Special Tools

Specialiųjų įrankių skyrius tiekia įgaliotajam aptarnavimo tinklui ir nepriklausomiems operatoriams informaciją, reikalingą transporto priemonėms aptarnauti:

·  Konkretūs įrankiai ir įranga, skirti naudoti su gaminiais / dalimis, siekiant užtikrinti, kad techninės priežiūros darbai atitiktų kokybės ir laiko standartus, išvardyti specialiųjų įrankių srityje