Üldine teave

MÕISTED

 

Järgnevaid mõisted kasutatakse selles tekstis järgmises tähenduses:

 

Leping: käesolev leping, mis sisaldab käesolevaid tingimusi;

 

Volitatud teenindus: ettevõtte poolt volitatud teenindus, kes tegeleb ettevõtte sõidukite remondi ja hooldusega, sealhulgas toodetega;

 

Ettevõte: CNH Industrial Italia S.p.A., mille registriaadress on Torino, Via Plava 80;

 

Klient (kliendid): sõltumatu(d) ettevõtja(d), kes pärast saidil registreerimist ja käesolevate tingimustega nõustumist asub ettevõttega lepingulistesse suhetesse;

 

Sõltumatu(d) ettevõtja(d): sama, mis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 167/2013 artiklis 3;

 

Hoolduskavade ala: Ettevõtte veebisaidi ala, mille ülesandeks on jagada hoolduskavade teavet;

 

Tootja: sama, mis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 167/2013 artikli 3 punktis 25;

 

Mehaanik(ud): spetsialist, kes on kvalifitseeritud teostama toodete remonditöid;

 

NGPC: uue põlvkonna varuosade kataloog (New Generation Parts Catalogue);

 

Pool(ed): klient ja ettevõte;

 

Tooted: CASE IH, New Holland Agriculture, Steyr kaubamärkide traktorid;

 

Parandusviiside ja -aegade osa: ettevõtte veebisaidi osa, kus asub teave toodete remonditöödele kuluvate standardaegade kohta;

 

RMI määrused: kogum Euroopa määrusi, mis reguleerivad sõltumatute remondiettevõtete ligipääsu tootjate poolt avaldatavale tehnilisele teabele remondi- ja hooldustööde kohta;

 

Teenused: kliendile pakutavad teenused, mis on määratletud tingimustes, mis sisaldavad juurdepääsu ostmist tehnilise teabe ja varuosade kataloogidele, eritööriistade ja elektrooniliste tööriistade litsentside ostmist ja sõiduki tarkvara allalaadimist;

 

Sait: ettevõtte veebisait, mis on ligipääsetav klientidele ja sisaldab ettevõtte tehnilist teavet ja toodete varuosade kataloogi;

 

Eritööriistade osa: ettevõtte veebisaidi osa, kus asub teave eritööriistade ja varustuse kohta, mis on vajalik toodete remonditöödeks.

 

Tehniline teave: sama, mis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 167/2013 artikli 53 lõigetes 1 ja 3;

 

Tehniline koolitus: koolitus toodete remontimiseks;

 

Tingimused: klauslid, mis reguleerivad kliendi juurdepääsu ja registreerimist saidil ja teenuste ostmist kliendi poolt.

Üldteave

Registreerimine sellel saidil tagab netiligipääsu tehnilisele teabele, mis on vajalik ettevõtte toodete parandamiseks ja hooldamiseks.

Sellel saidil olevad andmed on esitatud ainult teavitaval eesmärgil ega pruugi tootja poolt tehnilistel või ärilistel põhjustel tehtud muudatuste või erinevates riikides kehtivate seaduste poolt nõutud kohanduste tõttu olla uusimal tasemel.

Saidil avaldatud tehnilises teabes kirjeldatud toodete parandustöid ja hooldust tohivad teostada ainult vastava ala erikoolitusega mehaanikud, kes kasutavad vajalikke tööriistu ja varustust.

Ettevõte ega ükski teine ettevõte, mida otseselt või kaudselt juhib CNH Industrial NV, ei vastuta mis tahes toimingute ja tegevuste tulemuste eest, mis on sooritatud nimetatud tehnilisele teabele viidates.

Tehnilised nõuded saidile juurdepääsu jaoks

Sait nõuab järgmise kasutamist:

Brauser

·  Internet Explorer 10.0 või uuem

·  Mozilla Firefox 14.0 või uuem

Muud programmid:

·  Adobe Flash Player 

·  Adobe Reader

Registreerimine: ühendus-/juurdepääsumeetod

Tehnilisele teabele juurdepääsu saamiseks on vajalik saidil registreerimine.

Registreerimise edukaks lõpuleviimiseks peab klient nõustuma saidi kasutamise lepingutingimustega.

Mehaanikute ja sõltumatute ettevõtjate registreerimise protsess nõuab peamiselt isikuandmete ja kontaktandmete sisestamist, seejärel tuleb valida parool, mida kasutatakse hilisemaks juurdepääsuks saidile.

Kooskõlas määrusega (EL) nr 167/2013, komisjoni delegeeritud määrustega (EL) 1322/2014, 2015/96 ja 2015/208 ning komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2015/504 on toodete puhul saadaval tasuta konsultatsioon mehaanikut abistava teabe olemasolu eelnevaks kontrollimiseks.

Lisaks on saadaval elektrooniliste komponentide ja/või juhtplokkide ümber programmeerimine ja konfigureerimine: maksmine toimub internetis iga tehingu jaoks eraldi. internetitehingutel põhinevate maksete puhul sõltuvad hinnad operatsiooni tüübist ja komponendist: tehingupõhiste teenuste hinnad on saadaval vastavas osas.

Juurdepääsu saamiseks tehnilisele teabele tuleb osta mõni saadaval olev eeltellimus (valida saab erinevaid kestusi), mis algab pärast kliendi poolt aktiveerimist. Eeltellimuse pikkus sõltub ainult ostetud eeltellimuse tüübist ega sõltu saidile juurdepääsude arvust.

Olenemata eelpoolkirjutatust nõustutakse käesolevaga selgesõnaliselt, et kui kasutaja 

·  ei aktiveeri eeltellimust; või

·  või ei kasuta ostetud tehingupõhist artiklit määratud ajalise piirangu jooksul (vt lepingutingimused),

 eeltellimus ja/või tehingupõhine artikkel aegub ning kasutajal pole õigust mingit tüüpi tagasimaksele.