Informaţii generale

DEFINIŢII

 

Următorii termeni vor avea semnificaţia atribuită aici:

 

Acord: se referă la prezentul Acord care conţine prezenţii Termeni şi condiţii;

 

Reţeaua de service autorizată: se referă la Reţeaua de service autorizată a Companiei destinată reparaţiei şi efectuării operaţiilor de întreţinere a maşinilor Companiei, printre care Produsele;

 

Companie: se referă la CNH Industrial Italia S.p.A., cu sediul social în Torino, Via Plava 80;

 

Client/Clienţi: Se referă la Operatorul independent/Operatorii independenţi care, la înregistrarea pe Site şi odată cu acceptarea prezenţilor Termeni şi condiţii, încheie Acordul cu Compania;

 

Operator independent/Operatori independenţi: are aceeaşi semnificaţie ca în cazul Articolului 3 din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;

 

Domeniul Planuri de întreţinere: se referă la domeniul din cadrul Companiei dedicat furnizării de informaţii privind întreţinerea planificată;

 

Producător: are aceeaşi semnificaţie ca în cazul Articolului 3(25) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;

 

Mecanic(i): se referă la tehnicianul specializat/tehnicienii specializaţi calificat/calificaţi pentru a efectua operaţii de reparare a Produselor;

 

NGPC: se referă la Catalogul de piese de nouă generaţie;

 

Parte/Părţi: se referă la Client şi la Companie;

 

Produse: se referă la tractoarele cu marca CASE IH, New Holland Agriculture, Steyr;

 

Domeniul Metode de reparare şi ore: se referă la domeniul din cadrul Companiei dedicat orelor de reparare standard pentru efectuarea reparaţiilor Produselor;

 

Reglementarea RMI: se referă la reglementările europene privind normele de acces al Mecanicilor independenţi la informaţiile tehnice de întreţinere şi reparaţii furnizate de Producători;

 

Servicii: se referă la serviciile oferite Clientului/Clienţilor definite în prezenţii Termeni şi condiţii care constau din achiziţionarea accesului la Informaţiile tehnice şi Cataloagele de piese, achiziţia de Instrumente speciale şi de Licenţe de instrumente electronice de servisare, precum şi descărcarea software-ului pentru autovehicul;

 

Site: se referă a site-ul web al Companiei, accesat de Client şi care conţine Informaţiile tehnice ale companiei şi Cataloagele de piese privind Produsele;

 

Domeniul Scule speciale: se referă la domeniul din cadrul Companiei dedicat sculelor de reparaţii sau echipamentelor de specialitate care ar putea fi necesare pentru efectuarea reparării Produselor;

 

Informaţii tehnice: are aceeaşi semnificaţie ca în cazul Articolului 53(1) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 167/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;

 

Instruire tehnică: se referă la instruirea în vederea reparării Produselor;

 

Termeni şi condiţii: se referă la prezentele clauze privind accesul şi înregistrarea pe site de către Client şi la achiziţionarea de către Client a Serviciilor.

Informaţii generale

Înregistrarea pe acest Site garantează accesul online la Informaţiile tehnice necesare pentru repararea şi efectuarea procedurilor de întreţinere a Produselor Companiei.

Datele disponibile pe acest Site sunt furnizate exclusiv în scop informativ şi s-ar putea să nu fie la zi datorită modificărilor efectuate de Producător din motive tehnice sau comerciale şi/sau datorită adaptărilor cerute de legile aflate în vigoare în diferite ţări.

Operaţiile de reparare şi întreţinere a Produselor descrise în informaţiile tehnice publicate pe Site trebuie efectuate doar de mecanici care au instruire specializată în domeniile respective, cu utilizarea sculelor şi echipamentelor necesare.

Nici Compania şi nici celelalte companii controlate direct sau indirect de CNH Industrial NV nu vor fi trase la răspundere pentru rezultatele oricăror operaţii şi/sau activităţi prestate cu utilizarea ca material de referinţă a Informaţiilor tehnice precizate.

Cerinţe tehnice pentru accesarea Site-ului

Site-ul necesită utilizarea următoarelor:

Browser

·  Internet Explorer 10.0 sau o versiune ulterioară

·  Mozilla Firefox 14.0 sau o versiune ulterioară

Alte programe:

·  Adobe Flash Player 

·  Adobe Reader

Proces de înregistrare: metodă de conectare/accesare

Pentru accesarea Informaţiilor tehnice este necesară înregistrarea pe site.

Pentru a finaliza cu succes procesul de înregistrare, Clientul va accepta prezenţii Termeni şi condiţii pentru utilizarea Site-ului.

Procesul de înregistrare a Mecanicilor şi Operatorilor independenţi necesită îndeosebi introducerea datelor personale şi a datelor de contact; apoi se va furniza o parolă care va fi utilizată pentru fiecare accesare ulterioară a Site-ului.

Pentru Produse, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 167/2013, Regulamentele de punere în aplicare (UE) 1322/2014, 2015/96 şi 2015/208 ale Comisiei şi Regulamentul de punere în aplicare (EU) 2015/504 al Comisiei, este disponibilă o consultare gratuită pentru a verifica în prealabil existenţa informaţiilor de asistenţă pentru Mecanici.

În plus, este disponibilă reprogramarea şi configurarea componentelor electronice şi/sau a unităţilor de comandă: plata se efectuează online per tranzacţie. Pentru plăţile online pe bază de tranzacţie, preţurile depind de tipul operaţiunii şi al componentei: preţurile pentru serviciile pe bază de tranzacţie sunt disponibile la secţiunea corespunzătoare.

Accesarea Informaţiilor tehnice este posibilă prin achiziţionarea unuia dintre abonamentele disponibile (de diferite durate), care încep doar când sunt activate de client. Lungimea abonamentului depinde doar de tipul abonamentului cumpărat şi nu depinde de numărul accesărilor Site-ului.

Fără a aduce atingere celor de mai sus, se înţelege prin prezenta în mod expres că, dacă utilizatorul 

·  nu activează abonamentul; sau

·  nu utilizează elementul achiziţionat pe bază de tranzacţie în limita de timp menţionată în mod expres mai jos (consultaţi Termenii şi condiţiile),

 abonamentul şi/sau elementul pe bază de tranzacţie vor expira şi utilizatorul nu va primi niciun fel de despăgubiri.