Betingelser og vilkår

VILKÅR OG BETINGELSER

Generelle betingelser for adgang til og brug af websiden

1.     Aftale

1. 1.Nærværende aftale anses kun som værende gyldig og mellem kunden og virksomheden efter at kunden har accepteret de aktuelle vilkår og betingelser.

2.     Aftalens formål og gyldighedsområde

2. 1.Nærværende aftale regulerer kundens adgang og registrering på websiden, tillige kundens køb af tjenesterne i henhold til de vilkår og betingelser, som udtrykkeligt angives nedenfor.

2. 2.Tekniske oplysninger inkluderer alle oplysninger, som leveres til autoriserede mekanikere vedrørende reparation eller vedligeholdelse af virksomhedens køretøjer, eller som personer tilknyttet hertil kan have offentliggjort på markedet. Eksempler på teknisk information omfatter software, fejlkoder og andre parametre samt tilhørende opdateringer, der er nødvendige for at omprogrammere køretøjets elektroniske styreenheder (ECU'er) med det formål at gendanne virksomhedens anbefaledes indstillinger eller i tilfælde af udskiftning at genintroducere disse indstillinger; identifikationsmetoder til køretøjer; reservedelskataloger, inklusive varekoder, beskrivelser, priser samt illustrationer af delene; tekniske løsninger som stammer fra praktisk erfaring i forbindelse med problemer, der er typiske for en vis model eller sortiment af køretøjer; liste over tilbagekald af produkter og alle andre oplysninger vedrørende reparationer, som skal udføres af servicenetværket for virksomhedens regning.

2. 3.Materialet på websiden kan konsulteres online mod betaling med kreditkort som defineret i artikel 4.2 nedenfor.

2. 4.Med undtagelse af medlemmer af det autoriserede servicenetværk må kun følgende personer få adgang til websiden: virksomheder eller personer, der leverer reparations- og vedligeholdelsesydelser for køretøjer, samt virksomheder, der direkte eller indirekte deltager i reparation og vedligeholdelse af køretøjer, nærmere beskrevet uafhængige reparatører, producenter eller distributører af værktøjer eller udstyr til reparation. uafhængige distributører af reservedele; udgivere af teknisk information; bilejerforeninger og associationer; vejassistanceoperatører; operatører, der tilbyder test- og inspektionstjenester; producenter af og mekanikere for alternative brændstofsystemer; og producenter af fejlfindings- og testudstyr.

2. 5.Brug af websiden kræver forudgående registrering: ved at registrere sig accepterer kunden de vilkår og betingelser, der er fastlagt i nærværende aftale.

3.     Registreringsproces

3. 1.Adgang til og brug af websiden kræver registrering. Registreringen sker ved at udfylde tilmeldingsformularen på websiden og ved at erklære fuld accept uden forbehold af alle vilkår og betingelser. Tilmeldingsformularen skal udfyldes i alle felter, og må ikke indeholde falske oplysninger. Virksomheden forbeholder sig retten til uden varsel at forbyde adgang til websiden permanent, hvis den pågældende kunde har givet ufuldstændige eller falske oplysninger, eller hvis kunden ikke opfylder kravene, der er angivet i ovenstående art. 2.4.

3. 2.Registreringen kræver, at kunden angiver oplysninger vedrørende: personoplysninger og kontaktinformation - herunder e-mailadresse - og andre oplysninger, der er nødvendige for at gennemføre registreringen eller som kræves for at kunne sende kommerciel information, hvis kunden har givet tilladelse.

3. 3.Efter at have indtastet og bekræftet de nødvendige oplysninger, modtager kunden en e-mail med et brugernavn og midlertidige adgangskode, som giver kunden mulighed for at angive sin personlig adgangskode, der giver adgang til websiden og de tilgængelige tjenester.

3. 4.Information om behandling af personlige oplysninger angives i afsnittet Fortrolighed.

3. 5.Kunden er eneansvarlig for sin adgangskode og identifikationskode samt brug og adgang til websiden via disse koder.


3.6 Kunden er eneansvarlig for enhver og alle omkostninger for at anskaffe det udstyr, software og telekommunikationstjenester, der er nødvendige for at kunne bruge tjenesterne. Kunden skal øjeblikkelig underrette virksomheden i tilfælde af uautoriseret brug af kundens adgangskode og i så fald afbryde forbindelsen til websiden øjeblikkeligt.

4.     Priser for brug af siden

4. 1.Fremgangsmåder for og varighed af adgang til websiden samt tilhørende priser er angivet i nedenstående tabeller. En rabatpris kan anvendes, hvor brugerne har ekstra forretninger og ønsker at købe adgang til siden.

 

1 time

1 dag

1 uge

1 måned

1 år

Reservedelskatalog

€ 11,00

€ 23,00

€ 77,00

€ 154,00

€ 1061,00

Vedligeholdelsesvejledninger; Service bulletiner; Standard reparationstider; Information om service tool

€ 5,00

€ 10,00

€ 50,00

€ 150,00

€ 1550,00

EST (Electronic Service Tool) - Læs data

€ 30,00

€ 50,00

€ 120,00

€ 240,00

€ 485,00

EST (Electronic Service Tool) - Læs og kalibrer

€ 50,00

€ 75,00

€ 180,00

€ 360,00

€ 605,00

EST (Electronic Service Tool) - Læs, kalibrer - download

€ 100,00

€ 150,00

€ 360,00

€ 600,00

€ 970,00

 

 

De anførte beløb giver tidsbegrænset adgang til de pågældende oplysninger.

Priser "pr. transaktion" (f. eks. omprogrammering af styreenheder) angives ved købstidspunktet.

4. 2. Forbindelse med de varigheder, der er angivet i ovenstående tabel, kan aktiveres direkte fra websiden via valgmuligheden "KØB online" og betaling med kreditkort.

4. 3. Tech Information anvender tjenesten X-PAY CartaSi til behandling af online-betalinger.

4. 4. Når kunden tjekker ud fra den virtuelle butik og har indtastet alle oplysninger i bestillingsformularen, bliver kunden bedt om at indtaste kreditkortoplysninger til betalingen med følgende fremgangsmåde:

a.       Forbindelsen omdirigeres fra websitet direkte til X-PAY CartaSi's sikre server: Det sikre miljø angives af en lukket hængelås eller en nøgle på bjælken nederst i browseren eller i adresselinjen.

b.       Systemet beder om kundens oplysninger samt nummer, type og udløbsdato for det kreditkort, der skal anvendes til betalingen. Kreditkortoplysninger behandles udelukkende af X-PAY CartaSi og videregives ikke til andre, og virksomheden har ikke adgang til disse oplysninger.

c.        Købsbeløbet overføres automatisk fra indkøbsvognen til X-PAY CartaSi med beregning af eventuelle afgifter, hvor dette er relevant.

d.       X-PAY CartaSi udfører en kreditkorttransaktion i banksystemet med de angivne oplysninger, og modtager bekræftelse eller afvisning vedrørende betalingen. Hvis systemet bekræfter betalingen, bliver kundens kort debiteret for beløbet; i modsat fald kan transaktionen ikke gennemføres, medmindre der angives en anden betalingsmetode.

e.        Når transaktionen er gennemført, modtager kunden en e-mail med et resume af bestillingen, bekræftelse på betalingen og en kvittering samt de nødvendige loginoplysninger til aktivering af tjenesten.

f.        Når behandlingen er gennemført, afbryder X-PAY CartaSi forbindelsen, og kunden vender automatisk tilbage til websitet Tech Information.

Besøg denne webside for at få flere oplysninger www.cartasi.it

4. 5. Forbindelsens varighed starter på datoen og tidspunktet for aktiveringen af forbindelsen (ikke på købsdatoen/købstidspunktet), uanset hvilken dato registreringen er foretaget. Hvis kunden for eksempel allerede er registreret og aktiverer en forbindelse på en 1 dag klokken 10:18, udløber forbindelsen klokken 10:18 næste dag, lokal tid, uafhængigt af den faktiske tid, der er brugt på navigering og/eller forbindelse. Det er derfor op til kunden at vurdere, om de angivne tider i tabellen modsvarer hans eller hendes behov både med hensyn til den tekniske informations art og den aftalte frist for konsultation af oplysningerne.

Vedrørende onlinetjenesten for omprogrammering/konfiguration af styreenheder og/eller elektroniske komponenter i køretøjerne starter forbindelsen på datoen og tidspunktet for aktivering af tjenesten uanset registreringsdato.
Efter registrering aktiverer kunden forbindelsen til tjenesten, som afsluttes, når tjenesten er korrekt leveret, og er ikke afhængig af den faktiske tilkoblingstid. Det er op til kunden at vurdere, om den tilgængelige infrastruktur er egnet til formålet (pc, software, netværkshastighed og hardware), og om de angivne beløb i tabellen for levering af omprogrammeringstjenesten svarer til kundens reelle behov både med hensyn til tjenestens art og den angivne frist for afbenyttelse af tjenesten.

4. 6. Kunden skal aktivere forbindelsen til den købte tekniske information i henhold til ovenstående senest 6 (seks) måneder fra købsdatoen: efter denne frist udløber købet, og kunden mister retten til refusion fra virksomheden.

4. 7. Brugeren skal fuldende de købte transaktionsbaserede tjenester senest 6 (seks) måneder fra købsdatoen: efter denne frist udløber købet, og kunden mister retten til refusion fra virksomheden.

5.     Adgang til websitet

5. 1.Adgang til websiden er mulig døgnet rundt 7 dage om ugen med undtagelse af tilfælde af force majeure eller planlagt vedligeholdelse. Det aftales udtrykkeligt, at virksomheden, CNH INDUSTRIAL, til enhver tid kan afbryde, begrænse, suspendere, forbyde fuldstændigt eller delvist adgang til websiden eller tjenesterne for at udføre vedligeholdelse, opdatering eller løsning af tekniske problemer vedrørende serverne, netværk eller software eller i tilfælde af manglende levering fra en tredje tjenesteudbyder. Virksomheden kan desuden også til enhver tid ændre, tilføje eller suspendere en af tjenesterne, og underretter i så fald kunderne.

5. 2.Kunden anerkender dog, at internettets offentlige karakter forhindrer virksomheden i at kunne garantere, at: i) kunden er i stand til få adgang til enhver tid til websiden eller en af tjenesterne, ii) adgang ikke bliver afbrudt under nogen omstændigheder, og iii) adgang er fejlfri.

5. 3.Kunden accepterer, at hverken virksomheden eller dennes leverandører er ansvarlige for eller har pligt til at erstatte skader som følge af afbrydelse, suspendering, ændring eller nedlæggelse af websiden eller en af tjenesterne.

6.     Intellektuelle ejendomsrettigheder

6. 1.Alle tekster, tegninger, billeder, diagrammer og andet materiale, der findes på websiden, er underlagt virksomhedens, dennes tilknyttede virksomheders og licenstageres intellektuelle ejendomsrettigheder. Virksomheden eller deres tilknyttede virksomheder og affilierede ejer alle rettigheder vedrørende valg, organisering og administration af materialerne på webstedet.

6. 2.Alle de registrerede varemærker, som vises på websiden, er underlagt enerettigheder for virksomhedens eller deres tilknyttede eller affilierede virksomheders varemærker. Uautoriseret brug af ethvert varemærke, der er vist på dette website, er strengt forbudt.

6. 3.Websiden, herunder alle materialer, er beskyttet i hele verden af de gældende love vedrørende intellektuel ejendomsret og brug af samme, uanset om en erklæring om disse rettigheder til materialet er tilgængelig på websiden eller ej. Kunden forpligter sig til at overholde alle love om intellektuel ejendomsret i hele verden vedrørende websitet og brug af samme, og til ikke at udføre og forhindre uautoriseret gengivelse af materialerne.

7.     Garanti, ansvar og ansvarsbegrænsninger

7. 1.Kunden forpligter sig til at overholde bestemmelserne i nærværende aftale, der styrer brug af websiden, tjenesterne og den tekniske information, samt alle gældende love og lokale og internationale bestemmelser, som finder anvendelse for kundens aktivitet på websiden, direkte eller gennem tredjeparter.

7. 2.Kunden forpligter sig især til:

·         Ikke at anvende websitet og tjenesterne bedragerisk, illegalt eller uden autorisation.

·         Ikke at anvende websiden og dens tjenester i modstrid med gældende bestemmelser om intellektuel ejendomsret samt gældende regler og forskrifter, der er defineret af virksomheden.

·         Ikke at anvende websitet på en måde, der forstyrrer eller forhindrer adgang for andre kunder.

·         Ikke at fjerne, skjule eller beskadige en erklæring om copyright, varemærke eller erklæringer om ejendomsrettigheder, der er tilføjede eller omfattede af websitet og tjenesterne.

·         Ikke at tillade udbredelse eller gengivelse uden autorisation af en del af websitet eller information, der er indhentet fra det.

·         Ikke at tillade adgang til websitet eller til websitets indhold eller brug af samme til fordel for en tredjepart.

·         Ikke at oprette frames på andre websites, der anvender informationselementer fra tjenesterne eller som henviser dertil.

·         At påtage sig ansvaret for sikkerheden og/eller brugen af sit personlige brugernavn og sin adgangskode, og ikke videregive disse koder til tredjeparter.

·         At bruge websitet i overensstemmelse med vilkårene i nærværende aftale.

7. 3.Selskabet kan efter omstændighederne tage alle nødvendige eller passende foranstaltninger med hensyn til kundens brug af websiden og websidens tjenester. Nærmere beskrevet kan virksomheden afbryde, begrænse, suspendere og forhindre fuldstændigt eller delvist adgang til websiden uden foregående varsel og uden erstatning, hvis kunden har udvist en forkert adfærd eller ikke har overholdt de gældende love og regler eller vilkårene i nærværende aftale.

7. 4.Virksomheden er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte skader for kunden eller en tredjepart som følge af kundens brug eller behandling af den tekniske information og de tjenester, som websiden indeholder. Kunden skal sikre og holde virksomheden skadesløs mod enhver handling, godtgørelsesanmodning eller skadeserstatningskrav, som opstår som følge af eller i forbindelse med fejl eller udeladelser fra kundens side eller som følge af eller i forbindelse med brugen af websiden eller tjenesterne.

7. 5.Virksomheden stiller websiden til rådighed udelukkende med vejledning til formål. Det er kundens fulde ansvar som ekspert i reparation eller eftersyn af virksomhedens produkter at bekræfte egnethed og nøjagtighed af oplysningerne, der downloades fra websiden, og måden, hvorpå disse oplysninger bruges. Virksomheden garanterer ikke, at de tilgængelige oplysninger på websiden er nøjagtige, fuldstændige eller opdaterede; eller at enhver funktion eller ethvert materiale heri indeholdt er fri for fejl og mangler.

7. 6.Virksomheden må ikke og kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for reparationer og vedligeholdelse, der udføres på produkterne af kunden eller af tredjeparter ved hjælp af den tekniske information og/eller de tjenester, der tilbydes på websiden, da hele ansvaret udelukkende påhviler de personer, der udfører de pågældende procedurer.

8.     Aftalens varighed

8. 1.Nærværende aftale er kun gyldig efter at kunden har accepteret de aktuelle vilkår og betingelser for en ubestemt periode. Begge parter kan til enhver tid trække sig tilbage fra aftalen ved at sende en skriftlig meddelelse via anbefalet brev med modtagerbevis til den anden part.

8. 2.Uanset det ovenstående, aftales det, at begge parter til enhver tid kan opsige den nærværende aftale i tilfælde af en af parternes mangel på at overholde en eller flere betingelser i den nærværende aftale.

9.     Ret til kontrol

9. 1.Virksomheden har ret til at foretage en periodevis revision af kundens brug af websiden under overholdelse af fortrolighedsklausulerne i nærværende aftale for at sikre sig, at kunden overholder aftalens vilkår. 

10.  Opdatering af websitet

10. 1.Virksomheden forbeholder sig retten til at ændre og/eller opdatere adgangsmåderne til websiden til enhver tid. Disse ændringer og/eller opdateringer kræver, at kunden jævnligt kontrollerer websiden for at bekræfte de gældende betingelser.

11.  Generelle bestemmelser

11. 1.Overførsel.

Kunden kan ikke overføre rettigheder eller forpligtelser under nærværende aftale uden forudgående skriftlig godkendelse fra virksomheden.

11. 2.Afkald på rettigheder

Hvis en part undlader at gøre en rettighed, en bemyndigelse eller beføjelse, der er tildelt af nærværende vilkår og betingelser, eller ikke rettidigt gør den gældende, skal dette ikke fortolkes som et afkald på denne rettighed, bemyndigelse eller beføjelse. Afkaldet på en rettighed træder kun i kraft, hvis det bekræftes af et skriftligt dokument, der er underskrevet af den part, afkaldet vedrører.

11. 3.Meddelelser.

Alle meddelelser vedrørende nærværende aftale skal sendes via post eller fax og bekræftes med rekommanderet brev med kvittering for modtagelsen.

11. 4.Bestemmelsernes uafhængighed.

Delvis eller fuldstændig ugyldighed eller uanvendelighed af en af bestemmelserne i nærværende aftale medfører ikke ugyldighed eller uanvendelighed for de andre bestemmelser med hensyn til de aktuelt gældende love og regler.

11. 5.Force majeure

Ud over de tilfælde, som i henhold til de italienske domstoles retspraksis normalt betragtes som sådanne, anses følgende udtrykkeligt som tilfælde af force majeure: strejker i eller omkring virksomheden, klimatiske forhold, regeringens og lovens begrænsninger og ændringer af handelspraksis, computerfejl og driftsforstyrrelser i kommunikation, nedslidning af virksomhedens servere og ethvert andet tilfælde, som ligger uden for virksomhedens udtrykkelige kontrol.

Hvis der opstår et tilfælde af force majeure, bliver udførelsen af nærværende aftale til at begynde med retmæssigt suspenderet. Hvis virksomheden og kunden efter en periode på 3 (tre) måneder konstaterer, at tilfældet af force majeure vedvarer, bliver nærværende aftale retmæssigt bragt til ophør, medmindre andet er aftalt mellem virksomheden og kunden. 

12.  Løsning af tvister

12. 1.Parterne skal handle i god tro for at løse eventuelle tvister, der kan opstå i forbindelse med aftalen. Disse tvister omfatter, men er ikke begrænset til, følgende: anvendelse/fortolkning af aftalen, tilgængelighed af den tekniske dokumentation (reparationshåndbøger, tidsplaner, reservedelskataloger, undervisning), fuldstændighed af den tekniske dokumentation, sprog, hvorpå den tekniske dokumentation er tilgængelig, den tekniske dokumentations korrekthed, webside-abonnementer, købsordrer for den tekniske dokumentation og fejlfindingsudstyr, priser og rabatter, betalinger og afbrydelser/driftsfejl for tjenesterne på websiden (hvis disse skyldes virksomheden). Mæglingsproceduren finder ikke anvendelse for tvister, der ikke kan tilbageføres direkte til nærværende aftale og den tekniske information på siden, som omfatter - men er ikke begrænset til: forsinkelser i levering af virksomhedens reservedele og/eller originale udstyr, forsinkelser i reparation af virksomheden køretøjer, som skyldes forsinkelser i levering af virksomhedens reservedele og/eller originale udstyr, klager under garantiperioden og for produkter, der vedrører virksomhedens køretøjer, generiske klager vedrørende virksomhedens køretøjer, klager vedrørende forhandlere og/eller reparatører i virksomhedens servicenet og klager vedrørende assistance for køretøjet.

12. 2.I det tilfælde at parterne ikke har løst tvisten gennem mæglingen senest 45 (femogfyrre) dage fra tvistens opståen, kan tvisten forelægges den eksklusivt kompetente domstol i Torino, Italien, hvis andet ikke er aftalt mellem parterne. Nærværende aftale styres af og fortolkes i henhold til italiensk lovgivning. I tilfælde af uoverensstemmelser, går den originale italienske udgave frem for enhver oversættelse af nærværende aftale.

12. 3.Mæglingsproceduren udelukker ikke eventuelle rettigheder for kunden til at indgive søgsmål direkte til den eksklusivt kompetente domstol i Torino, Italien. 

13.  Accept af nærværende aftale

13. 1.Kunden erklærer at acceptere hele den nærværende aftale og nærmere angivet klausulerne i følgende artikler, efter at have læst og forstået dem i henhold til art. 1341 og art. 1342 i den italienske civile retsplejelov:

·         Art. 2

·         Art. 5

·         Art. 7

·         Art. 8

·         Art. 11

·         Art. 12

Specifikke ansvarsfraskrivelser

Reservedelskatalog

  • Søgning efter stelnummer kræver indtastning af de sidste ni (9) tal i køretøjets stelnummer. Hvis der er flere forskellige stel med de samme 9 sidste tal, viser systemet en rulleliste med de tilgængelige stel og gør det muligt at identificere stellet entydigt. Systemet beder igen om indtastning af stelnummeret, hvis der oprettes adgang til RMI-websitet, også selv om det allerede er indtastet på RMI-websitet.
  • I tilfælde af udskiftning af PN med reglen Til/fra (dvs. produktændring, der medfører brug af PN 1 til stelnummer X og PN 2 fra stelnummer X+1), viser systemet begge løsninger og giver de nødvendige oplysninger med hensyn til PN og referencestelnummer for at muliggøre et definitivt, entydigt valg. I praksis vises den "historiske" status for den søgte komponent samt anvendelighed til andre stel, der ikke er omfattet af søgningen.

Omprogrammering af styreenheder

I det følgende angives de tekniske krav, som de uafhængige operatører skal opfylde for at kunne omprogrammere køretøjer. De tekniske krav er opdelt i:

  • Krav til PC-konfiguration
  • VCI-krav
  • Tilslutninger til køretøj

VIGTIGT:

Virksomheden beskæftiger sig ikke med VCI performans fra tredjepart. Virksomhedens software og relative køretøjer stemmer overens med RP1210, hvad angår forbindelse til VCI, mens VCI-fabrikanter er ansvarlige for deres enheders korrekte drift med hvert af virksomhedens køretøjer, der bruger virksomhedens software.

 

Krav til PC-konfiguration

Anbefalet minimumskonfiguration:

a.     Processor på mindst 1000 Mhz

b.     Mindst 4 GB RAM

c.     Mindst 1000 MB ledig plads på harddisken

d.     Skærmopløsning på mindst 1024x768

e.     Højhastighedsforbindelse til internettet

Softwarekrav:

a.     WindowsTM 10 64 bit OS

b.     Bruger logget ind som administrator

c.     Webbrowser Internet Explorer 10.0 eller nyere, Chrome, Edge

d.     Adobe Acrobat Reader version 10 eller nyere

VCI-krav

Der kræves VCI, tilgængelig fra virksomheden kompatibel med RP1210 standarder, som opfylder nedenstående krav:

1.     Tilslutningen mellem pc og VCI skal bruge en USB-forbindelse

2.     Installering af VCI-driveren og tilhørende software skal udføres af den uafhængige operatør

3.     Opsætningen af D-PDU API skal være i overensstemmelse med Windows 64 bit.

4.     Tilslutningen mellem køretøjet og VCI skal være kompatibel med konnektorens pin-out på køretøjet

Tilslutning til køretøj

De uafhængige operatører skal være opmærksomme på følgende minimumskrav, der er implementeret på virksomhedens produkter:

A . Jordforbindelse

B. Permanent tilslutning +12v

C. CAN Høj

D. CAN Lav

E Skærm

F ÅBEN

G ÅBEN

H. CAN Høj

J. CAN Lav

eTIM

Oplysningerne på websiden er muligvis ikke opdaterede på grund af ændringer, der til enhver tid eventuelt foretages af fabrikanten af tekniske og/eller kommercielle årsager. Af denne grund kan oplysningerne for reparation af visse komponenter muligvis ikke være til stede, da de kræver indgreb, som skal udføres direkte af servicenettet for fabrikanten af selve komponenten.

Den nærværende side opdateres løbende for at kunne overholde lovmæssige ændringer og krav på den mest hensigtsmæssige måde. Visse søgemetoder er muligvis ikke fuldstændigt optimerede, f.eks. søgning efter term, efter komponent eller el-diagram, efter DTC eller efter symptom, selv om de oplysninger, som er nødvendige for den reparationsprocedure, der skal udføres på virksomhedens køretøjer er tilgængelige på websiden. I dette tilfælde anbefales det at slå op i dokumentindekserne eller bruge yderligere filtrering af resultaterne ved brug af de søgeredskaber, der tilbydes af portalen. Dette websites tekniske udvikling vil gøre det muligt at identificere køretøjer efter produktkendetegn og offentliggørelse af typegodkendelsesnummer.