Splošne informacije

DEFINICIJE

 

V nadaljevanju si lahko preberete definicije za posamezne uporabljene izraze:

 

Sporazum: pomeni sedanji sporazum, ki vsebuje trenutna določila in pogoje.

 

Pooblaščena servisna mreža: pomeni pooblaščena servisna mreža podjetja, ki je namenjena popravilu in vzdrževanju strojev in drugih izdelkov podjetja.

 

Podjetje: pomeni CNH Industrial Italia S.p.A., ki ima svojo registrirano pisarno v Torinu, Via Plava 80.

 

Stranka(-e): pomeni neodvisni izvajalec(-ci), ki po registraciji na strani in sprejetju veljavnih določil in pogojev s podjetjem sklenejo sporazum.

 

Neodvisni izvajalec(-ci): pomeni enako kot v skladu s 3. členom Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta EU.

 

Območje z vzdrževalnimi načrti: pomeni območje podjetja, ki je namenjeno podajanju informacij o vzdrževanju.

 

Proizvajalec: pomeni enako kot v skladu s 3(25) členom Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta EU.

 

Mehanik(i): pomeni specializirani tehniki, ki so pooblaščeni za izvedbo popravil na izdelkih.

 

NGPC: pomeni novi katalog New Generation Parts Catalogue.

 

Stran(-i): pomeni stranko in podjetje.

 

Izdelki: pomeni traktorji, ki se prodajajo pod znamkami CASE IH, New Holland Agriculture, Steyr.

 

Metode popravila in območje normativov: pomeni območje podjetja, ki je namenjeno prikazu standardnih časovnih normativov za izvedbo popravil na izdelku.

 

Regulacija RMI: pomeni sklop evropskih uredb, ki pokrivajo pravila za dostop neodvisnih serviserjev do tehničnih informacij za popravilo, ki jih nudijo proizvajalci.

 

Storitve: pomeni storitve, ki se nudijo strankam tako, kot je določeno v trenutno veljavnih določilih in pogojih in so sestavljene iz nakupa dostopa do tehničnih informacij in kataloga delov, nakupa licenc za posebna orodja in električna servisna orodja ter za prenos programske opreme vozila.

 

Spletno mesto: pomeni spletno mesto podjetja, do katerega dostopa stranka in ki vsebuje tehnične informacije podjetja ter katalog delov za izdelke.

 

Razdelek Special Tools Area: pomeni območje podjetja, ki je namenjeno posebnemu orodju za popravila ali orodju, ki je potrebno za izvajanje popravil na izdelkih.

 

Tehnične informacije: pomeni enako kot v skladu s členoma 53(1) in (3) Uredbe (EU) št. 167/2013 Evropskega parlamenta in Sveta EU.

 

Tehnično usposabljanje: pomeni usposabljanje za izvajanje popravil na izdelkih.

 

Določila in pogoji: pomeni trenutno veljanja določila in pogoje, ki urejajo dostop in registracijo stranke na strani in nakup storitev s strani stranke.

Splošne informacije

Registracija na tej strani zagotavlja spletni dostop do tehničnih informacij, ki so potrebne za popravila in vzdrževanje izdelkov podjetja.

Podatki na strani so objavljeni izključno za informiranje in jih ni dovoljeno posodabljati zaradi sprememb, ki jih opravi izdelovalec za tehnične ali komercialne namene ali za priredbe v skladu z veljavno zakonodajo različnih držav.

Popravila in vzdrževanje izdelkov, opisanih v tehničnih informacijah, ki so objavljene na strani, lahko opravijo le mehaniki, ki so opravili ustrezno specializirano usposabljanje, in sicer z uporabo potrebnega orodja in opreme.

Niti podjetje niti katero koli drugo podjetje, ki je pod posrednim ali neposrednim nadzorom CNH Industrial NV ne more biti odgovorno za rezultate posegov in/ali aktivnosti z uporabo tehničnih informacij kot reference.

Tehnične zahteve za dostop do strani

Zahteve za uporabo strani:

Brskalnik

·  Internet Explorer 10.0 ali pozneje

·  Mozilla Firefox 14.0 ali pozneje

Drugi programi:

·  Adobe Flash Player 

·  Adobe Reader

Postopek registracije: Način povezave/dostopa

Za dostop do tehničnih informacij je obvezna registracija na stran.

Za uspešno izveden postopek registracije mora stranka sprejeti trenutno veljavna določila in pogoje za uporabo strani.

Registracija za mehanike in neodvisne izvajalce zahteva vnos posebnih podatkov in podatkov za stik, nakar bo dodeljeno geslo, ki se uporablja za vse nadaljnje dostope do strani.

V skladu z Uredbo (EU) št. 167/2013, Delegiranimi uredbami (EU) 1322/2014, 2015/96 in 2015/208 ter Izvedbenim sklepom komisije (EU) št. 2015/504 je za izdelke na voljo brezplačen vpogled, tako da stranka predhodno preveri, ali obstajajo informacije v pomoč mehaniku.

Nadalje sta na voljo reprogramiranje in konfiguracija elektronskih sestavnih delov in/ali krmilnih enot: plačilo poteka po spletu za vsako transakcijo. Za spletna plačila, ki temeljijo na transakciji, so cene odvisne od vrste opravila in sestavnega dela: cene za storitve, ki temeljijo na transakciji, so navedene v ustreznem razdelku.

Dostop do tehničnih informacij je možen z nakupom ene od naročnin, ki so na voljo (različna trajanja), in se odpre, ko ga stranka aktivira. Trajanje naročnine je odvisno od vrste kupljene naročnine in ne od števila dostopov na stran.

Ne glede na zgoraj navedeno, se izrecno razume, da če uporabnik 

·  ne aktivira naročnine ali

·  v določenem času (glejte določila in pogoje) ne uporabi artikla, kupljenega s transakcijo,

 ta naročnina ali artikel na podlagi transakcije preteče in uporabnik ni upravičen do nikakršnega povračila..