Allmän information

DEFINITIONER

 

Följande termer ska ha den betydelse som tillskrivits dem:

 

Avtal: avser detta avtal som innehåller de aktuella villkoren och bestämmelserna

 

Auktoriserat servicenätverk: avse företagets auktoriserade servicenätverk som ägnar sig åt reparationer och underhåll av företagets maskiner, bland annat produkterna

 

Företag: avses CNH Industrial Italia S.p.A., med huvudkontor i Turin, Via Plava 80

 

Kund(er): avser den/de oberoende operatör(er), som vid registrering på webbplatsen och godkännande av dessa villkor och bestämmelser, gör ett avtal med företaget

 

Oberoende operatör(er): ska ha samma betydelse som i artikel 3 i förordning (EU) nr. 167/2013 från Europaparlamentet och Europarådet

 

Område Underhållsplaner: avser företagets område som tillägnas till information om underhållsscheman

 

Tillverkare: ska ha samma betydelse som i artikel 3(25) i förordning (EU) nr. 167/2013 från Europaparlamentet och Europarådet

 

Mekaniker: avser den eller de specialiserade tekniker som är behöriga att genomföra reparationer på produkter

 

NGPC: avser nya katalogen med nya generationens reservdelar

 

Part(er): avses kunden och företaget

 

Produkter: ska avse CASE IH, New Holland Agriculture, traktorer av märket Steyr

 

Område för reparationsmetoder och reparationstider: avser företagets område som tillägnad standard reparationstider för företagets reparationer på produkterna

 

RMI-förordning: ska avse den uppsättning europeiska regler som styr oberoende reparatörers tillgång till teknisk information om underhåll och reparation från tillverkaren

 

Tjänster: ska avse de tjänster som kunden/kunderna erbjuds, enligt definitionen i dessa villkor och bestämmelser, som ska bestå av att köpa tillgång till teknisk information och reservdelskataloger, inköp av licenser till specialverktyg och elektroniska serviceverktyget samt nerladdning av fordonets programvara.

 

Webbplats: innebär att kunden får tillgång till företagets webbplats med innehåll som företagets tekniska information och reservdelskataloger till produkterna

 

Område Specialverktyg: avser företagets område som ägnas åt specialiserade reparationsverktyg eller utrustning som kan krävas för att genomföra reparationer på produkterna

 

Teknisk information: ska ha samma betydelse som i artikel 53 (1) och (3) i förordning (EU) nr. 167/2013 från Europaparlamentet och Europarådet

 

Teknisk utbildning: avser utbildning för att genomföra reparationer på produkter

 

Villkor och bestämmelser: innebär de nuvarande klausulerna som styr tillträde och registrering av kunden på webbplatsen och kundens köp av tjänsterna.

Allmän information

Registreringen på denna webbplats garanterar online tillgång till den tekniska information som behövs för reparationer och underhåll av företagets produkter.

De uppgifter som finns tillgängliga på denna webbplats levereras enbart i informationssyfte och kan inte uppdateras i fråga om ändringar som gjorts av tillverkaren av tekniska och/eller kommersiella skäl eller vid anpassningar som krävs enligt gällande lagstiftning i olika länder.

Reparation och underhåll av produkter som beskrivs i den tekniska information som publiceras på webbplatsen får endast utföras av mekaniker med specialiserad utbildning i de berörda områdena med hjälp av nödvändiga verktyg och utrustning.

Varken företaget eller något annat företag som kontrolleras, direkt eller indirekt, av CNH Industrial NV ska hållas ansvariga för resultaten av de verksamheter och/eller aktiviteter som utförs med hjälp av den tekniska informationen som referens.

Tekniska krav för tillgång till webbplatsen

Webbplatsen kräver användning av följande:

Webbläsare

·  Internet Explorer 10.0 eller senare

·  Mozilla Firefox 14.0 eller senare

Andra program:

·  Adobe Flash Player 

·  Adobe Reader

Registreringsprocess: anslutning-/åtkomstmetod

Registrering på webbplatsen krävs för att få tillgång till teknisk information.

För att framgångsrikt slutföra registreringsprocessen, ska kunden godkänna dessa villkor och bestämmelser för användning av webbplatsen.

Registreringsprocessen för mekanik och oberoende aktörer kräver främst att personuppgifter och kontaktuppgifter förs in. ett lösenord kommer att tillhandahållas och ska användas vid alla efterföljande åtkomster till webbplatsen.

I enlighet med förordning (EU) nr. 167/2013, kommissionens delegerade förordningar (EU) 1322/2014, 2015/96 och 2015/208 och kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/504 är gratis konsultation till förfogande för produkterna, så att man i förväg kan kontrollera om det finns information för assistans till mekanik.

Dessutom är omprogrammeringen och konfigurationen av de elektroniska komponenterna och/eller styrenheterna tillgänglig: betalning sker online per transaktion. För transaktionsbaserade betalningar online, beror priserna på vilken typ av verksamhet och komponent det gäller: Priserna för transaktionsbaserade tjänster finns i respektive avsnitt.

Tillgång till teknisk information är möjlig genom att köpa en av de tillgängliga prenumerationerna (val med olika löptider), som startar endast när den aktiveras av kunden. Prenumerationens längd beror bara på vilken typ av abonnemang man köpt och är oberoende av hur många gånger man använder webbplatsen.

Förutom det ovanstående, är det härmed uttryckligen underförstått att om användaren 

·  aktiverar inte prenumerationen eller

·  använder inte det köpta transaktionsbaserade objektet inom en viss tidsfrist som uttryckligen anges nedan (se Villkor och bestämmelser),

 att prenumerationen och/eller det transaktionsbaserad objektet ska upphöra och ingen återbetalning av något slag ska betalas till användaren.