Special Tools

Diagnostické zariadenia spoločnosti pozostávajú z EST, počítača Panasonic PC a VCI (komunikačné rozhranie vozidla), prostredníctvom webovej stránky spoločnosti.

EST vyžaduje licenčnú zmluvu (predáva sa samostatne), aby fungovala. Táto ponúka aktiváciu diagnostického softvéru a právo na softvérové aktualizácie po dobu trvania platnej licencie. Licencia je k dispozícii v rôznych úrovniach prístupu.