Special Tools

Oblast Special Tools poskytuje autorizovaným provozovatelům asistenční sítě a nezávislým provozovatelům informace potřebné k servisu vozidel:

·  Zvláštní nářadí a vybavení, které se používá u produktů/komponentů k zaručení operací údržby a zajištění kvalitativních a časových norem, jsou uvedeny v oblasti Special Tools.