Special Tools

Afdelingen for specielle værktøjer forsyner de autoriserede servicenetværk og uafhængige operatører med de nødvendige oplysninger til service af køretøjerne:

·  Special Tools-området indeholder en liste over de specifikke værktøjer og udstyr, der skal bruges med produkterne / komponenterne for at sikre, at vedligeholdelsesprocedurerne opfylder de pågældende kvalitetsstandarder og tidsfrister.