Terminai ir sąlygos

SĄLYGOS IR NUOSTATAI

Svetainės prieigos ir naudojimo bendrosios naudojimo sąlygos

1.     Sutartis

1. 1. Ši sutartis bus laikoma įsigaliojusia tarp kliento ir bendrovės tik klientui patvirtinus šias sąlygas ir nuostatas.

2.     Sutarties objektas ir apimtis

2. 1. Šia sutartimi reglamentuojama kliento prieiga prie svetainės ir registracija joje, taip pat kliento paslaugų pirkimas laikantis aiškiai toliau apibrėžtų sąlygų ir nuostatų.

2. 2. Bus pateikta įgaliotiems mechanikams skirta techninė informacija, reikalinga atlikti bendrovės įrenginių bei kitų dalių, kurias susijusios šalys galėjo pristatyti rinkoje, įrenginių remonto ir techninės priežiūros darbus. Techninės informacijos pavyzdžiai gali būti programinė įranga, klaidų kodai ir kiti parametrai, kartu su atitinkamais atnaujinimais, kurių reikia perprogramuoti automobilio elektroninius valdymo įtaisus (ECU), siekiant atkurti bendrovės rekomenduojamus nustatymus arba, pakeitimo atveju, atkuriant minėtus nustatymus; mašinų identifikavimo būdai; atsarginių dalių katalogai, įskaitant dalių kodus, aprašus, kainas ir dalių iliustracijas; techniniai sprendimai, gauti iš praktinės patirties, susijusios su kai kurių automobilių modelių arba linijų problemomis; gaminių atšaukimo sąrašai ir visa kita informacija, taikoma aptarnavimo tinklo bendrovės sąskaita atliekamiems remonto darbams.

2. 3. Svetainėje pateikiamą medžiagą galima naudoti internetu atlikus mokėjimą kredito kortele, kaip apibrėžta 4.2 sk. žemiau.

2. 4. Be įgaliotojo aptarnavimo tinklo narių svetaine gali naudotis tik: bendrovės ir asmenys, teikiantys automobilių remonto ir techninės priežiūros paslaugas, taip pat bendrovės, tiesiogiai arba netiesiogiai veikiančios automobilių remonto ir techninės priežiūros srityje, įskaitant nepriklausomus remontui skirtų įrankių ar įrangos gamintojus arba pardavėjus; nepriklausomi atsarginių dalių pardavėjai; techninės informacijos leidėjai; automobilistų klubai ir asociacijos; techninę pagalbą kelyje teikiantys operatoriai; testavimo ir patikrinimo paslaugas teikiantys operatoriai; alternatyvių kuro sistemų gamintojai ir mechanikai ir diagnostikos ir testavimo įrangos gamintojai.

2. 5. Kad būtų galima naudotis svetaine, reikia prisiregistruoti: prisiregistruodamas klientas sutinka su aiškiai šioje sutartyje išdėstytomis sąlygomis ir nuostatomis.

3.     Registracijos procesas

3. 1. Kad būtų galima prisijungti prie svetainės ir ja naudotis, reikia prisiregistruoti. Registracija atliekama užpildant formą svetainėje, pateikiant pilną ir išsamią informaciją ir sutinkant su visomis šiomis sąlygomis ir nuostatomis. Registracijos formą reikia užpildyti pilnai, teisingai ir tinkamai. Bendrovė pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo visam laikui apriboti prieigą prie svetainės, jei bus nustatyta, kad atitinkamas klientas pateikė ne visą arba neteisingą informaciją arba bus nustatyta, kad jis neatitinka 2.4 sk. aukščiau išvardytų reikalavimų.

3. 2. Registracijos metu klientas turi pateikti šią informaciją: asmeninius duomenis, kontaktinius duomenis, įskaitant el. pašto adresą, ir kitą informaciją, reikalingą registracijai ar, prireikus, komercinei informacijai siųsti.

3. 3. Po reikalingos informacijos pateikimo ir patvirtinimo klientas gaus el. laišką su savo naudotojo vardu ir laikinu slaptažodžiu, suteikiančiu galimybę susikurti asmeninį slaptažodį, kuris bus reikalingas prieigai prie svetainės ir teikiamų paslaugų.

3. 4. Asmeninių duomenų tvarkymo informacija pateikta skyriuje „Privatumas“.

3. 5. Už saugų naudotojo vardo ir slaptažodžio saugojimą, jungimąsi prie svetainės ir naudojimąsi ja atsakingas pats klientas.


3.6 Tik klientas yra atsakingas už visas išlaidas, susijusias su aparatūros, programinės įrangos ir telekomunikacinių paslaugų, reikalingų naudotis svetaine, įsigijimu. Klientas nedelsdamas informuos bendrovę apie bet kokį neteisėtą jo slaptažodžio naudojimą ir tokiu atveju iškart atsijungs nuo svetainės.

4.     Svetainės naudojimo mokesčiai

4. 1. Lentelėse toliau pateikiama informacija apie jungimosi prie svetainės būdus, trukmę ir atitinkamas kainas. Kaina su nuolaida gali būti taikoma, kai naudotojai turi papildomų parduotuvių ir pageidauja nusipirkti prieigą prie svetainės.

 

1 val

1 diena

1 savaitė

1 mėnuo

1 metai

Atsarginių dalių katalogas

€ 11,00

€ 23,00

€ 77,00

€ 154,00

€ 1061,00

 

Techninės priežiūros vadovai; aptarnavimo tarnybos biuleteniai; standartinis remonto laikas; aptarnavimo įrankio informacija

€ 5,00

€ 10,00

€ 50,00

€ 150,00

€ 1550,00

 

EST (elektroninis aptarnavimo įrankis) – skaityti duomenis

€ 30,00

€ 50,00

€ 120,00

€ 240,00

€ 485,00

EST (elektroninis aptarnavimo įrankis) – skaityti ir kalibruoti

€ 50,00

€ 75,00

€ 180,00

€ 360,00

€ 605,00

EST (elektroninis aptarnavimo įrankis) – skaityti, kalibruoti – atsisiųsti

€ 100,00

€ 150,00

€ 360,00

€ 600,00

€ 970,00

 

 

Nurodytos kainos yra skirtos ribotos trukmės prieigai prie tam tikros informacijos srities.

Kainos „už transakciją“ (pvz., valdymo bloko perprogramavimą) pateikiamos pirkimo metu.

4. 2. Prisijungimus su aukščiau lentelėje nurodyta trukme galima suaktyvinti tiesiai iš svetainės, pasirenkant „PURCHASE on line“ (pirkti internetu) ir apmokant kredito kortele.

4. 3. Techninė informacija internetiniams mokėjimams apdoroti naudoja „X-PAY CartaSi“ tarnybą.

4. 4. Išsiregistruodamas iš virtualios parduotuvės po to, kai į užsakymo modulį bus įvesta visa reikalinga informacija, klientas turės įvesti šią kredito kortelės informaciją:

a.       Prisijungimas iš svetainės perduodamas tiesiai į saugų „X-PAY CartaSi“ serverį: saugus ryšys rodomas naršyklės apačioje arba adresų juostoje rodant užrakintą spyną arba raktą.

b.       Sistemai reikia kliento informacijos ir kredito kortelės, kuria atsiskaitoma, numerio, tipo ir galiojimo pabaigos datos. Kredito kortelės duomenis tvarko ir žino tik „X-PAY CartaSi“, bendrovė prieigos prie šių duomenų neturi.

c.        Bendroji pirkimo suma automatiškai perkeliama iš pirkėjo krepšelio į „X-PAY CartaSi“ taikant atitinkamus mokesčius.

d.       „X-PAY CartaSi“ naudoja pateiktą informaciją atlikti tarpbankines POS transakcijas ir gauti atsakymą apie mokėjimo patvirtinimą arba atmetimą. Jeigu sistema autorizuoja mokėjimą, iš kliento kortelės nuskaitoma pirkinio suma; jeigu jis atmetamas, tranzakcijos atlikti negalima, nebent naudojamas kitas mokėjimo būdas.

e.        Kai transakcija sėkmingai baigiama, klientas gaus el. laišką su užsakymo suvestine, mokėjimo suvestine ir kvitu bei kredencialais, reikalingais jungtis prie paslaugos.

f.        Baigus operaciją sistema „X-PAY CartaSi“ atsijungs ir klientas bus vėl automatiškai grąžintas į techninės informacijos svetainę.

Daugiau informacijos ieškokite svetainėje www.cartasi.it

4. 5. Prisijungimo trukmė skaičiuojama nuo datos ir laiko, kai prisijungimas suaktyvinamas (ne nuo pirkimo datos ir laiko), nepriklausomai nuo registracijos datos. Pavyzdžiui, jei po registracijos klientas suaktyvina 1 dienos ryšį 10:18, ryšys baigs galioti 10:18 vietiniu laiku kitą dieną, nepriklausomai nuo faktinio prisijungimo ar konsultacijos trukmės. Todėl klientas bus atsakingas už lentelėje pateiktų parinkčių atitikimo jų poreikiams, tiek prašomos techninės informacijos pobūdžio, tiek joms peržiūrėti skirto laiko prasme, užtikrinimą.

Perprogramavimo tinkle / mašinos valdymo įtaisų / elektronikos komponentų konfigūracijos paslaugos atveju prisijungimo trukmė skaičiuojama nuo paslaugos aktyvinimo datos ir laiko, nepriklausomai nuo registracijos dienos.
Prisiregistravęs klientas suaktyvina prisijungimą prie paslaugos, kuris baigiasi tinkamai suteikus paslaugą, nepriklausomai nuo faktinio prisijungimo laiko. Klientas bus atsakingas už tai, kad turėtų tinkamą įrangą ir infrastruktūrą (kompiuterį, programinę įrangą, ryšio spartą ir aparatūrą) ir kad lentelėje pateiktos perprogramavimo paslaugos kainos atitiks jo poreikius, vertinant nurodomos reikalingos paslaugos pobūdį ir jos naudojimo trukmę.

4. 6. Klientas turi suaktyvinti aukščiau nurodytą ryšį su technine informacija per 6 (šešis) mėnesius nuo pirkimo datos: po šio laikotarpio pirkimas baigs galioti ir bendrovė negrąžins jokių pinigų.

4. 7. Klientas turi baigti aukščiau nurodytas paslaugas pagal transakcijas per 6 (šešis) mėnesius nuo pirkimo datos: po šio laikotarpio pirkimas baigs galioti ir bendrovė negrąžins jokių pinigų.

5.     Prieiga prie svetainės

5. 1. Prieiga prie svetainės teikiama 24 valandas per dieną, 7 dienas per savaitę, išskyrus neįveikiamos jėgos situacijas ar suplanuotą techninę priežiūrą. Atskirai patvirtinama, kad bendrovė CNH INDUSTRIAL bet kuriuo metu gali pertraukti, apriboti, sustabdyti, iš dalies ar visiškai apriboti prieigą prie svetainės ar paslaugų, kai reikia atlikti atnaujinimus ar priežiūros operacijas, spręsti su serveriais, tinklais ar programine įranga, skirta jų tiekimui, susijusias technines problemas ar dėl paslaugų trečiųjų šalių teikėjų sąlygų pažeidimo. Bendrovė taip pat gali keisti, pridėti ar bet kuriuo metu sustabdyti paslaugas; tokiu atveju klientas bus atitinkamai informuotas.

5. 2. Klientas šiuo pripažįsta ir patvirtina, kad dėl viešo interneto pobūdžio bendrovė negali garantuoti, kad: i) klientas galės bet kuriuo metu prisijungti prie svetainės ar naudotis atskiromis paslaugomis, ii) prieiga bus nepertraukiama, iii) prieiga bus be klaidų.

5. 3. Klientas patvirtina, kad nei bendrovė, nei jos tiekėjai nėra ir nebus atsakingi už jokius nuostolius dėl svetainės ar jos paslaugų pertraukimo, sustabdymo, modifikavimo arba nutraukimo.

6.     Intelektinės nuosavybės teisės

6. 1. Visi svetainėje pateikiami tekstai, vaizdai, grafika ir kita medžiaga yra bendrovės, jos kompanijų, padalinių ar licencijų turėtojų intelektinė nuosavybė. Visos teisės į svetainėje esančios medžiagos parinkimą, tvarkymą ir teikimą priklauso bendrovei arba jos padaliniams.

6. 2. Visi svetainėje pateikiami prekių ženklai yra bendrovės arba jos padalinių prekių ženklai ir priklauso jiems išskirtinėmis teisėmis. Naudoti kokius nors svetainėje rodomus prekių ženklus neturint atitinkamų leidimų yra griežtai draudžiama.

6. 3. Svetainė ir visa jos medžiaga yra saugoma visame pasaulyje galiojančiais intelektinės nuosavybės teisių ir jos naudojimo įstatymais, nepriklausomai nuo to, ar svetainėje pateikiama nuoroda apie tokias teises į šią medžiagą. Klientas įsipareigoja laikytis tokių pasaulyje galiojančių intelektinės nuosavybės teisių įstatymų, susijusių su svetaine ir jos naudojimu, ir nekopijuoti šios medžiagos be atskirų leidimų.

7.     Garantijos, atsakomybė ir atsakomybės apribojimas

7.1. Klientas visais atžvilgiais pagal šią sutartį įsipareigoja laikytis nuostatų dėl šios svetainės, paslaugų ir techninės informacijos naudojimo, tarptautinių ir vietinių įstatymų ir direktyvų dėl kliento svetainės naudojimo tiesiogiai ar per trečiąsias šalis.

7.2. Visų pirma, klientas įsipareigoja:

·         nenaudoti svetainės neteisėtai, neteisėtiems tikslams ar neturint tinkamo leidimo

·         nenaudoti svetainės ir jos paslaugų pažeisdamas vietinius įstatymus ir reikalavimus, intelektinės nuosavybės teises ir reikalavimus, pateiktus bendrovės

·         nenaudoti svetainės taip, kad tai apribotų kitų klientų prieigą ir naudojimąsi

·         nepašalinti, neslėpti ir negadinti jokių pareiškimų apie autorių teises, prekių ženklus ar nuosavybės teises, pateikiamus su ar pridėtus prie svetainės ir jos paslaugų.

·         neleisti neteisėto kurios nors svetainės dalies ar iš jos gautos informacijos atskleidimo ar padauginimo

·         neleisti trečiosioms šalims jungtis prie svetainės, ją naudoti ar pelnytis iš svetainės ar jos turinio

·         nenaudoti nuorodų kitose svetainėse su informaciniais elementais, gautais iš ar nurodančiais į paslaugas

·         prisiimti atsakomybę už asmeninio naudotojo vardo ir slaptažodžio naudojimą ir saugumą bei neatskleidimą trečiosioms šalims

·         naudoti svetainę pagal šios sutarties sąlygas

7.3. Atsižvelgdama į aplinkybes, bendrovė gali imtis visų, jos nuomone, reikalingų ir tinkamų priemonių, susijusių su kliento svetainės naudojimu. Konkrečiai bendrovė gali pertraukti, apriboti, sustabdyti, iš dalies ar visai apriboti prieigą prie svetainės ar paslaugų be išankstinio perspėjimo ar kompensacijos dėl netinkamo kliento elgesio arba šioje sutartyje išdėstytų sąlygų, galiojančių įstatymų ir normatyvų nesilaikymo.

7.4. Bendrovė nebus atsakinga už tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, kliento ar trečiosios šalies patirtus dėl kliento naudojimosi technine informacija ir svetainėje pateiktomis paslaugomis ar pasitikėjimo jomis. Klientas gins ir saugos bendrovę nuo visų veiksmų ir pretenzijų atlyginti žalą, susijusią su ar kylančią iš veiksmo ar veiksmų nesiėmimo iš kliento pusės, kylančią ar susijusią su svetainės ar paslaugų naudojimu.

7.5. Bendrovė svetainę palaiko ir skiria tik informaciniais tikslais. Užtikrinti iš svetainės atsisiųstos informacijos tikslumą ir tinkamumą bei naudojimo būdą ir jo teisingumą privalo pats klientas, kaip bendrovės gaminių remonto ir aptarnavimo specialistas. Bendrovė negarantuoja, kad iš svetainės gauta informacija bus tiksli, išsami ir naujausia; arba, kad svetainėje ar joje pateikiamoje informacijoje nebus klaidų ir praleidimų.

7.6. Bendrovė nebus atsakinga ir nebus laikoma atsakinga už remonto ar priežiūros darbus, kuriuos klientas ar trečiosios šalys atliks naudodamosis technine informacija ir (arba) paslaugomis, siūlomomis svetainėje, nes už atliekamus darbus visa atsakomybė tenka juos faktiškai atlikusiems asmenims ar organizacijoms.

8.     Sutarties galiojimo laikotarpis

8.1. Ši sutartis įsigalioja tik klientui neribotam laikui patvirtinus savo sutikimą su šiomis sąlygomis ir nuostatomis. Abi šalys gali bet kuriuo metu nutraukti sutartį pateikdamos kitai šaliai rašytinį pranešimą registruotuoju laišku su patvirtinimu apie gavimą.

8.2. Nepriklausomai nuo aukščiau išdėstyto susitariama, kad šalys gali bet kuriuo metu nutraukti šią sutartį, jei kuri nors šalis nesilaiko vieno ar kelių šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

9.     Auditavimo teisės

9.1. Bendrovė pasilieka teisę periodiškai atlikti auditą, susijusį su kliento naudojimusi svetaine, šios sutarties privatumo užtikrinimo tikslu, kad būtų galima užtikrinti, kad klientas laikytųsi šios sutarties sąlygų. 

10.  Svetainės atnaujinimai

10. 1. Bendrovė pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti ir (arba) atnaujinti prieigos prie svetainės būdus. Klientas turi reguliariai lankytis svetainėje ir peržiūrėti galiojančias sąlygas, susijusias su tokiais pakeitimais ir atnaujinimais.

11.  Bendrosios nuostatos

11.1. Priskyrimas.

Klientas negali perduoti savo teisių ar įsipareigojimų pagal šią sutartį be išankstinio bendrovės leidimo.

11.2. Teisių atsisakymas

Faktas, kad kuri nors šalis nesinaudoja savo teise, galimybe ar prerogatyva pagal šias nuostatas ir sąlygas arba atideda naudojimąsi jomis, nereiškia, kad šalis atsisako tokių savo teisių, galimybių ar prerogatyvų. Tokių teisių atsisakymas galios tik tokiu atveju, jei šalis, kuriai jos bus taikomos, pasirašys atitinkamą tai patvirtinantį dokumentą.

11.3. Pranešimai.

Visi pranešimai ir informacija, susijusi su šiomis sutarties sąlygomis, turi būti siunčiama paštu ar faksu ir patvirtinta registruotu laišku su gavimo patvirtinimu.

11.4. Nuostatų nepriklausymas viena nuo kitos.

Bet kurios šios sutarties nuostatos visiškas arba dalinis negaliojimas nereiškia, kad negalios ar nebus taikomos likusios sąlygos ir nuostatos pagal galiojančius įstatymus ir direktyvas.

11.5. Neįveikiamos jėgos aplinkybės

Pagal šią sutartį neįveikiamos jėgos veiksniais šalia veiksnių, kurie tokiais laikomi įprastai, kaip tai apibrėžiama pagal Italijos įstatymus, bus laikomi: pramoniniai veiksmai ir streikai kompanijos viduje ir už jos ribų, ekstremalios oro sąlygos, vyriausybės ir teisiniai apribojimai ir komercinės praktikos koregavimai, kompiuterių triktys ir komunikacijų sutrikimai, bendrovės serverių gedimai ir visi kiti veiksmai, kurių bendrovė negali kontroliuoti.

Atsiradus neįveikiamos jėgos aplinkybėms šių sutartinių sąlygų vykdymas pagal įstatymus bus atidėtas. Jei po 3 (trijų) mėnesių bendrovė ir klientas sutars, kad neįveikiamos jėgos aplinkybės tebegalioja, ši sutartis pagal įstatymus bus automatiškai nutraukta, išskyrus atvejį, jei bendrovė ir klientas susitaria kitaip. 

12.  Ginčų sprendimas

12.1. Šalys imsis visų veiksmų draugiškai išspręsti tarpusavio ginčus, kylančius iš šios sutarties. Ginčai turi apimti, tačiau neapsiriboti: sutarties taikymu / interpretavimu, techninės dokumentacijos pateikimu (remonto vadovais, tvarkaraščiais, atsarginių dalių katalogais, mokymais), techninės dokumentacijos išbaigtumu, kalbomis, kuriomis pateikiama dokumentacija, svetainių prenumeratomis, techninės dokumentacijos ir diagnostikos įrangos pirkimo užsakymais, kainomis ir nuolaidomis, mokėjimais, svetainių veikimo pertraukimais / neveikimais (jei priskiriama bendrovei). Tarpininkavimo procedūros neturi būti taikomos ginčų procedūroms, tiesiogiai nesusijusioms su šia sutartimi ir technine informacija žiniatinklio svetainėje, įskaitant, tačiau neapsiribojant: uždelsimu pristatyti atsargines dalis ir (arba) bendrovės originalią įrangą, uždelsimu taisant bendrovės automobilius, kai vėluojama pristatyti atsargines dalis ir (arba) bendrovės originalią įrangą, skundais dėl garantijos ir bendrovės automobilių, skundais dėl bendrovės automobilių, skundais dėl bendrovės tinklo pardavėjų ir (arba) mechanikų, skundais dėl automobilių aptarnavimo ir priežiūros.

12.2. Jei kitaip nesusitarta tarp šalių, ginčui per tarpininką užsitęsus 45 (keturiasdešimt penkias) dienas ir jo neišsprendus, ginčo sprendimo procesas perduodamas Turino teismui, Italijoje, kurio išskirtinėje jurisdikcijoje yra šių ginčų sprendimas. Ši sutartis galioja ir turi būti interpretuojama pagal Italijos teisinę sistemą. Iškilus nesutarimams arba neaiškumams originali sutarties versija italų kalba turi būti vertinama kaip pagrindinė ir turėti pirmenybę prieš išverstą versiją.

12.3. Tarpininkavimo procedūra neturi panaikinti jokių kliento teisių kreiptis tiesiogiai į Turino teismą, Italijoje, kuris turi išskirtinę teisę spręsti ginčus. 

13.  Sutarties patvirtinimas

13.1. Klientas patvirtina, kad perskaitė sutartį ir sutinka su jos sąlygomis, sutinka, kad išanalizavo šiuos punktus pagal Italijos Civilinio kodekso 1341 ir 1342 straipsnius:

·         2 punktą

·         5 punktą

·         7 punktą

·         8 punktą

·         11 punktą

·         12 punktą

Specialieji atsakomybės neprisiėmimo atvejai

Atsarginių dalių katalogas

  • Kai ieškomas važiuoklės numeris, reikia suvesti paskutiniuosius devynis (9) skaičius. Jei randama kita ašis su tais pačiais paskutiniais 9 skaičiais, sistema pateikia iškylantį sąrašą, kuriame pateikiamos kelios rastos ašys, todėl iš jų galima pasirinkti tinkamą. Jei einate prie RMI portalo, sistema prašo įvesti ašies numerį (net jei jis jau buvo įvestas RMI portale).
  • Gaminio numerio keitimo atveju vadovaujantis taisykle iš / į (kitaip tariant, produkto modifikavimo atveju, kai nustatomas PN 1 taikymas iki ašies X ir PN 2 nuo ašies X+1), sistema pateikia abu sprendimus ir reikiamos informacijos pagal PN sąlygas ir nuorodinę ašį, kad būtų įmanoma nustatyti tinkamą pasirinkimą. Praktiškai istorinis komponento statusas surandamas ir rodomas, taip pat rodomas pritaikymas kitai ašiai, neįtrauktai į paiešką.

Valdymo bloko perprogramavimas

Techniniai reikalavimai, kurių turės laikytis nepriklausomi operatoriai, norėdami perprogramuoti automobilius, yra išvardyti žemiau pateiktame sąraše. Techniniai reikalavimai yra suskirstyti į:

  • PC konfigūravimo reikalavimai
  • VCI reikalavimai
  • Automobilio jungtys

SVARBU:

Bendrovė nedirba su trečiosios šalies VCI atlikimu. Bendrovės programinė įranga ir susiję automobiliai atitinka RP1210 prisijungimų prie VCI atžvilgiu, o VCI gamintojai atsako už jų prietaisų tinkamą veikimą su kiekvienu bendrovės automobiliu, naudojančiu bendrovės programinę įrangą.

 

PC konfigūravimo reikalavimai

Minimali rekomenduojama konfigūracija:

a.     500 Mhz procesorius (min.)

b.     2 GB RAM (min.)

c.     Min. 500 MB laisvos vietos standžiajame diske

d.     Rodymo raiška 1024x768 (min.)

e.     Spartusis internetas, pvz.: DSL

Programinės įrangos reikalavimai:

a.     „Microsoft Windows™ 7 Enterprise“ 64 bitų arba „Microsoft Windows™ 8 Enterprise“ 64 bitų, skirta „Microsoft WindowsTM 10“ 64 bitų operacinėms sistemoms

b.     Vartotojo prisijungimas kaip administratoriaus

c.     „Internet Explorer 10.0“ arba naujesnė žiniatinklio naršyklė

d.     „Adobe Acrobat Reader“ 10 versijos arba naujesnės

VCI reikalavimai

Būtinas VCI, kurį tiekia bendrovė ir kuris suderinamas su RP1210 standartais, atitinkantis šiuos reikalavimus:

1.     sąsaja tarp PC ir VCI turi naudoti USB ryšį

2.     VCI tvarkyklė ir susijusi programinė įranga turi būti įdiegta nepriklausomo operatoriaus

3.     D-PDU API sąranka turi atitikti „Windows“ ( 64 bitų)

4.     Sąsaja tarp automobilio ir VCI turi būti suderinama su adatinio kištuko lizdu automobilyje

Automobilio jungtis

Nepriklausomi operatoriai turi žinoti šiuos minimalius reikalavimus bendrovės gaminiams:

A. Įžeminimas

B. Atjungtas +12 V

C. Aukšta CAN

D. Žema Can

E skydas

F ATVIRAS

G ATVIRAS

H. Aukšta CAN

J. Žema Can

eTIM

Informacija šioje svetainėje gali būti pasenusi, nes gamintojas nuolat keičia savo produktus dėl techninių ir (arba) komercinių priežasčių. Todėl kai kurių komponentų remonto informacijos gali nebūti, nes jo remontas turi būti atliekamas tiesiogiai komponento gamintojo tinklo aptarnavimo centro.

Ši svetainė yra nuolat atnaujinama, siekiant ją geriausiai pritaikyti teisės aktams ir reikalavimams. Kai kurie ieškos metodai gali būti optimizuoti dar ne iki galo, pvz., termino, komponento arba laidų sujungimo diagramos paieška pagal DTC arba gedimų tipą; tačiau informacija, būtina dirbti su bendrovės automobiliais svetainėje pateikiama. Tokiais atvejais rekomenduojama pasižiūrėti dokumentą, kuriame nurodoma reikiama informacija, arba atlikti išsamesnį rezultatų filtravimą naudojantis portale pateikiamais paieškos įrankiais. Šio puslapio techninis tobulinimas taip pat leis identifikuoti transporto priemonę pagal produkto charakteristikas ir nurodytą tipo patvirtinimo numerį.