Algemene informatie

DEFINITIES

 

Aan de volgende termen wordt hier de volgende betekenis toegekend:

 

Overeenkomst: betekent de voorliggende Overeenkomst met de hier opgevoerde Algemene Voorwaarden;

 

Geautoriseerd Servicenetwerk: betekent het  Geautoriseerde Servicenetwerk van het Bedrijf, bestemd voor reparatie en onderhoud van de machines van het Bedrijf, waaronder de Producten;

 

Bedrijf betekent  CNH Industrial Italia S.p.A., met hoofdkantoor te Turijn, Via Plava 80;

 

Klant(en): betekent de Onafhankelijke Operator(s) die, na registratie op de Site en aanvaarding van de voorliggende Algemene Voorwaarden, een overeenkomst met het Bedrijf aangaat;

 

Onafhankelijke Operator(s): draagt dezelfde betekenis als onder Artikel 3 van Verordening (EU) Nr. 167/2013 van het Europese Parlement en van de Europese Raad;

 

Onderhoudsplannenafdeling: betekent de afdeling van het Bedrijf die zich bezig houdt met het leveren van informatie over onderhoudsplanning;

 

Fabrikant: draagt dezelfde betekenis als onder Artikel 3(25) van Verordening (EU) Nr. 167/2013 van het Europese Parlement en van de Europese Raad;

 

Monteur(s): betekent de gespecialiseerde technicus (technici), gekwalificeerd voor het uitvoeren van reparaties aan de Producten;

 

NGPC betekent de catalogus van de nieuwe generatie onderdelen (New Generation Parts Catalogue);

 

Partij(en): betekent de Klant en het Bedrijf;

 

Producten betekent de trekkers van het merk CASE IH, New Holland Agriculture, Steyr;

 

Afdeling Reparatiemethoden en -Tijden: betekent de afdeling van het bedrijf die zich bezig houdt met de standaard-reparatietijden voor het uitvoeren van reparaties aan de Producten;

 

RMI Verordening: betekent de verzameling Europese verordeningen die regels geeft voor de toegang van Onafhankelijke Reparateurs tot de technische informatie aangaande onderhoud en reparatie als geleverd door de Fabrikanten;

 

Diensten: betekent de Diensten als gedefinieerd in de voorliggende Algemene Voorwaarden geboden aan de Klant(en) en die bestaan  uit de aankoop van toegang tot de Catalogi van Technische Informatie en Onderdelen, de aankoop van toegang tot de Catalogi van Technische Informatie en Onderdelen, de aankoop van Vergunningen voor Speciale Hulpmiddelen en  Elektronische Service-hulpmiddelen, alsmede het downloaden van voertuig-software;

 

Website betekent de Website van het Bedrijf, die toegankelijk is voor de Klant en de Technische Informatie en Onderdelencatalogi aangaande de Producten bevat;

 

Afdeling Speciaal Gereedschap: betekent de afdeling van het Bedrijf gewijd aan gespecialiseerd reparatiegereedschap of -uitrusting die noodzakelijk kan zijn om reparaties aan de Producten uit te voeren;

 

Technische informatie draagt dezelfde betekenis als onder Artikel 53(1) en (3) van Verordening (EU) Nr. 167/2013 van het Europese Parlement en van de Europese Raad;

 

Technische Training: betekent de training voor het uitvoeren van reparaties aan de Producten;

 

Algemene Voorwaarden: betekent de voorliggende clausules die de toegang tot- en registratie voor de Website door de Klant regelen, alsmede de aankoop van de Diensten door de Klant.

Algemene Informatie

Registratie voor deze Website waarborgt online toegang tot de Technische Informatie nodig voor reparaties van- en onderhoud aan de Producten van het Bedrijf.

De gegevens op deze Website dienen uitsluitend ter informatie en zijn mogelijk niet actueel vanwege wijzigingen door de Fabrikant om technische en/of commerciële redenen of vanwege aanpassingen die wettelijk vereist zijn in verschillende landen.

De reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan de Producten die worden beschreven in de Technische Informatie die op de Website is gepubliceerd, mogen alleen door Monteurs met gespecialiseerde training in de betreffende gebieden worden uitgevoerd, met behulp van de noodzakelijke gereedschappen en apparatuur.

Noch het Bedrijf, noch andere bedrijven direct of indirect gecontroleerd door CNH Industrial NV, zijn aansprakelijk voor de het resultaat van operaties of activiteiten uitgevoerd met voornoemde Technische Informatie als referentiemateriaal.

Technische vereisten voor toegang tot de Website

Voor gebruik van de Website is het volgende nodig:

Browser

·  Internet Explorer 10.0 of later

·  Mozilla Firefox 14.0 of later

Andere programma's:

·  Adobe Flash Player 

·  Adobe Reader

Registratieproces: verbindings-/toegangsmethode

De gebruiker moet zich voor de Website registreren voor toegang tot de Technische informatie.

Om het registratieproces met succes te voltooien, dient de Klant de voorliggende Algemene Voorwaarden voor gebruik van de Website te accepteren.

Het registratieproces voor Monteurs en Onafhankelijke Operators bestaat voornamelijk uit het invoeren van persoonlijke gegevens en contactinformatie;daarna wordt een wachtwoord verschaft, dat vervolgens voor alle toegang tot de Website wordt gebruikt.

In overeenstemming met Verordening  (EU) Nr. 167/2013, Commissie Gedelegeerde Verordeningen (EU) 1322/2014, 2015/96 en 2015/208 en Implementatiecommissie Verordening (EU) 2015/504, is voor de Producten gratis raadpleging voorhanden voor een preliminaire controle of de informatie ten dienste van de Monteurs aanwezig is.

Bovendien is het herprogrammeren en configureren van elektronische onderdelen en/of regeleenheden beschikbaar: betaling wordt on-line verricht voor elke afzonderlijke transactie.Bij online betalingen per transactie zijn de prijzen afhankelijk van het type handeling en onderdeel: de prijzen voor diensten per transactie zijn beschikbaar in het betreffende deel.

Toegang tot de Technische Informatie is mogelijk door een van de beschikbare abonnementen te kopen (keuze uit verschillende tijdsperioden), die pas beginnen als ze door de Klant worden geactiveerd. De duur van een abonnement is alleen afhankelijk van het type gekochte abonnement en niet afhankelijk van het aantal keren dat de gebruiker toegang tot de Website heeft.

Ongeacht het voorafgaande, wordt hierbij uitdrukkelijk gesteld dat ingeval de gebruiker

·  het abonnement niet activeert; of

·  binnen een uitdrukkelijk hieronder (zie de Algemene Voorwaarden) bepaalde tijdslimiet geen gebruik maakt van het aangekochte op transactie gebaseerde artikel,

het betreffende abonnement of het artikel van de transactie vervalt en geen terugbetaling aan de gebruiker gevorderd kan worden.