Special Tools

Īpašo rīku nodaļa nodrošina pilnvarotajam servisa tīklam un neatkarīgajiem operatoriem informāciju, kas nepieciešama, lai apkalpotu transportlīdzekļus:

·  "Īpaši rīki" zona satur īpašos rīkus un aprīkojumu, kuru nepieciešams izmantot produktiem/detaļām, lai garantētu, ka veiktās tehniskās apkopes darbības atbilst kvalitātes un laika standartiem