Special Tools

Företagets diagnosutrustning består av EST, en Panasonic PC med en VCI (fordonskommunikationsgränssnitt) genom företagets hemsida

EST kräver ett licensavtal (säljs separat) för att kunna fungera. Detta ger aktivering av diagnostisk programvara, och rätten till programuppdateringar så länge en giltig licens varar. Licensen är tillgänglig i olika behörighetsnivåer.