieţi pe o listă de expediere poştală pentru a primi informaţii pe calculatorul dumneavoastră, subliniem încă o dată că in cazul în care pentru unul dintre aceste posibilităţi este necesară înregistrarea informaţiilor dumneavoastră personale, acesta va fi făcută întotdeauna în conformitate cu Legea privind protecţia datelor personale. Ca urmare, datele vor fi salvate doar după consimţământul dumneavoastră explicit şi repetat.

LEGEA APLICABILĂ - INSTANŢELE COMPETENTE

Aşa cum a fost indicat în avertismente, accesul la Site impune acceptarea regulilor Site-ului. În consecinţă, utilizatorul care are acces la Site este de acord cu faptul că legea aplicabilă şi instanţa competentă sunt cele în care Compania îşi are sediul social.

COPYRIGHT AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (*)

PRIVACY POLICY (*)

(*) It's mandatory to accept our "Privacy policy" and "Copyright and intellectual property rights" to provide you access on this Portal. Without this it will not be possible for us to provide you our services