Special Tools

Dział narzędzi specjalnych udostępnia punktom Autoryzowanej Sieci Serwisowej i Niezależnym Podmiotom informacje niezbędne do serwisowania pojazdów:

·  W obszarze narzędzi specjalnych podano listę specjalistycznych narzędzi i wyposażenia, potrzebnych do obsługi produktów i komponentów z zachowaniem odpowiednich standardów jakości i ram czasowych wykonywanych usług