Ειδικά εργαλεία

Το τμήμα ειδικών εργαλείων παρέχει στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Σέρβις και στους Ανεξάρτητους Χειριστές τις πληροφορίες που απαιτούνται για το σέρβις των οχημάτων:

·  Τα συγκεκριμένα εργαλεία και εξοπλισμός για τη χρήση των προϊόντων/εξαρτημάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εργασίες συντήρησης πληρούν τα πρότυπα ποιότητας και χρόνου αναγράφονται στην περιοχή Special Tools.