Yleistä tietoa

MÄÄRITELMÄT

Seuraavien termien merkitys on alla niille kuvattu:

Sopimus: tarkoittaa tätä sopimusta, joka sisältää nämä ehdot ja edellytykset;

Valtuutettu huoltoverkosto: tarkoittaa yhtiön valtuutettua huoltoverkostoa, joka on erikoistunut korjaamaan ja huoltamaan yhtiön koneita, mukaan lukien tuotteet;

Yhtiö: tarkoittaa yhtiötä CNH Industrial Italia S.p.A., jonka rekisteröity toimisto on Torinossa, osoitteessa Via Plava 80;

Asiakas/asiakkaat: tarkoittaa itsenäisiä käyttäjiä, jotka sivulle rekisteröitymällä ja ehdot ja edellytykset hyväksymällä tekevät sopimuksen yhtiön kanssa;

Itsenäiset toimijat: määritelmä on sama, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro 167/2013 artiklassa 3;

Ylläpitosuunnitelmat-alue: tarkoittaa yhtiön aluetta, joka keskittyy määräaikaishuoltoja koskevien tietojen antamiseen;

Valmistaja: määritelmä on sama, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro 167/2013 artiklassa 3(25);

Mekaanikko/mekaanikot: tarkoittaa erikoistuneita teknikoita, joilla on pätevyys korjata tuotteita;

NGPC: on New Generation Parts Catalogue (osahakemisto);

Osapuoli/osapuolet: tarkoittaa asiakasta ja yhtiötä;

Tuotteet: tarkoittaa traktoreita, joiden merkki on CASE IH, New Holland Agriculture tai Steyr;

Korjausmenetelmät & korjausajat -alue: tarkoittaa yhtiön aluetta, joka on omistettu tuotteille tehtävien korjausten vakiokorjausajoille;

RMI-säädös: tarkoittaa eurooppalaisia säädöksiä, jotka säätelevät itsenäisten korjaajien pääsyä valmistajan toimittamiin teknisiin huolto- ja korjaustietoihin;

Palvelut: tarkoittavat asiakkaille tarjottuja palveluita näiden ehtojen määrittämällä tavalla; sisältää teknisiin tietoihin ja osaluetteloon pääsyn hankkimisen, erikoistyökalujen ja elektronisen huoltotyökalun lisenssien hankinnan sekä ajoneuvon ohjelmiston lataamisen;

Sivusto: tarkoittaa yhtiön verkkosivustoa, jolla asiakas voi käydä ja joka sisältää yhtiön tuotteita koskevia teknisiä tietoja sekä osahakemistot;

Special Tools -alue: tarkoittaa yhtiön aluetta, joka on omistettu erityisille korjaustyökaluille tai varusteille, joita saatetaan tarvita tuotteiden korjaamiseen;

Tekniset tiedot: määritelmä on sama, kuin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro 167/2013 artiklassa 53(1) ja (3);

Tekninen koulutus: tarkoittaa tuotteiden korjaamiseen liittyvää koulutusta;

Ehdot ja edellytykset: tarkoittaa näitä lausekkeita, jotka säätelevät asiakkaan pääsyä ja rekisteröitymistä sivustolle sekä sitä, miten asiakas voi ostaa palveluita.

 

Yleisiä tietoja

Rekisteröityminen tälle sivustolle takaa internetissä pääsyn tietoihin, joita tarvitaan yhtiön tuotteiden korjauksessa ja huollossa.

Tällä sivustolla olevat tiedot tarjotaan pelkästään tietotarkoituksiin, eivätkä ne mahdollisesti ole ajan tasalla, jos valmistaja on tehnyt muutoksia teknisistä ja/tai kaupallisista syistä tai jos eri maissa voimassa olevat lait vaativat niiden mukauttamista.

Sivustolla julkaistuissa teknisissä tiedoissa kuvatut tuotteiden korjaus- ja huoltotoiminnot saa tehdä vain mekaanikko, jolla on erikoistunut koulutus vastaavilla alueilla, tarvittavia työkaluja ja laitteistoja käyttäen.

CNH Industrial tai jokin muu yhtiö, joka on suoraan tai epäsuoraan sen alainen, ei ole vastuussa lopputuloksesta, joka on seurausta näiden teknisten tietojen pohjalta tehdystä toimenpiteestä ja/tai toiminnasta.

Tekniset vaatimukset sivustolle pääsyyn

Sivusto vaatii seuraavien käyttöä:

Selain

·  Internet Explorer 10.0 tai uudempi

·  Mozilla Firefox 14.0 tai uudempi

Muut ohjelmat:

·  Adobe Flash Player 

·  Adobe Reader

Rekisteröitymisprosessi: yhdistämis-/pääsymenetelmä

Sivustolla rekisteröityminen vaaditaan teknisiin tietoihin pääsemiseksi.

Jotta rekisteröitymisprosessi onnistuu, asiakkaan pitää hyväksyä nämä sivuston käyttöä koskevat ehdot ja edellytykset.

Mekaanikkojen ja itsenäisten huoltajien rekisteröitymisprosessi vaatii pääasiassa henkilökohtaisten tietojen ja yhteystietojen antamisen; tämän jälkeen toimitetaan salasana, jota käytetään aina tämän jälkeen sivustolle kirjauduttaessa.

Tuotteita voidaan asetuksen (EU) nro 167/2013, komission delegoitujen asetusten (EU) 1322/2014, 2015/96 ja 2015/208 ja komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/504 mukaisesti konsultoida ilmaiseksi, jotta voidaan tarkistaa etukäteen mekaanikkojen tueksi tarkoitettujen tietojen olemassaolo.

Lisäksi saatavilla on elektronisten komponenttien ja/tai ohjausyksiköiden uudelleenohjelmointi ja konfigurointi: maksu tehdään verkossa. Tilitapahtumapohjaisten verkkomaksujen tapauksessa hinnat riippuvat toiminnon ja komponentin tyypistä: tilitapahtumapohjaisten palvelujen hinnat ovat saatavilla asianomaisessa osiossa.

Teknisiin tietoihin pääseminen on mahdollista, kun ostetaan jokin saatavilla olevista tilauksista (vaihtelevien kestojen valinta), joka käynnistyy vasta, kun asiakas aktivoi sen. Tilauksen pituus riippuu vain ostetun tilauksen tyypistä, ja se on riippumaton sivustolle pääsemisen kertojen lukumäärästä.

Edellisestä huolimatta, täten nimenomaan ymmärretään, että jos käyttäjä 

·  ei aktivoi tilausta tai

·  ei käytä tilitapahtumapohjaisesti ostettua kohdetta tietyn alla erikseen määritetyn aikarajan sisällä (katso ehdot ja edellytykset),

 tämä tilaus tai tilitapahtumapohjainen kohta raukeaa, eikä käyttäjä saa minkään tyyppistä korvausta.