Generelle oplysninger

DEFINITIONER

 

Betydningen af de følgende termer er som angivet heri:

 

Aftale: betyder nærværende aftale, som indeholder de aktuelle vilkår og betingelser;

 

Autoriseret servicenetværk: betyder Virksomhedens autoriserede servicenetværk, der bruges til reparation og vedligeholdelse af virksomhedens maskiner, blandt hvilke produkterne;

 

Virksomhed: betyder CNH Industrial Italia S.p.A. med hovedkontor i Torino, Via Plava 80;

 

Kunde(r): betyder de/den uafhængige operatør(er) som, efter registrering på websiden og accept af disse vilkår og betingelser, indgår aftalen med virksomheden;

 

Uafhængig(e) operatør(er): har samme betydning som i henhold til paragraf 3 i forordningen (EU) nr. 167/2013 fra Europa-parlamentet og fra Rådet;

 

Område til vedligeholdelsesprogrammer: betyder virksomhedens område, der er bruges til at tilbyde oplysninger om planlagt vedligeholdelse;

 

Fabrikant: har samme betydning som i henhold til paragraf 3(25) i forordningen (EU) nr. 167/2013 fra Europa-parlamentet og fra Rådet;

 

Mekanik(ere): betyder de specialiserede tekniker(e), som er kvalificerede til at udføre reparationer på produkterne;

 

Katalog: betyder reservedelskatalog;

 

Part(er): betyder kunden og virksomheden;

 

Produkter: betyder CASE IH, New Holland Agriculture, traktorer af mærket Steyr;

 

Reparationsmetoder & Tidsområde: betyder virksomhedens område, der er bruges til standard reparationstider for reparation af produkterne;

 

RMI-forordning: betyder det europæiske regelsæt, der regulerer retningslinjerne for uafhængige reparatørers adgang til oplysningerne om vedligeholdelse og reparation, der formidles af fabrikanterne;

 

Tjenester: betyder de tjenester, som tilbydes til kunden/kunderne der defineres af disse vilkår og betingelser, som skal bestå af købet af adgang til tekniske oplysninger og reservedelskataloger, køb af specielle værktøjer og licenser til elektronisk serviceredskab, samt download af software til køretøj;

 

Webside: betyder virksomhedens webside, hvortil kunden skaffer sig adgang og, som indeholder virksomhedens tekniske oplysninger og reservedelskataloger, hvad angår produkterne;

 

Område til specielle værktøjer: betyder virksomhedens område, der er beregnet til specialiserede reparationsværktøjer eller udstyr, som eventuelt er nødvendigt for at udføre reparation på produkterne;

 

Tekniske oplysninger: har samme betydning som i henhold til paragraf 53(1) og (3) i forordningen (EU) nr. 167/2013 fra Europa-parlamentet og fra Rådet;

 

Teknisk uddannelse: betyder uddannelsen til at udføre reparationer på produkterne;

 

Vilkår og betingelser: betyder disse bestemmelser som regulerer kundens adgang og registrering på websiden, samt kundens køb af tjenesterne.

Generelle oplysninger

Registreringen på websiden sikrer onlineadgang til den nødvendige tekniske information for reparationer og vedligeholdelse af virksomhedens produkter.

Dataene som er tilgængelige på websiden stilles udelukkende til rådighed som vejledning og er muligvis ikke opdaterede på grund af ændringer, som producenten har foretaget af tekniske og/eller kommercielle årsager eller i tilfælde af tilpasninger, der kræves af den gældende lovgivning i forskellige lande.

Reparations- og vedligeholdelsesprocedurerne for produkter, der er beskrevet i den offentliggjorte tekniske information på websiden, må kun udføres af mekanikere med specialiseret uddannelse inden for de relevante emner og med de nødvendige værktøjer og udstyr.

Hverken virksomheden eller nogen anden virksomhed, som kontrolleres direkte eller indirekte af CNH Industrial NV, kan holdes ansvarlig for resultatet af procedurer og/eller aktiviteter, der udføres ved hjælp af ovennævnte tekniske information som reference.

Tekniske krav for adgang til websitet

Websiden kræver brug af følgende:

Browser

·  Internet Explorer 10.0 eller nyere

·  Mozilla Firefox 14.0 eller nyere

Andre programmer:

·  Adobe Flash Player 

·  Adobe Reader

Registreringsproces: forbindelses-/adgangsmetode

Registrering til websiden kræves for at få adgang til den tekniske information.

Kunden skal acceptere disse vilkår og betingelser for brug af websiden for at fuldende registreringsprocessen med succes.

Registreringsprocessen for mekanikere og uafhængige operatører kræver hovedsageligt, at der indtastes personlige data og kontaktoplysninger. derefter udleveres en adgangskode, som bruges til alle efterfølgende adgange til websiden.

For produkterne i overensstemmelse med Forordning (EU) Nr. 167/2013, Rådets delegerede forordninger (EU) 1322/2014, 2015/96 og 2015/208 og Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2015/504, er gratis rådgivning altid tilgængelig for på forhånd at kunne tjekke tilstedeværelsen af oplysninger, der hjælper mekanikerne.

Derudover er omprogrammering og konfiguration af elektroniske komponenter og/eller styreenheder tilgængelig: betalingen udføres online pr. transaktion. For online transaktionsbaserede betalinger afhænger priserne af indgrebs- og komponenttypen: Priserne for transaktionsbaserede tjenester er tilgængelige i den relevante sektion.

Det er muligt at få adgang til de tekniske oplysninger ved at købe et af de tilgængelige abonnementer (et udvalg af forskellige varigheder), som kun starter, når kunden aktiverer dem. Abonnementslængden afhænger kun af typen af det købte abonnement og er uafhængig af antallet af gange, websitet tilgås.

Uanset det ovenstående, skal det herved udtrykkeligt forstås at, hvis brugeren 

·  ikke aktiverer abonnementet; eller

·  eller ikke gør brug af den købte, transaktionsbaserede artikel inden for en specificeret tidsfrist, der angives udtrykkeligt nedenfor (se Vilkår og betingelser),

 vil abonnementet og/eller den transaktionsbaserede artikel udløbe, og brugeren har ikke ret til nogen form for refusion.