Uvjeti i odredbe

UVJETI I ODREDBE

Opći uvjeti i odredbe za pristup i upotrebu web-mjesta

1.     Ugovor

1. 1.Ovaj će Ugovor stupiti na snagu te vrijediti između Klijenta i tvrtke tek nakon što Klijent prihvati ove uvjete i odredbe.

2.     Predmet i svrha Ugovora

2. 1.Ovaj Ugovor uređuje pravo na pristup i registraciju Klijenta web-mjestu kao i način na koji Klijent kupuje usluge u skladu s uvjetima i odredbama koji su izričito određen u nastavku.

2. 2. Tehničke informacije uključivat će sve informacije dostavljene ovlaštenim mehaničarima za popravak ili održavanje vozila tvrtke ili njihovih pripadajućih dijelova koji su predstavljeni na tržištu. Posebni primjeri tehničkih informacija uključuju softver, šifre pogrešaka i druge parametre, zajedno s njihovim pripadajućim ažuriranjima, neophodnim za reprogramiranje elektroničkih upravljačkih jedinica (ECU) vozila s ciljem povrata postavki koje preporučuje tvrtka ili u slučaju zamjene, obnavljanje tih podešavanja; načine identifikacije strojeva; kataloge rezervnih dijelova, uključujući i šifre rezervnih dijelova, opise, cijene i slike dijelova; tehnička rješenja koja proizlaze iz praktičnog iskustva s određenom vrstom problema tipičnom za određeni model ili liniju vozila; popise opoziva proizvoda i sve ostale informacije koje se odnose na popravke koje servisna mreža treba obaviti o trošku tvrtke.

2. 3.Materijal na web-mjestu može se pregledavati preko mreže nakon plaćanja kreditnom karticom, kako je određeno u dijelu 4.2 u nastavku.

2. 4. Osim članova ovlaštene servisne mreže, pristup web-mjestu ograničen je samo na: tvrtke i osobe koje se bave uslugama popravljanja i održavanja, kao i tvrtke koje se izravno ili neizravno bave popravljanjem i održavanjem vozila; posebice, neovisne proizvođače ili distributere alata ili opreme za popravke; neovisne distributere rezervnih dijelova; izdavače tehničkih informacija; automobilističke klubove i saveze; službe pružanja pomoći na cesti; operatere koji pružaju usluge ispitivanja i pregleda; proizvođače i mehaničare za sustave s alternativnim gorivom; proizvođače opreme za dijagnostiku i ispitivanje.

2. 5.Registracija je obavezna za upotrebu web-mjesta: registracijom, klijent prihvata uvjete i odredbe upotrebe izričito navedene u ovom Ugovoru.

3.     Postupak registracije

3. 1.Registracija je potrebna za dobivanje pristupa i upotrebu web-mjesta. Ona se obavlja ispunjavanjem obrasca koji se nalazi na web-mjestu koji potvrđuje potpuno prihvaćanje i suglasnost sa svim uvjetima i odredbama. Obrazac za registraciju mora biti popunjen u cijelosti, istinski i u dobroj vjeri. Tvrtka zadržava pravo definitivnog povlačenja pristupa web-mjestu bez prethodne obavijesti, ako se otkrije da je dotični klijent pružio nepotpune ili neistinite informacije ili ako se otkrije da ne zadovoljava zahtjeve navedene u gornjem odjeljku 2.4.

3. 2.Registracijom se od klijenta traže sljedeće informacije: osobni podaci i kontakt informacije, uključujući i adresu e-pošte i ostale informacije neophodne za registraciju ili, kada je to odobreno, slanje poslovnih informacija.

3. 3. Nakon pružanja i potvrđivanja traženih informacija, klijent će primiti poruku e-poštom koja sadrži korisničko ime i privremenu lozinku kojima će se omogućiti stvaranje personalizirane lozinke za pristup web-mjestu i dostupnim uslugama.

3. 4.Informacije o upravljanju osobnim podacima navedene su u dijelu o Zaštiti osobnih podataka.

3. 5.Klijent je isključivo odgovoran za zaštitu svog korisničkog imena i lozinke i posljedično, za pristup i upotrebu web-mjesta.


3.6 Klijent je odgovoran za sve troškove nabave hardverske i softverske opreme i telekomunikacijskih usluga neophodnih za korištenje usluga. Klijent mora odmah obavijestiti tvrtku o bilo kojem obliku neovlaštene upotrebe lozinke i u tom slučaju mora odmah prekinuti vezu s web-mjestima.

4.     Troškovi upotrebe web-mjesta

4. 1.Načini i trajanja pristupu web-mjestu prikazani su u tablici u nastavku zajedno s pripadajućim cijenama. Cijena s popustom može se primijeniti ako korisnici imaju dodatna prodajna mjesta i žele kupiti pristup web-mjestu.

 

1 dan

1 tjedan

1 mjesec

1 godina

Katalog rezervnih dijelova

23,00 EUR

77,00 EUR

154,00 EUR

1061,00 EUR

Servisni priručnici; Servisne tehničke note; Standardna vremena popravka; Informacije o alatima za servisiranje

10,00 EUR

50,00 EUR

150,00 EUR

1550,00 EUR

EST (Elektronički uređaj za servisiranje) - Očitavanje podataka

50,00 EUR

120,00 EUR

240,00 EUR

485,00 EUR

EST (Elektronički uređaj za servisiranje) - Očitavanje i baždarenje

75,00 EUR

180,00 EUR

360,00 EUR

605,00 EUR

EST (Elektronički uređaj za servisiranje) - Očitavanje, baždarenje - Preuzimanje

150,00 EUR

360,00 EUR

600,00 EUR

970,00 EUR

 

 

Naznačene cijene omogućuju vremenski određen pristup pripadajućim informacijama.

Cijene "po transakciji" (npr. pri kupnji se pruža reprogramiranje kontrolnih jedinica).

4. 2. Povezivanja u trajanju naznačenom u gore navedenoj tablici mogu se aktivirati izravno s web-mjesta pomoću opcije “mrežna KUPOVINA” uz plaćanje kreditnom karticom.

4. 3. Tech Information koristi uslugu X-PAY CartaSi za obradu mrežnog plaćanja.

4. 4. Prilikom odjave iz virtualne trgovine, nakon unosa svih potrebnih informacija u modul za naručivanje, klijent će morati unijeti informacije o plaćanju kreditnom karticom kao što slijedi:

a.       Povezivanje se prenosi s web stranice izravno na sigurni poslužitelj X-PAY CartaSi: prisustvo sigurnog povezivanja prikazano je zatvorenim lokotom ili ključem na dnu preglednika ili na adresnoj traci.

b.       Sustav traži od klijenta informacije kao što su broj, vrsta i datum isteka valjanosti kreditne kartice koja se koristi u svrhe plaćanja. Podacima kreditne kartice upravlja i poznati su samo tvrtki X-PAY CartaSi, tvrtka nema pristup tim podacima.

c.        Ukupni iznos kupovine se automatski prenosi iz košarice na X-PAY CartaSi, obračunavajući sve primjenljive troškove.

d.       X-PAY CartaSi koristi date informacije za vršenje međubankovnih POS transakcija, po dobivanju obavještenja da je plaćanje odobreno ili odbijeno. Ako sustav odobri plaćanje, kartica klijenta tereti se za iznos kupovine; Ako se odbije, transakcija se ne može završiti sve dok se ne upotrijebi drugi način plaćanja.

e.        Kada se transakcija uspješno dovrši, klijent će primiti poruku e-poštom sa sažetkom narudžbe i plaćanja, računom i svim vjerodajnicama neophodnim za pristup usluzi.

f.        Po završetku operacije, sustav X-PAY CartaSi će prekinuti vezu i klijent će biti automatski usmjeren nazad na web stranicu Tech Information.

Dodatne informacije potražite na web-mjestu www.cartasi.it

4. 5. Trajanje povezivanja počinje od datuma i sata aktiviranja (ne od vremena i datuma kupovine), neovisno o datumu registracije. Primjerice, ako klijent nakon registracije aktivira jednodnevno povezivanje u 10:18, povezivanje će isteći u 10:18 po lokalnom vremenu narednog dana, neovisno o trenutnom povezivanju i/ili vremenu pregledavanja. Posljedično, klijent je jedini odgovoran za to da omogući da opcije navedene u tablici zadovolje svoje potrebe po pitanju prirode traženih tehničkih informacija i vremena koje je dozvoljeno za njihovo pregledavanje.

Kod mrežne usluge reprogramiranja/baždarenja upravljačkih jedinica/elektroničkih sastavnih dijelova strojeva, trajanje veze kreće do datuma i vremena aktivacije usluge neovisno o datumu registracije.
Klijent, nakon registracije, aktivira vezu za uslugu koja završava kada se usluga pravilno isporuči, neovisno o stvarnom vremenu povezivanja. Klijent će biti odgovoran za osiguravanje prikladne opreme i infrastrukture na raspolaganju (računalo, softver, brzina povezivanja i hardver) i cijena prikazanih u tablici za pružanje usluga reprogramiranja prema njegovim trenutnim potrebama, po pitanju tražene usluge kao i na dogovorene uvjete njene upotrebe.

4. 6. Klijent mora aktivirati vezu za kupljene tehničke informacije u roku od 6 (šest) mjeseci od datuma kupovine: nakon toga kupovina ističe i tvrtka nije dužna obaviti povrat novca.

4. 7. Korisnik mora završiti kupljene usluge za koje je izvršena transakcija u roku od 6 (šest) mjeseci od datuma kupovine: nakon toga kupovina ističe i tvrtka nije dužna obaviti povrat novca.

5.     Pristup web-mjestu

5. 1. Web-mjestu može se pristupiti 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, osim u slučajevima uzrokovanim višom silom ili planiranim održavanjem. Ovime se izričito odobrava da tvrtka CNH INDUSTRIAL može, u bilo kojem momentu, prekinuti, obustaviti ili potpuno ili djelomično ograničiti pristup web-mjestu ili uslugama zbog obavljanja ažuriranja ili održavanja ili zbog tehničkih problema vezanih za poslužitelje, mreže ili softver koji se koriste za isporuku ili zbog kršenja ugovora dobavljača usluga kao treće strane. Također, tvrtka može izmijeniti, dodati ili obustaviti uslugu u bilo kojem trenutku, a o čemu će kupac dobiti obavijest.

5. 2.Ipak, klijent ovim priznaje da javna priroda interneta sprječava tvrtku da jamči da: i) će klijent moći pristupiti web-mjestu ili nekoj određenoj usluzi u bilo koje vrijeme, ii) se pristup neće prekidati i iii) će pristup biti i bez kakvih grešaka.

5. 3.Klijent pristaje da niti tvrtka niti njeni dobavljači nisu odgovorni, niti će biti odgovorni za štete nastale zbog prekida, obustavljanja, promjene ili povlačenja web-mjesta ili bilo koje od njegovih usluga.

6.     Prava intelektualnog vlasništva

6. 1.Svi tekstovi, crteži, slike, grafički prikazi i ostali materijal na web-mjestu predstavljaju intelektualno vlasništvo tvrtke, podružnica ili korisnika licenci. Tvrtka i podružnice zadržavaju sva prava vezana za odabir, organizaciju i upravljanje materijalom web-mjesta.

6. 2.Svi zaštitni znakovi prikazani na web-mjestu podliježu isključivim pravima marki tvrtke ili njezinih podružnica. Neovlašteno korištenje zaštitnih znakova prikazanih na web-mjestu izričito je zabranjeno.

6. 3.Web-mjesto, uključujući i sve materijale, zaštićeno je u cijelom svijetu primjenom odgovarajućeg zakona o intelektualnom vlasništvu i njegovoj upotrebi, bez obzira je li izjava o tim pravima na materijale prisutna na web-mjestu. Klijent se obvezuje poštivati sve zakone u cijelom svijetu o pravima intelektualnog vlasništva u vezi s ovim web-mjestom i njegovom upotrebom i da neće neovlašteno umnažati te materijale.

7.     Jamstva, odgovornost i ograničenja odgovornosti

7. 1.Klijent se obvezuje poštivati sve propise pod ovim Ugovorom koji reguliraju upotrebu web-mjesta, usluga i tehničkih informacija, kao i sve nacionalne i internacionalne zakone i propise koji reguliraju upotrebu web-mjesta od strane klijenta ili putem trećih strana.

7. 2.Nadasve, klijent se obvezuje:

·         da neće koristiti web-mjesto na prijevaran način, ilegalno ili bez ovlaštenja

·         da neće koristiti web-mjesto i njegove usluge na nezakonit način, kršenjem važećih propisa, zakona o intelektualnom vlasništvu i zahtjeva koje je tvrtka postavila

·         da web-mjesto neće koristiti na takav način da time sprječava ili utječe na pristup drugih klijenata

·         da neće ukloniti, sakriti ili oštetiti izjave o autorskom pravu, zaštitnom znaku ili izjavu o pravima vlasništva koje su dodate ili sadržanu unutar web-mjesta i njegovih usluga.

·         da neće dozvoliti neovlašteno objavljivanje ili umnažanje bilo kojeg dijela web-mjesta ili informacija dobivenih s njega

·         da neće ovlastiti treće strane da pristupe, koriste ili dobivaju povlastice od web-mjesta ili njegovog sadržaja

·         da neće stvarati okvire na drugim web-mjestima koristeći informativne elemente dobivene preko usluga ili koji se odnose na usluge

·         da će prihvatiti odgovornost za sigurnost i/ili upotrebu osobnog korisničkog imena i lozinke i da ih neće dati trećim stranama

·         da će web-mjesto upotrebljavati u skladu s uvjetima ovog Ugovora

7. 3.Uzimajući u obzir sve okolnosti, tvrtka može poduzeti sve mjere koje smatra neophodnim i odgovarajućim po pitanju upotrebe web-mjesta od strane klijenta. Posebice, tvrtka klijentu može prekinuti, obustaviti ili potpuno ili djelomično ograničiti pristup web-mjestu, bez prethodne obavijesti ili naknade zbog neprikladnog ponašanja ili nepoštivanja važećih zakona i propisa ili uvjeta propisanih ovim Ugovorom.

7. 4.Tvrtka nije odgovorna za izravne ili neizravne štete nastale klijentu ili trećoj strani zbog klijentove upotrebe ili oslanjanja na tehničke informacije i usluge pružene na web-mjestu. Klijent će tvrtku osloboditi odgovornosti i obeštetiti u slučaju bilo kakve radnje ili zahtjeva za naknadu štete koji su nastali kao rezultat ili su povezani nekom radnjom ili propustom od strane klijenta ili njegovim upotrebom web-mjesta ili usluga.

7. 5.Tvrtka web-mjesto stavlja na raspolaganje samo u informativne svrhe. Klijent će, kao stručnjak za servisiranje i popravke proizvoda tvrtke, u potpunosti biti odgovoran za osiguranje prikladnosti i točnosti informacija preuzetih s web-mjesta, kao i načina njihove upotrebe. Tvrtka ne jamči da su informacije dostupne na ovom web-mjestu precizne, potpune ili ažurirane; ili da je web-mjesto ili sadržaji na njemu bez pogrešaka i propusta.

7. 6.Tvrtka se ne može smatrati odgovornom za zahvate popravaka i održavanja izvođenih na vozilima od strane klijenta ili trećih strana korištenjem tehničkih informacija i/ili usluga ponuđenih na web-mjestu jer odgovornost za te radnje u potpunosti snose osobe koje ih obavljaju.

8.     Trajanje Ugovora

8. 1.Ovaj Ugovor stupa na snagu kada Klijent prihvati ove odredbe i uvjete i neograničeno traje. Obje strane mogu se povući iz Ugovora u bilo kojem trenutku tako da drugoj strani pošalju pisanu obavijest preporučenom poštom s povratnicom.

8. 2.Bez obzira na gore navedeno, dogovoreno je da strane mogu raskinuti ovaj Ugovor u bilo kojem trenutku ako jedna od strana prekrši jednu ili više obaveza utvrđenu ovim Ugovorom.

9.     Prava provjere

9. 1.Tvrtka će imati pravo provođenja periodične provjere načina na koji klijent upotrebljava web-mjesto, uz potpuno poštivanje klauzula o zaštiti privatnosti, kako bi provjerila da se klijent pridržava uvjeta Ugovora. 

10.  Ažuriranja web-mjesta

10. 1.Tvrtka zadržava pravo izmjene ili ažuriranja načina pristupanja web-mjestu u svakom trenutku. Te izmjene i/ili ažuriranja zahtijevaju da klijent redovito pregledava web-mjesto kako bi provjerio važeće uvjete.

11.  Opće odredbe

11. 1.Prijenos.

Klijent ne smije prenijeti bilo koja prava ili obveze prema ovom Ugovoru bez prethodnog odobrenja tvrtke.

11. 2.Odricanje od prava

Činjenica da jedna stranka ne koristi prava, ovlaštenja ili isključiva prava priznata ovim uvjetima i odredbama ili ih koristi sa zakašnjenjem, neće se interpretirati kao odricanje od tih prava, ovlaštenja ili isključivih prava. Odricanje od prava bit će učinkovito samo ako je utvrđeno dokumentom potpisanim od stranke koja podliježe njegovom djelovanju.

11. 3.Obavijesti.

Sve obavijesti i dokumenti koji se odnose na ovaj Ugovor moraju se slati poštom ili faksom i potvrditi slanjem preporučenog pisma s povratnicom.

11. 4.Nezavisnost klauzula.

Potpuna ili djelomična nevaljanost ili neprimjenjivost bilo koje odredbe ili klauzule ovog Ugovora neće rezultirati u nevaljanosti ili neprimjenjivosti ostalih odredbi ili klauzula po pitanju važećih zakonskih odredaba i propisa.

11. 5.Viša sila

Prema ovom Ugovoru sljedeće će se smatrati višom silom pored onoga što se prema talijanskom zakonu već smatra takvim: industrijska akcija i štrajkovi bilo unutar ili izvan tvrtke, stroga ograničenja zbog vremenskih nepogoda, vladinih i zakonskih ograničenja i promjena poslovnih postupaka, kvarovi na računalu i gubitak komunikacije, kvar na poslužiteljima tvrtke i svi drugi slučajevi koji su izvan izričite kontrole tvrtke.

Pojava slučajeva više sile u početku će prouzrokovati zakonsku obustavu izvršenja ovih ugovornih uvjeta. Ako, nakon razdoblja od tri (3) mjeseca, tvrtka i klijent ustanove da je pojava više sile i dalje na snazi, ovaj će se Ugovor automatski raskinuti prema važećim zakonskim propisima, osim u slučaju da nije drugačije određeno ugovornim odredbama između tvrtke i klijenta. 

12.  Rješavanje sporova

12. 1.Strane će postupati u dobroj vjeri kako bi se riješili eventualni sporovi koji se mogu pojaviti u vezi s ovim Ugovorom. Sporovi će uključivati, ali se ne ograničavaju na: primjenu/tumačenje Ugovora, dostupnost tehničke dokumentacije (priručnici za popravke, vremenski rasporedi, katalozi rezervnih dijelova, obuka), potpunost tehničke dokumentacije, jezike na kojima je dokumentacija dostupna, ispravnost tehničke dokumentacije, pretplate na web-mjesto, narudžbe tehničke dokumentacije i dijagnostičke opreme, cijene i popuste, plaćanja, prekide rada/komunikacije na web-mjestu (ako se mogu pripisati tvrtki). Postupak mirenja neće se primjenjivati na sporove koji se ne mogu izravno pripisati ovom Ugovoru i tehničkim informacija prisutnim na web.mjestu, obuhvaćajući, ali ne ograničavajući se na: kašnjenja u isporuci rezervnih dijelova i/ili originalne opreme tvrtke, kašnjenja u popravku vozila tvrtke zbog kašnjenja isporuke rezervnih dijelova i/ili originalne opreme tvrtke, jamstva i potraživanja proizvoda u vezi s vozilima tvrtke, opća potraživanja vezana uz vozila tvrtke, potraživanja vezana za dobavljače i/ili mehaničare mreže tvrtke, potraživanja vezana za tehničku pomoć i servisiranje.

12. 2.Osim ako nije drukčije dogovoreno između Strana, u slučaju da iste ne mirenjem riješe sporu roku od 45 (četrdeset i pet) dana, moguće je podnijeti zahtjev za rješenje spora Sudu u Torinu, Italija, koji će imati isključivu pravnu nadležnost. Ovaj ugovor je podložan talijanskom zakonu i bit će interpretiran u skladu s njim. U slučaju pojave nepodudarnosti, originalna verzija ovog Ugovora na talijanskom jeziku ima prednost nad svim prijevodima.

12. 3.Postupak mirenja neće zapriječiti prava koja klijent može imati za podnošenje izravnog zahtjeva Sudu u Torinu, Italija, koji ima isključivu pravnu nadležnost. 

13.  Suglasnost s ovim Ugovorom

13. 1.Klijent izjavljuje da je pročitao i da je suglasan s ovim Ugovorom u njegovoj cijelosti i da je posebno obratio pažnju na klauzule sljedećih odjeljaka, u skladu s Člankom 1341 i Člankom 1342 talijanskog Građanskog zakonika:

·         Odjeljak 2

·         Odjeljak 5

·         Odjeljak 7

·         Odjeljak 8

·         Odjeljak 11

·         Odjeljak 12

Posebna odricanja od odgovornosti

Katalog rezervnih dijelova

  • Pretraga po broju šasije zahtijeva unos zadnjih devet (9) brojeva šasije. Ako postoje različite šasije s istih zadnjih 9 brojeva, sustav će predstaviti padajući popis dostupnih šasija, omogućujući nedvosmislenu identifikaciju odgovarajuće šasije. U slučaju pristupa RMI portalu, sustav će tražiti ponovni unos broja šasije (čak i ako je već bio unesen na RMI portal).
  • U slučaju zamjene broja dijela s pravilom “od/prema” (drugim riječima, izmjena proizvoda utvrđuje primjenu broja dijela 1 do šasije X i broja dijela 2 do šasije X+1); sustav će predstaviti oba rješenja, dajući odgovarajuće informacije vezane za broj dijela i vezanu šasiju kako bi se omogućio konačni nedvosmisleni izbor. Praktički, prikazuje se "povijesno" stanje sastavnog dijela koji se pretražuje, isto tako pokazujući njegovu primjenljivost na druge šasije koje nisu obuhvaćene pretragom.

Reprogramiranje upravljačkih jedinica

Tehnički zahtjevi koje neovisni operateri moraju ispunjavati za reprogramiranje vozila navedeni su u nastavku Tehnički zahtjevi organizirani su u:

  • Zahtjevi za konfiguraciju računala
  • Zahtjeve VCI
  • Priključci vozila

VAŽNO:

Tvrtka se ne bavi učinkovitošću VCI drugih proizvođača SW tvrtke i pripadajuća vozila usklađena su s RP1210 po pitanju priključivanja na VCI, a proizvođači VCI odgovorni su za ispravan rad svojih uređaja na svakom vozilu tvrtke koje ima SW tvrtke.

 

Zahtjevi za konfiguraciju računala

Minimalna preporučena konfiguracija:

a.     Procesor od minimalno 500 Mhz

b.     Minimalno 2 GB RAM

c.     Minimalno 500 MB slobodnog prostora na disku

d.     Minimalna rezolucija zaslona 1024x768

e.     Internet veza visoke brzine, npr. DSL

Zahtjevi za softver:

a.     Operacijski sustav Microsoft Windows™ 7 Enterprise 64-bitni ili Microsoft Windows™ 8 Enterprise 64-bitni ili Microsoft WindowsTM 10 64-bitni

b.     Korisnik prijavljen kao administrator

c.     Internet Explorer 10.0 ili noviji web-preglednik

d.     Adobe Acrobat Reader verzija 10 ili novija

Zahtjevi VCI

Potreban je VCI koji je dostupan u tvrtki usklađen sa standardima RP1210 koji zadovoljava sljedeće zahtjeve:

1.     Veza između računala i VCI mora upotrebljavati USB priključak

2.     Upravljački program za VCI i pripadajući softver mora instalirati neovisni operater

3.     Postavka D-PDU API mora biti usklađena sa 64-bitnim operacijskim sustavom Windows

4.     Veza između vozila i VCI mora biti usklađena s rasporedom priključaka na vozilu

Priključak vozila

Neovisni operateri moraju imati na umu sljedeće minimalne zahtjeve primijenjene na vozilima tvrtke:

A . masa

B. Isključen +12 V

C. Visoki CAN

D. Niski CAN

E zaštićen

F OTVOREN

G OTVOREN

H. Visoki CAN

J. Niski CAN

eTIM

Podaci na ovom web-mjestu možda nisu ažurirani zbog promjena koje je proizvođač mogao obaviti u bilo kojem momentu zbog tehničkih i komercijalnih razloga. Stoga, informacije o popravku nekih sastavnih dijelova možda nisu dostupne jer zahvate popravka mora obavljati izravno servisna mreža proizvođača samog sastavnog dijela.

Ovo se web-mjesto neprestano ažurira kako bi se što bolje poštivale promjene zakonskih propisa i zahtjeva. Moguće je da neki načini pretraga još nisu potpuno optimizirani, kao što su pretraga po pojmu, sa stvarnom dijelu ili dijagramu ožičenja, po DTC-u ili simptomu, iako su informacije neophodne za zahvate popravka vozila tvrtke dostupne na web-mjestu. U tim slučajevima preporučujemo da pregledate kazala dokumenata ili da rezultate dodatno filtrirate koristeći se alatima za pretraživanje na portalu. Tehnički razvoj ovog web-mjesta dozvolit će identifikaciju vozila prema karakteristikama proizvoda i publikaciji broja homologacije.