Bendroji informacija

APIBRĖŽTYS

 

Toliau išvardytų terminų prasmė yra tokia, kaip apibrėžta čia:

 

Sutartis: reiškia šią sutartį su joje nurodytomis sąlygomis ir nuostatomis;

 

Įgaliotas aptarnavimo tinklas: reiškia Bendrovės įgaliotąjį aptarnavimo tinklą, užsiimantį bendrovės mašinų ir jos gaminių remontu ir technine priežiūra;

 

Bendrovė: reiškia „CNH Industrial Italia S.p.A.“, kurios biuras registruotas adresu Turin, Via Plava 80;

 

Klientas (-ai): reiškia nepriklausomą (-us) operatorių (-ius), kurie, prisiregistravę svetainėje ir patvirtinę šias sąlygas ir nuostatas, sudaro su bendrove sutartį;

 

Nepriklausomas (-i) operatorius (-iai): terminas aiškinamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr 167/2013 3-ią straipsnį;

 

Techninės priežiūros planų zona: reiškia bendrovės zoną, kurioje teikiama suplanuotos techninės priežiūros informacija;

 

Gamintojas: terminas aiškinamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 167/2013 3-ią straipsnį;

 

Mechanikas (-ai): reiškia specializuotą (-us) techniką (-us), turinčius tinkamą kvalifikaciją atlikti techninę gaminių priežiūrą;

 

NGPC: reiškia naujos kartos dalių katalogą („New Generation Parts Catalogue“);

 

Šalis (-ys): reiškia klientą ir bendrovę;

 

Gaminiai: reiškia CASE IH, „New Holland Agriculture“, „Steyr“ prekės ženklų traktorius;

 

Remonto atlikimo būdų ir laiko sritis: reiškia bendrovės sritį, skirtą standartiniams gaminių remonto laiko intervalams;

 

RMI reglamentas: reiškia Europos reglamentų rinkinį, skirtą reglamentuoti nepriklausomų remonto vykdytojų prieigą prie gamintojų pateiktos techninės priežiūros ir remonto techninės informacijos;

 

Paslaugos: reiškia kliento (-ų) siūlomas paslaugas, kaip apibrėžta šiose naudojimo sąlygose, kurias sudaro prieigos prie techninės informacijos ir dalių katalogų pirkimas, specialiųjų įrankių ir elektronikos paslaugų įrankių licenzijų pirkimas ir automobilio programinės įrangos atsisiuntimas;

 

Svetainė: reiškia bendrovės žiniatinklio svetainę, prie kurios jungiasi klientas ir kurioje pateikiami bendrovės gaminių techninės informacijos ir dalių katalogai;

 

Specialiųjų įrankių sritis: reiškia bendrovės sritį, skirtą specializuotiems remonto įrankiams arba įrangai, kurių gali prireikti, kad būtų galima atlikti gaminių remonto darbus;

 

Techninė informacija: terminas aiškinamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr.167/2013 53(1) ir (3) straipsnį;

 

Techniniai mokymai: reiškia gaminių remonto vykdymo mokymus;

 

Sąlygos ir nuostatos: reiškia šiuos skirsnius, kuriuose reglamentuojamas kliento prisijungimas prie svetainės ir registracija joje bei kliento vykdomas paslaugų pirkimas.

Bendroji informacija

Registracija šioje svetainėje užtikrina prieigą tinkle prie techninės informacijos, kurios reikia vykdant bendrovės gaminių remontą ir techninę priežiūrą.

Šioje svetainėje pateikiami duomenys yra grynai informacinio pobūdžio ir, gamintojui atlikus pakeitimus techniniais ar komerciniais sumetimais arba remiantis įvairiose šalyse galiojančiais įstatymais būtinų adaptacijų, jie gali būti neatnaujinti.

Gaminių remonto ir techninės priežiūros darbus, aprašytus svetainėje pateiktoje techninėje informacijoje, gali atlikti tik atitinkamų sričių apmokyti mechanikai, naudodami reikiamus specialius įrankius ir įrangą.

Nei ši, nei bet kuri kita bendrovė, kurią, tiesiogiai ar netiesiogiai, valdo „CNH Industrial NV“, nebus laikoma atsakinga už bet kokių darbų ir (arba) veiksmų, atliktų remiantis nurodyta technine informacija, rezultatus.

Techniniai svetainės prieigos reikalavimai

Norint naudotis svetaine, reikia šių dalykų:

Naršyklė

·  „Internet Explorer“ 10.0 ar naujesnė versija

·  „Mozilla Firefox“ 14.0 ar naujesnė versija

Kitos programos:

·  „Adobe Flash Player“ 

·  „Adobe Reader“

Registracijos procesas: prisijungimo / prieigos būdas

Norint pasiekti techninę informaciją reikalinga registracija svetainėje.

Norėdamas sėkmingai įvykdyti registracijos procesą, klientas turi patvirtinti, kad jis sutinka su šiomis svetainės naudojimo sąlygomis.

Mechanikų ir nepriklausomų operatorių registracijos procese iš esmės reikalaujama įvesti asmeninius duomenis ir kontaktinę informaciją; tada pateikiamas slaptažodis, kuris bus naudojamas vėliau kiekvieną kartą prisijungiant prie svetainės.

Pagal reglamentą (ES) Nr 167/2013, Komisijos deleguotus reglamentus (ES) 1322/2014, 2015/96 ir 2015/208 ir komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/504, suteikiama nemokama galimybė susipažinti su produktais, kad būtų galima iš anksto patikrinti, ar pagalbinė informacija mechanikams egzistuoja.

Be to, yra galimybė perprogramuoti ir sukonfigūruoti elektronines dalis ir (arba) valdymo įtaisus: mokėjimas atliekamas internetu vykdant tranzakciją. Atsiskaitant internetu kainos priklauso nuo operacijos tipo ir komponento: paslaugų transakcijų kainos pateikiamos atitinkamame skyriuje.

Teisė naudotis informacija suteikiama nusipirkus vieną iš siūlomų prenumeratų (skirtingos trukmės), kurios pradedamos skaičiuoti nuo tada, kai pirkėjas jas suaktyvina. Prenumeratos trukmė priklauso tik nuo įsigyto prenumeratos tipo ir nepriklauso nuo to, kiek kartų jungiamasi prie svetainės.

Nepaisant aukščiau išdėstyto, šiuo aiškiai suprantama, kad jeigu naudotojas 

·  nesuaktyvina prenumeratos arba

·  iki aiškiai žemiau nurodyto termino pabaigos (žr. naudojimo sąlygas ir nuostatas) nepasinaudoja tranzakcijos metu įsigyta preke,

 prenumeratos ir (arba) tranzakcijos pagrindu įsigytos prekės galiojimas baigsis ir naudotojui nebus suteikta jokio tipo kompensacija.