Special Tools

Avdelingen Spesialverktøy leverer informasjon som trenges for service på kjøretøyene til autoriserte servicenettverk og uavhengige operatører:

·  De spesifikke verktøyene og utstyrene som skal brukes på produkter og komponenter for å garantere at vedlikeholdsoperasjoner oppfyller kvalitets- og tidsstandardene som er oppført i området Spesialverktøy