Všeobecné informace

DEFINICE

 

Následující výrazy mají tyto významy:

 

Smlouva: znamená stávající smlouvu, která obsahuje aktuální podmínky.

 

Autorizovaná servisní síť: znamená autorizovanou servisní síť společnosti pro opravu a údržbu strojů společnosti, včetně produktů.

 

Společnost: znamená CNH Industrial Italia S.p.A. se sídlem v Turíně, Via Plava 80.

 

Zákazník(zákazníci): znamená(znamenají) nezávislého provozovatele(nezávislé provozovatele), který(kteří) po registraci na stránce a přijetí stávajících podmínek uzavře(uzavřou) smlouvu se společností.

 

Nezávislý(í) provozovatel(é): má(mají) stejný význam jako v článku 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013.

 

Oblast Maintenance Plans: znamená oblast společnosti určenou pro poskytování informací o plánovaných údržbách.

 

Výrobce: má stejný význam jako v článku 3(25) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013.

 

Mechanik(mechanici): znamená specializovaného technika(specializované techniky) s kvalifikací pro opravy produktů.

 

Katalog: znamená katalog dílů nové generace (New Generation Parts Catalogue).

 

Strana(y): znamená(znamenají) zákazníka a společnost.

 

Produkty: znamenají traktory značek CASE IH, New Holland Agriculture, Steyr.

 

Oblast Repair Methods & Times: znamená oblast společnosti určenou pro standardní časy oprav produktů.

 

Nařízení RMI: znamená soubor nařízení EU týkajících se pravidel pro přístup nezávislých opravářů k technickým informacím pro údržbu a opravu poskytovaným výrobci.

 

Služby: znamenají služby poskytované zákazníkovi(zákazníkům) podle stávajících podmínek, které zahrnují zakoupení přístupu k technickým informacím a katalogům dílů, nákup zvláštních nástrojů a licencí pro elektronické servisní nástroje a stahování softwaru vozidel.

 

Stránka: znamená webovou stránku společnosti, na kterou má zákazník přístup, obsahující technické informace a katalogy dílů společnosti týkající se produktů.

 

Oblast Special Tools: znamená oblast společnosti určenou pro speciální nástroje nebo zařízení pro opravy, které mohou být potřebné pro opravu produktů.

 

Technické informace: mají stejný význam jako v článku 53(1) a (3) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013.

 

Technické školení: znamená školení pro provádění oprav produktů.

 

Podmínky: znamenají stávající ustanovení pro přístup a registraci zákazníka na stránku a nákup služeb zákazníkem.

Všeobecné informace

Registrace na této stránce zaručuje on-line přístup k technickým informacím potřebným pro opravu a údržbu produktů společnosti.

Údaje na těchto stránkách jsou poskytovány pouze pro informační účely a v případě změn provedených výrobcem z technických nebo komerčních důvodů nebo v případě změn požadovaných příslušnými platnými právními předpisy v různých zemích nemusejí být aktuální.

Opravy a údržba produktů, které jsou popsány v technických informacích zveřejněných na těchto stránkách, musejí být prováděny pouze mechaniky se specializovaným vzděláním v příslušných oblastech a s použitím nezbytných nástrojů a vybavení.

Za výsledky jakýchkoli operací a/nebo činností prováděných s použitím těchto technických informací nenese odpovědnost ani společnost, ani jiné společnosti přímo nebo nepřímo kontrolované společností CNH Industrial NV.

Technické požadavky na přístup ke stránkám

Stránky vyžadují pro funkčnost následující:

Prohlížeč

·  Internet Explorer 10.0 nebo novější

·  Mozilla Firefox 14.0 nebo novější

Další programy:

·  Adobe Flash Player 

·  Adobe Reader

Postup registrace: způsob připojení/přístupu

Pro přístup k technickým informacím je nutná registrace na stránky.

Pro úspěšné provedení postupu registrace musí zákazník souhlasit se stávajícími podmínkami používání této stránky.

Postup registrace pro mechaniky a nezávislé provozovatele vyžaduje zejména zadání osobních a kontaktních údajů; poté je poskytnuto heslo pro všechny následující přístupy na stránku.

U produktů jsou v souladu s nařízením (EU) č. 167/2013, delegovanými nařízeními Komise (EU) 1322/2014, 2015/96 a 2015/208 a prováděcím nařízením Komise (EU) 2015/504 poskytovány bezplatné konzultace, aby bylo možné předem zjistit dostupnost informací pro podporu mechaniků.

Dále je k dispozici přeprogramování a konfigurace elektronických komponent a/nebo řídicích jednotek: platby se pro jednotlivé transakce provádějí on-line. Pro platby transakcí on-line závisejí ceny na typu operace a komponenty: ceny za transakční služby jsou uvedeny v příslušné části.

Přístup k technickým informacím je možný po zakoupení dostupných předplatných (výběr různých délek), která začínají běžet až po aktivaci zákazníkem. Délka předplatného závisí pouze na typu zakoupeného předplatného a nezávisí na počtu přístupů na stránky.

Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se výslovně předpokládá, že pokud uživatel_ 

·  předplatné neaktivuje nebo

·  nevyužije zakoupené transakční položky ve stanovené časové lhůtě, která je níže výslovně stanovena (viz podmínky),

 platnost tohoto předplatného a/nebo transakční položky vyprší a uživatel nemá nárok na žádný druh náhrady.