Special Tools

Odjel specijalnih alata ovlaštenoj servisnoj mreži i neovisnim operaterima pruža informacije potrebne za servisiranje vozila:

·  Specijalni alati i oprema za upotrebu na proizvodima / sastavnim dijelovima kako bi se moglo jamčiti da zahvati održavanja ispunjavaju norme po pitanju kvalitete i vremena popisani su u Području specijalnih alata