Generell informasjon

DEFINISJONER

 

Følgende vilkår skal ha den betydning som her tilskrives dem:

 

Avtale: Menes denne avtale som inneholder de nåværende vilkårene og betingelsene.

 

Autorisert servicenettverk: skal bety selskapets autoriserte servicenettverk viet til reparasjon og vedlikehold av selskapets maskiner, blant annet produktene

 

Selskap: skal bety CNH Industrial Italia S.p.A., som har hovedkontor i Torino, Via Plava 80.

 

Kunde(r): skal bety uavhengig operatør(er) som ved registrering på nettstedet aksepterer de nåværende vilkårene og inngår avtalen med selskapet

 

Uavhengig(e) operatør(er): Skal ha samme betydning som i artikkel 3 i forordning (EU) nr. 167/2013 av Europaparlamentet og Rådet.

 

Område Vedlikeholdsplaner: Menes selskapets område viet til å gi planlagt vedlikeholdsinformasjon.

 

Produsent: skal ha samme betydning som i artikkel 3 (25) i forordning (EU) nr. 167/2013 av Europaparlamentet og Rådet

 

Mekaniker(e): skal bety spesialisert tekniker(e) som er kvalifisert til å foreta reparasjoner på produktene

 

NGPC: skal anses være den Nye generasjonens reservedelskatalog

 

Part(er): menes kunden og selskapet

 

Produkter: Skal bety CASE IH, New Holland Agriculture, Steyr-merkede traktorer.

 

Område Reparasjonsmetoder og -tider: menes selskapets område viet til standard reparasjonstider for å utføre reparasjoner på produktene

 

RMI-forordning: menes det sett av det europeiske regelverket som styrer reglene for tilgang av de uavhengige reparatørene til teknisk informasjon for vedlikehold og reparasjon fra produsentene

 

Tjenester: skal bety tjenestene som tilbys til kunden(e) som definert i de nåværende vilkårene som skal bestå av å kjøpe tilgang til teknisk informasjon og reservedelskataloger, innkjøp av lisenser til spesialverktøy og elektroniske serviceverktøy og nedlasting av kjøretøyets programvare

 

Nettsted: skal bety selskapets nettsted åpnet av kunden og som inneholder selskapets tekniske informasjon og produktenes reservedelskataloger

 

Område Spesialverktøy: menes selskapets område viet til spesialiserte reparasjonsverktøy eller utstyr som kan være nødvendig for å foreta reparasjoner på produkter

 

Teknisk informasjon: Skal ha samme betydning som i artikkel 53(1) og (3) i forordning (EU) nr. 167/2013 av Europaparlamentet og Rådet.

 

Teknisk utdanning: Skal bety utdanning for å foreta reparasjoner på produktene.

 

Vilkår og betingelser: skal bety de nåværende klausulene som regulerer tilgangen og registreringen av kunden på nettstedet og kundens innkjøp av tjenestene.

Generell informasjon

Registreringen på dette nettstedet garanterer tilgang til teknisk informasjon på nettet som er nødvendig for reparasjoner og vedlikehold av selskapets produkter.

Tilgjengelige data på dette nettstedet leveres kun for informasjonsformål og kan ikke oppdateres i tilfelle endringer gjort av produsenten av tekniske og/eller kommersielle årsaker eller manglende tilpasninger som kreves av gjeldende lover i forskjellige land.

Reparasjon og vedlikehold av produkter som er beskrevet i den tekniske informasjonen som er publisert på nettstedet må bare utføres av mekanikere med spesialisert opplæring i de aktuelle områdene, ved hjelp av de nødvendige verktøyene og utstyrene.

Verken selskapet eller andre selskaper som er kontrollert, direkte eller indirekte, av CNH Industrial NV skal holdes ansvarlig for resultatene av alle operasjoner og/eller aktivitetene som utføres ved hjelp denne tekniske informasjon som referanse.

Tekniske krav til nettstedstilgang

Nettstedet krever bruk av følgende:

Nettleser

·  Internet Explorer 10.0 eller nyere

·  Mozilla Firefox 14.0 eller nyere

Andre programmer:

·  Adobe Flash Player 

·  Adobe Reader

Registreringsprosess: tilkoblings-/tilgangsmetode

Registrering på nettstedet er nødvendig for å få tilgang til teknisk informasjon.

For å fullføre registreringsprosessen, skal kunden akseptere de nåværende vilkårene for bruk av nettstedet.

Registreringsprosessen for mekanikere og uavhengige operatører krever at hovedsakelige personopplysninger og kontaktopplysninger legges inn. Et passord vil da bli angitt som vil bli benyttet for all senere tilgang til nettstedet.

For produktene, i samsvar med forordning (EU) nr. 167/2013, Kommisjonens delegerte forskrift (EU) 1322/2014, 2015/96 og 2015/208 og Kommisjonens implementerende forordning (EU) 2015/504, er gratis konsultasjon tilgjengelig for å på forhånd sjekke eksistensen av informasjon som hjelper mekanikeren.

Videre er omprogrammering og konfigurasjon av elektroniske komponenter og/eller styreenheter tilgjengelig: Betalingen blir gjort på nettet per transaksjon. For transaksjonsbaserte betalinger på nettet, avhenger prisene type operasjon og komponent: Prisene for transaksjonsbaserte tjenester er tilgjengelige i den aktuelle seksjonen.

Tilgang til teknisk informasjon er mulig ved å kjøpe en av de tilgjengelige abonnementene (valg av varierende varighet), som starter bare når de aktiveres av kunden. Abonnementets lengde avhenger bare av type abonnement som er kjøpt og er uavhengig av antallet ganger nettstedet er tilgjengelig.

Uavhengig av det ovennevnte, er det herved uttrykkelig forstått at hvis brukeren 

·  aktiverer ikke abonnementet eller

·  Ikke gjør bruk av den kjøpte transaksjonsbasert varen innen en fastsatt frist som er uttrykkelig angitt nedenfor (se Vilkår og betingelser),

 at abonnementet og/eller transaksjonsbaserte element utløper og ingen refusjon av enhver type skal gis til brukeren.