Специални инструменти

Отделът за специални инструменти предоставя на официалната сервизна мрежа и на Независимите оператори информацията, необходима за ремонт и обслужване на автомобилите:

·  Специфичните инструменти и оборудване, които трябва да се използват по изделията и компонентите за гарантиране на качеството и продължителността на операциите по техническото обслужване, са изброени в областта „Специални инструменти“