Vispārīga informācija

DEFINĪCIJAS

 

Šiem terminiem ir jāatbilst to piemērotajai nozīmei:

 

Līgums: spēkā esošais līgums, kas ietver spēkā esošos noteikumus un nosacījumus;

 

Autorizēts servisa tīkls: Uzņēmuma autorizēts servisa tīkls, kas nodarbojas ar uzņēmuma automašīnu, tostarp produktu remontu un tehnisko apkopi;

 

Uzņēmums: CNH Industrial Italia S.p.A., reģistrētais birojs Turīnā, Via Plava 80;

 

Klients(-i): neatkarīgais(-ie) operators(-i), kas pēc reģistrēšanās vietnē un pēc piekrišanas spēkā esošajiem noteikumiem un nosacījumiem, paraksta Līgumu ar Uzņēmumu;

 

Neatkarīgais(-ie) operators(-i): ir tāda pati nozīme kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 167/2013 3. punktā;

 

Tehniskās apkopes plānu daļa: Uzņēmuma daļa, kas nodarbojas ar informācijas sniegšanu par plānoto tehnisko apkopi;

 

Ražotājs: ir tāda pati nozīme kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 167/2013 3.(25) punktā;

 

Mehāniķis(-i): specializēts(-i) tehniķis(-i), kas kvalificēts(-i) veikt Produktu remontu;

 

NGPC: Jaunās paaudzes daļu katalogs (New Generation Parts Catalogue);

 

Puse(-s): Klients un Uzņēmums;

 

Produkti: CASE IH, New Holland Agriculture, Steyr zīmolu traktori;

 

Remonta metodes un laiks: Uzņēmuma daļa, kas veltīta standarta remonta laikam, lai veiktu Produktu remontu;

 

RMI regula: Eiropas regulu kopums, kas pārvalda neatkarīgu meistaru noteikumus ražotāju nodrošinātās tehniskās apkopes un remonta tehniskās informācijas piekļuvei;

 

Pakalpojumi: Klientam(-iem) sniegtie Pakalpojumi, kā noteikts spēkā esošajos Noteikumos un nosacījumos, kas sastāv no piekļuves Tehniskajai informācijai un Daļu katalogam iegādes, Īpašo rīku un Elektroniskā servisa rīka licenču iegādes, un transportlīdzekļa programmatūras lejupielādes;

 

Vietne: Uzņēmuma tīmekļa vietne, kurai klients piekļūst, un kas satur Uzņēmuma Tehnisko informāciju un Daļu katalogu saistībā ar Produktiem;

 

Īpašo rīku daļa: Uzņēmuma daļa, kas nodarbojas ar specializētiem remonta rīkiem vai aprīkojumu, kas iespējams nepieciešams, lai veiktu Produktu remontu;

 

Tehniskā informācija: ir tāda pati nozīme kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 167/2013 53.(1) un (3) punktā;

 

Tehniskā apmācība: apmācība, kas nepieciešama, lai varētu veikt Produktu remontu;

 

Noteikumi un nosacījumi: spēkā esošās klauzulas, kas pārvalda klienta piekļuvi un reģistrāciju vietnē, un Pakalpojumu pirkšanu.

Vispārīga informācija

Reģistrācija šajā vietnē garantē tiešsaistes piekļuvi tehniskajai informācijai, kas nepieciešama uzņēmuma produktu remontam un tehniskās apkopes veikšanai.

Dati šajā vietnē tiek publicēti informatīviem nolūkiem un, iespējams, nav atjaunoti, ņemot vērā ražotāja veiktās modifikācijas tehniskiem vai komerciāliem mērķiem, vai saskaņā ar dažādu valstu spēkā esošās likumdošanas prasībām.

Produktu remonta un tehniskās apkopes operācijas, kas aprakstītas vietnē publicētajā tehniskajā informācijā var veikt tikai atbilstoši apmācīti mehāniķi, izmantojot nepieciešamos instrumentus un iekārtas.

Ne uzņēmums, ne citi CNH Industrial NV tieši vai netieši vadīti uzņēmumi neuzņemas atbildību par jebkādu darbību un/vai aktivitāšu, kas veiktas, atsaucei izmantojot tehnisko informāciju, iznākumu.

Tehniskās prasības vietnes piekļuvei

Vietnes lietošanai nepieciešama:

Pārlūkprogramma

·  Internet Explorer 10.0 vai jaunāka versija

·  Mozilla Firefox 14.0 vai jaunāka versija

Citas programmas:

·  Adobe Flash Player 

·  Adobe Reader

Reģistrācijas process: pieslēguma/piekļuves metode

Piekļuvei tehniskajai informācijai ir nepieciešama reģistrācija vietnē.

Lai veiksmīgi pabeigtu reģistrācijas procesu, klientam jāpiekrīt spēkā esošajiem vietnes lietošanas Noteikumiem un nosacījumiem.

Mehāniķu un neatkarīgo operatoru reģistrācijas procesam galvenokārt nepieciešams ievadīt personīgo informāciju un kontaktinformāciju; pēc tam tiks izsniegta parole, kas tiks izmantota visām nākošajām vietnes piekļuves reizēm.

Produktiem, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 167/2013, Komisijas Deleģētajām regulām (ES) 1322/2014, 2015/96 un 2015/208 un Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/504, ir pieejama bezmaksas konsultācija, lai laicīgi pārbaudītu informācijas, kas nepieciešama mehāniķu atbalstam, esamību.

Turklāt ir pieejama elektronisko daļu un/vai vadības vienību pārprogrammēšana un konfigurācija: maksājums tiek veikts tiešsaistē par katru transakciju. Transakciju maksājumiem tiešsaistē cenas ir atkarīgas no operācijas un komponenta tipa: transakcijas pakalpojumu cenas ir pieejamas atbilstošajā nodaļā.

Piekļuve tehniskajai informācijai ir iespējama, iegādājoties vienu no pieejamajiem abonementiem (dažāda termiņa abonementi), kas sākas tikai pēc tā aktivizācijas. Abonementa ilgums ir atkarīgs tikai no iegādātā abonementa tipa un nav atkarīgs no vietnes apmeklējumu skaita.

Neskatoties uz augstāk minēto, ar šo ir skaidri saprotams, ka lietotājs 

·  neaktivizē abonementu vai

·  neizmanto iegādāto uz transakciju balstīto lietu noteikta laika limita ietvaros, kas norādīts tālāk (skatīt Noteikumus un nosacījumus),

 tā abonementa un/vai uz transakciju balstītās lietas derīguma termiņš beigsies, un lietotājam netiks izmaksāta nekāda veida kompensācija.