Szerződési feltételek

HASZNÁLATI FELTÉTELEK

A weboldalra történő belépésre és az oldal használatára vonatkozó általános feltételek

1.     Megállapodás

1. 1.Ez a megállapodás az ügyfél és a vállalat között kizárólag azt követően jön létre, hogy az ügyfél elfogadja a jelen használati feltételeket.

2.     A megállapodás tárgya és alkalmazási köre

2. 1. A jelen megállapodás az ügyfél oldalhoz történő hozzáférésére és az oldalon történő regisztrációjára, valamint a szolgáltatások megvásárlására vonatkozik az alábbiakban egyértelműen meghatározott használati feltételeknek megfelelően.

2. 2.A műszaki információknak tartalmazniuk kell a hivatalos szerelők számára a vállalat gépeinek vagy az érintett felek által forgalmazott egységek javításához és/vagy karbantartásához megadott minden információt. Műszaki információ például a szoftver, a hibakódok és egyéb paraméterek a vonatkozó frissítésekkel együtt, amelyek (a vállalat által javasolt beállítások visszaállítása érdekében) a gépjármű elektronikus vezérlőegységeinek (ECU) újraprogramozásához, illetve csere esetén az említett beállítások visszaállításához szükségesek; a gépek azonosítási módszerei; pótalkatrész-katalógusok, beleértve az alkatrészek kódjait, leírásait, árait és rajzait; az adott gépjárműmodellre vagy gyártósorra jellemző problémákkal kapcsolatos gyakorlati tapasztalaton alapuló műszaki megoldások; termékvisszavonási jegyzékek és minden egyéb információ a szervizhálózat által a társaság költségén elvégzendő javításokra vonatkozóan.

2. 3.A weboldalon található tartalom megtekinthető online, bankkártyával történő fizetést követően, a lenti 4.2. részben meghatározottak szerint.

2. 4.Az oldalt a hivatalos szervizhálózat tagjain kívül csak a következők használhatják: gépjárműjavítási és -karbantartási szolgáltatásokat nyújtó vállalatok és személyek, valamint a gépjárműjavítás és -karbantartás területén közvetlenül vagy közvetetten tevékenykedő vállalatok, így például a javításra szolgáló szerszámok vagy berendezések független gyártói vagy forgalmazói; független pótalkatrész-forgalmazók; műszaki információk kiadói; autóklubok és gépjárműszövetségek; országúti segélyszolgálatok; ellenőrzési és vizsgálati szolgáltatásokat nyújtó szereplők; alternatív üzemanyagrendszerek gyártói és szerelői; diagnosztikai és tesztberendezések gyártói.

2. 5.A weboldal használatához regisztráció szükséges: a regisztrációkor az ügyfél elfogadja a jelen megállapodásban kifejezetten megfogalmazott használati feltételeket.

3.     Regisztrációs folyamat

3. 1. A weboldalhoz történő hozzáféréshez és annak használatához regisztráció szükséges. Ez a webhelyen található űrlap kitöltésével végezhető el. Ehhez tanúsítani kell, hogy a felhasználó maradéktalanul tudomásul veszi és elfogadja a használati feltételeket. A regisztrációs űrlapot hiánytalanul, valós adatokkal és jóhiszeműen kell kitölteni. A vállalat fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül véglegesen megvonja a weboldalhoz való hozzáférés jogát, ha tudomást szerez arról, hogy az érintett ügyfél nem tartja be a 2.4. részben ismertetett előírásokat.

3. 2.A regisztrációkor az ügyfélnek meg kell adnia a következő adatokat: személyes adatok és elérhetőségek – ideértve az e-mail címet is – és a regisztrációhoz szükséges egyéb adatok, vagy, ahol ez engedélyezve van, üzleti információk küldése.

3. 3.A szükséges információk megadása és megerősítése után az ügyfél e-mailben megkapja a felhasználónevet és az ideiglenes jelszót, melynek segítségével új jelszót adhat meg – ezzel hozzáférhet az oldalhoz és az elérhető szolgáltatásokhoz.

3. 4. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatás az Adatvédelem részben található.

3. 5.Kizárólag az ügyfél felelős a felhasználóneve és jelszava védelméért, valamint az oldalhoz történő minden hozzáférésért és használatért, melyet az előbbiek tesznek lehetővé.


3.6 A szolgáltatások használatához szükséges hardver, szoftver és telekommunikációs szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos minden kiadás az ügyfelet terheli. Jelszava illetéktelen használata esetén az ügyfélnek azonnal értesítenie kell a vállalatot, és le kell kapcsolódnia a weboldalról.

4.     A weboldal használatával járó költségek

4. 1 Az oldal használatának módjai és időtartamai az alábbi táblázatokban láthatók, a vonatkozó árakkal együtt. Kedvezményes ár lehet érvényes, amennyiben a felhasználókhoz további outletek tartoznak, és a helyszínen szeretnének vásárlási hozzáférést.

 

1 óra

1 hét

1 hónap

1 év

Pótalkatrészek katalógusa

22 EUR

75 EUR

150 EUR

1030 EUR

Szervizelési kézikönyvek; Szervizkönyvek; Szokásos javítási időközök; Javítási eszközök adatai

10 EUR

50 EUR

150 EUR

1550 EUR

EST (elektronikus szervizelési eszköz) – adatok kiolvasása

50 EUR

120 EUR

240 EUR

485 EUR

EST (elektronikus szervizelési eszköz) – adatok kiolvasása és kalibrálás

75 EUR

180 EUR

360 EUR

605 EUR

EST (elektronikus szervizelési eszköz) – adatok kiolvasása, kalibrálása – letöltés

150 EUR

360 EUR

600 EUR

970 EUR

 

 

A megadott árak lehetővé teszik az időzített hozzáférést a vonatkozó információkhoz.

Ügyleti díjak (pl. vezérlőegységek újraprogramozása vásárláskor).

4. 2. A fenti táblázatban feltüntetett időtartamú kapcsolatok közvetlenül a weboldalról aktiválhatók az „Online VÁSÁRLÁS” lehetőséggel, hitelkártyás fizetéssel.

4. 3. A Tech Information az X-PAY CartaSi szolgáltatást használja az online fizetések végrehajtásához.

4. 4. Miután a felhasználó minden szükséges adatot megadott a rendelési modulban, és elhagyni készül az internetes áruházat, a rendszer a következőképpen kéri a bankkártyaadatok megadását:

a.       A kapcsolat a webhelyről közvetlenül az X-PAY CartaSi biztonságos kiszolgálójára kerül átvitelre: a biztonságos kapcsolat létrejöttét egy zárt lakat vagy egy kulcs jelzi a böngésző alján vagy a címsávban.

b.       A rendszer az ügyfél adatait és a fizetésre használandó hitelkártya számát, típusát és lejárati dátumát kéri. A bankkártya adatait kizárólag az X-PAY CartaSi kezeli és ismeri, a társaság nem fér hozzá ezekhez az információkhoz.

c.        A vásárlás összege automatikusan átvitelre kerül a bevásárlókocsiból az X-PAY CartaSi-hez, minden vonatkozó díj kiszámítására.

d.       Az X-PAY CartaSi a megadott információkat egy bankközi POS tranzakció elvégzésére használja, választ kapva a fizetés engedélyezésével vagy elutasításával kapcsolatban. Ha a rendszer engedélyezi a fizetést, az ügyfél kártyáját megterhelik a vásárlás összegével; ha elutasítja, a tranzakció befejezéséhez másik fizetési módot kell választani.

e.        A tranzakció sikeres befejezése után az ügyfél egy e-mailt kap a rendelés összefoglalójával, a fizetés összefoglalójával és a számlával, valamint a szolgáltatás eléréséhez szükséges hitelesítő adatokkal.

f.        A művelet befejezése után az X-PAY CartaSi rendszer kikapcsolódik, és az ügyfelet automatikusan visszairányítják a Tech Information webhelyre.

További információ a www.cartasi.it weboldalon található

4. 5. A kapcsolat időtartamának kezdete az aktiválás (és nem a vásárlás) időpontja, a regisztráció dátumától függetlenül. Például, ha az ügyfél, miután regisztrált, egy 1 napos kapcsolatot aktivál 10:18-kor, a kapcsolat másnap 10:18-ig tart a helyi idő szerint, függetlenül a tényleges kapcsolattól és/vagy a tanulmányozás idejétől. Emiatt az ügyfélnek kell gondoskodnia arról, hogy a táblázatban szereplő opciók az igényeinek megfelelőek a kért műszaki információk természetét és az azok tanulmányozására engedélyezett időt illetően.

A gépek vezérlőegységeinek/elektronikus alkatrészeinek online újraprogramozását/konfigurálását takaró szolgáltatás esetén a kapcsolat kezdete a szolgáltatás aktiválásának időpontja, függetlenül attól, hogy a regisztráció melyik napon történik.
A regisztrációt követően az ügyfél aktiválja a kapcsolatot a szolgáltatáshoz, amely akkor ér véget, ha a szolgáltatás megfelelően teljesítésre került, függetlenül a kapcsolat tényleges idejétől. Az ügyfél feladata annak biztosítása, hogy a rendelkezésére álló berendezés és infrastruktúra (személyi számítógép, szoftver, kapcsolat sebessége, hardver), valamint az újraprogramozási szolgáltatás nyújtására vonatkozóan a táblázatban megadott árak megfelelnek a tényleges igényeinek a kért szolgáltatás természetére és annak használatára vonatkozó feltételekre való tekintettel.

4. 6. Az ügyfélnek a vásárlás dátumától számított 6 (hat) hónapon belül aktiválnia kell a műszaki információhoz megvásárolt kapcsolatot: ezt követően a termék lejár, és a társaság nem tartozik visszatérítéssel.

4. 7. Az ügyfélnek a vásárlás dátumától számított 6 (hat) hónapon belül teljesítenie kell a fentiek szerint megvásárolt, tranzakció alapú szolgáltatásokat: ezt követően a termék lejár, és a társaság nem tartozik visszatérítéssel.

5.     A webhely elérése

5. 1. A weboldal a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető, kivéve vis maior vagy ütemezett karbantartás esetén. A felek kifejezetten megállapodnak, hogy a CNH INDUSTRIAL bármikor megszakíthatja, korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve teljesen vagy részlegesen szűkítheti a hozzáférést a webhelyhez vagy a szolgáltatásokhoz frissítési vagy karbantartási műveletek végzése érdekében, vagy az azok szolgáltatására használt kiszolgálókkal, hálózatokkal vagy szoftverekkel kapcsolatos műszaki problémák megoldására, illetve harmadik fél szolgáltatók szabályszegése miatt. A vállalat bármikor módosíthatja, kiegészítheti vagy felfüggesztheti a szolgáltatást, amely esetben az ügyfelet tájékoztatni kell.

5. 2.Az ügyfél ezúton tudomásul veszi, hogy az internet nyilvános jellegéből adódóan a vállalat nem garantálhatja a következőket: i) Az ügyfél bármikor hozzá tud férni a weboldalhoz vagy egy adott szolgáltatáshoz, ii) Megszakítás nélküli hozzáférés, iii) Hibamentes hozzáférés.

5. 3.Az ügyfél tudomásul veszi, hogy sem a vállalat, sem annak beszállítói nem felelősek és nem tehetők felelőssé a weboldal vagy annak bármely szolgáltatásának megszakítása, felfüggesztése, módosítása vagy visszavonása által okozott kárért.

6.     Szellemi tulajdonjogok

6. 1.A weboldalon található összes szöveg, rajz, kép, grafika és egyéb tartalom a vállalat, annak leányvállalatai és engedélybirtokosai szellemi tulajdona. A weboldal tartalmának kiválasztásával, elrendezésével és kezelésével kapcsolatos jogok a vállalatot és annak leányvállalatait illetik meg.

6. 2.A weboldalon megjelenített minden védjegy kizárólagos joga a vállalathoz vagy annak leányvállalataihoz tartozó márkákat illeti meg. A webhelyen megjelenített bármely védjegy illetéktelen felhasználása szigorúan tilos.

6. 3.A weboldal és annak teljes tartalma világszerte védett a szellemi tulajdonjogokra és annak használatára vonatkozó hatályos jogszabályok szerint, függetlenül attól, hogy a weboldalon található-e ilyen jogokra vonatkozó nyilatkozat a tartalommal kapcsolatban. Az ügyfél vállalja, hogy tiszteletben tart a webhellyel és annak használatával kapcsolatos minden világszerte érvényes szellemi tulajdonjogokra vonatkozó törvényt és ezen anyagok minden illetéktelen felhasználását megakadályozza, illetve nem használja fel illetéktelenül ezeket az anyagokat.

7.     Garanciák, felelősség és a felelősség korlátozásai

7. 1.Az ügyfél vállalja, hogy a jelen megállapodás szerinti összes rendelkezést betartja, melyek a weboldal, a szolgáltatások és a műszaki információk használatát szabályozzák, valamint követ minden olyan nemzeti és nemzetközi törvényt és szabályozást, amely az oldal ügyfél általi – közvetlenül vagy harmadik feleken keresztül történő – használatát szabályozza.

7. 2.Az ügyfél vállalja, hogy:

·         Nem használja a webhelyet csalárd, törvénytelen módon, vagy engedély nélkül

·         A weboldal és annak szolgáltatásai használatakor megfelel a hatályos törvényeknek és szabályozásoknak, a szellemi tulajdonra vonatkozó jogszabályoknak és a vállalat által meghatározott előírásoknak

·         Nem használja a webhelyet olyan módon, hogy az akadályozná vagy zavarná más ügyfelek hozzáférését

·         Nem távolít el, rejt el vagy módosít semmilyen szerzői jogi, védjegy nyilatkozatot vagy szellemi jogokra vonatkozó nyilatkozatot, amely a webhelyhez vagy annak szolgáltatásaihoz van csatolva vagy azokban található.

·         Nem engedélyezi a webhely egyetlen részének, illetve az arról szerzett egyetlen információnak sem engedély nélküli közzétételét vagy reprodukálását

·         Nem engedélyezi egyetlen harmadik félnek sem a webhelyhez vagy annak tartalmaihoz való hozzáférést, azok használatát, vagy az azokból való haszonszerzést

·         Nem hoz létre kereteket más webhelyeken a szolgáltatásokon keresztül szerzett vagy azokra vonatkozó információelemekből

·         Vállalja a felelősséget a saját személyes felhasználóneve és jelszava biztonságáért és/vagy használatáért, és azért, hogy ezeket nem adja át harmadik feleknek

·         Jelen megállapodás feltételei szerint használja a webhelyet.

7. 3.A vállalat a körülmények figyelembe vételével minden szükségesnek és megfelelőnek ítélt intézkedést megtehet a weboldal ügyfél általi használatával kapcsolatban. Ennek értelmében a vállalat előzetes értesítés vagy kárpótlás nélkül megszakíthatja, korlátozhatja, felfüggesztheti, illetve teljesen vagy részlegesen szűkítheti a hozzáférést a weboldalhoz az ügyfél helytelen magatartása vagy a hatályos törvények és szabályozások, illetve a jelen megállapodás rendelkezéseinek nem tartása miatt.

7. 4.A vállalat nem felelős semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, melyet az ügyfél vagy harmadik fél szenved el amiatt, hogy az ügyfél a műszaki információkat és a weboldalon elérhető szolgáltatásokat használja vagy azokra támaszkodik. Az ügyfélnek kártalanítania kell a vállalatot, valamint biztosítékot kell nyújtania számára minden olyan eljárás, kártérítés vagy kárigény ellen, amely az ügyfél tevékenységének vagy mulasztásának az eredménye vagy ahhoz kapcsolódik, illetve az oldal vagy a szolgáltatások használatából adódik vagy ahhoz kapcsolódik.

7. 5.A vállalat a weboldalt kizárólag tájékoztatási céllal bocsátja rendelkezésre. A vállalati termékek szervizelésének és javításának szakértőjeként az ügyfél teljes felelősséget vállal a weboldalról letöltött információ alkalmasságáért és pontosságáért, valamint annak felhasználási módjáért. A vállalat nem garantálja, hogy a weboldalon elérhető információk pontosak, teljesek vagy naprakészek; illetve azt, hogy az oldal és annak tartalma hibáktól és hiányosságoktól mentes.

7. 6.A vállalat nem tehető felelőssé az ügyfél vagy harmadik fél által az oldalon található műszaki információk és/vagy szolgáltatások felhasználásával a termékeken elvégzett javítási és karbantartási műveletek miatt, mivel az ezekkel kapcsolatos teljes felelősség a műveleteket elvégzőkre hárul.

8.     A megállapodás időtartama

8.1.Ez a megállapodás kizárólag azt követően jön létre, hogy az ügyfél határozatlan időtartamra elfogadja a jelen használati feltételeket. Mindkét fél bármikor elállhat a megállapodástól úgy, hogy arról írásban, tértivevényes ajánlott levélben tájékoztatja a másik felet.

8. 2.A fentiek ellenére a felek kijelentik, hogy amennyiben valamelyik fél megszegi az abból eredő egy vagy több kötelezettségét, a megállapodás megszűnik.

9.     Ellenőrzési jogok

9. 1.A vállalatnak jogában áll – a jelen megállapodás adatvédelmi pontjainak maradéktalan betartásával – rendszeresen ellenőrizni, hogyan használja az ügyfél a weboldalt, így meggyőződhet arról, hogy az ügyfél betartja a megállapodás feltételeit. 

10.  Webhelyfrissítések

10. 1.A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa és/vagy frissítse a weboldalhoz történő hozzáférés módjait. A módosítások és/vagy frissítések miatt az ügyfélnek rendszeresen ellenőriznie kell az oldalon az aktuálisan érvényes használati feltételeket.

11.  Általános rendelkezések

11. 1.Átruházás.

Az ügyfél a jelen megállapodásból adódó jogot vagy kötelezettséget kizárólag a vállalat előzetes írásos engedélyével ruházhat át.

11. 2.Jogokról való lemondás

A tény, hogy valamelyik fél nem használja a használati feltételekben elismert valamely jogot, hatáskört vagy előjogot, illetve elhalasztja ennek gyakorlását, nem értelmezhető az adott jogról, hatáskörről vagy előjogról való lemondásként. A jogról való lemondás akkor lép érvénybe, ha azt az érintett fél által aláírt dokumentumban foglalják írásba.

11. 3.Értesítések.

A jelen megállapodásra vonatkozó minden értesítést és tájékoztatást postán vagy faxon kell elküldeni és tértivevényes ajánlott levélben kell megerősíteni.

11. 4.A záradékok függetlensége.

Jelen megállapodásban levő bármely feltétel vagy záradék teljes vagy részleges érvénytelensége nem eredményezi a többi feltétel vagy záradék érvénytelenségét vagy alkalmazhatatlanságát, tekintettel a hatályos törvényekre és szabályozásokra.

11. 5.Vis maior

Az alábbiak kifejezetten vis maior eseményeknek tekintendők jelen megállapodás értelmében, azok mellett, amelyeket az olasz törvények ilyen eseményeknek tekintenek: szervezett fellépés vagy sztrájk a vállalaton belül vagy kívül, szélsőséges időjárás, a kereskedelmi gyakorlatok kormányzati és jogi korlátozásai és módosításai, számítógépes hibák és kommunikációs kimaradások, a vállalat kiszolgálóinak meghibásodása, valamint a vállalat kifejezett ellenőrzésén kívül eső bármely más eset.

Vis maior esetén először a törvényi előírásoknak megfelelően felfüggesztik a jelen megállapodás végrehajtását. Ha 3 (három) hónap elteltével a vállalat és az ügyfél úgy ítéli meg, hogy a vis maior még mindig fennáll, a jelen megállapodás automatikusan megszűnik a törvényi előírásoknak megfelelően, kivéve ha a vállalat és az ügyfél közötti megállapodás ettől eltérően rendelkezik. 

12.  Viták rendezése

12. 1.A feleknek jóhiszeműen kell eljárniuk minden olyan vita rendezése érdekében, amely jelen megállapodással kapcsolatban felmerülhet. A viták a következőkkel kapcsolatban merülhetnek fel, de nem kizárólagosan: a megállapodás alkalmazása/értelmezése, a műszaki dokumentáció elérhetősége (javítási kézikönyvek, programok, pótalkatrész-katalógusok, képzés), a műszaki dokumentáció teljessége, nyelvek, amelyeken a műszaki dokumentáció rendelkezésre áll, a műszaki dokumentáció helyessége, weboldal-előfizetések, a műszaki dokumentációra és a diagnosztikai berendezésekre vonatkozó megrendelések, árak és árkedvezmények, kifizetések, a webhely működésének megszakításai/kimaradásai (ha a vállalatnak tulajdoníthatók). A közvetítési eljárás nem vonatkozik azokra a vitákra, amelyek nem tulajdoníthatók közvetlenül a jelen megállapodásnak és az oldalon elérhető műszaki információknak, beleértve többek között a következőket: pótalkatrészek és/vagy a vállalat eredeti berendezéseinek késedelmes leszállítása, a pótalkatrészek és/vagy az eredeti vállalati berendezések késedelmes leszállításának tulajdonítható késés a vállalat járműveinek javítása során, a vállalat járműveire vonatkozó jótállás és terméktájékoztatók, a vállalat járműveivel kapcsolatos általános jellegű követelések, a vállalat hálózatához tartozó márkakereskedőkkel és/vagy szerelőkkel kapcsolatos követelések, a gépjármű-asszisztenciával és -szervizeléssel kapcsolatos követelések.

12. 2.Ha a felek másként nem rendelkeznek, amennyiben a vitát nem rendezik annak kezdetétől számított 45 (negyvenöt) napon belül, a vita az olaszországi Torino városának bírósága elé vihető, amely kizárólagos joghatósággal rendelkezik. Erre a megállapodásra az olasz jog érvényes és annak megfelelően kell értelmezni. Jelen megállapodás eredeti olasz változatának elsőbbsége van minden fordításával szemben, ha eltérések merülnek fel.

12. 3.A közvetítési eljárás nem élvez elsőbbséget az ügyfél azon jogával szemben, hogy közvetlenül az olaszországi Torino városának bíróságához forduljon panaszával, amely kizárólagos joghatósággal rendelkezik. 

13.  Jelen megállapodás jóváhagyása

13. 1.Az ügyfél kijelenti, hogy a megállapodást elolvasta és azt teljes egészében elfogadja, illetve külön tanulmányozta a következő részek pontjait az olasz polgári törvénykönyv 1341. és 1342. cikkének megfelelően:

·         2. rész

·         5. rész

·         7. rész

·         8. rész

·         11. rész

·         12. rész

Különleges záradékok

Pótalkatrészek katalógusa

  • Az alvázszám szerinti kereséshez az alvázszám utolsó kilenc (9) számjegyét kell megadni. Ha több alváznak is megegyezik az utolsó 9 számjegye, a rendszer egy legördülő listát jelenít meg a rendelkezésre álló alvázakról, lehetővé téve az illető alváz egyértelmű azonosítását. Az RMI portálhoz való hozzáférés esetén, a rendszer újból kéri az alvázszám megadását (még akkor is, ha ez már az RMI portálon megadásra került).
  • A szabály szerinti PN helyettesítés esetén (más szavakkal, a PN 1-nek az X alvázig és a PN 2-nek az X+1 alvázig való alkalmazását meghatározó termékmódosítás), a rendszer mindkét megoldást megjeleníti, megadva a vonatkozó információkat a PN-ben és a Referencia alvázban, egy végleges, egyértelmű választás lehetővé tételére. Gyakorlatilag, a keresett komponens „előzmény” állapota kerül megjelenítésre, ily módon mutatva a keresésbe bele nem foglalt más alváz alkalmazhatóságát is.

Vezérlőegység újraprogramozás

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a műszaki követelményeket, amelyeket a független szereplőknek teljesíteniük kell a járművek újraprogramozásához. A műszaki követelményeket az alábbi csoportokra osztjuk:

  • Számítógép-konfiguráció követelmények
  • VCI követelmények
  • Gépjármű-csatalakozók

FONTOS:

A vállalat tevékenysége nem terjed ki harmadik fél VCI-eszközének teljesítményére. A vállalati szoftver és a vonatkozó járművek a VCI-hez való kapcsolódás tekintetében megfelelnek az RP1210 követelményeknek, de a VCI-gyártók feladata, hogy biztosítsák eszközeik megfelelő működését a vállalati szoftvert használó vállalati járműveken.

 

Számítógép-konfiguráció követelmények

Minimálisan ajánlott konfiguráció:

a.     legalább 500 MHz-es processzor

b.     legalább 2 GB RAM

c.     Legalább 500 MB szabad merevlemez tárhely

d.     Legalább 1024x768 felbontású képernyő

e.     Nagy sebességű internetkapcsolat, pl. DSL

Szoftverkövetelmények:

a.     Microsoft Windows™ 7 Enterprise 64 bit vagy Microsoft Windows™ 8 Enterprise 64 bit vagy Microsoft WindowsTM 10 64 bit OS

b.     Rendszergazdaként bejelentkezett felhasználó

c.     Internet Explorer 10.0 vagy későbbi webböngésző

d.     Adobe Acrobat Reader 10. verzió vagy későbbi

VCI követelmények

A vállalati VCI-eszköznek meg kell felelnie az RP1210 követelményeknek, valamint a következőknek:

1.     A számítógép és a VCI csatlakoztatása USB-kapcsolattal történik

2.     A VCI illesztőprogramot és a megfelelő szoftvert független szerelőnek kell telepítenie

3.     D-PDU API beállításnak meg kell felelnie a Windows 64 bit-nek

4.     A gépjármű és a VCI közötti kapcsolatnak kompatibilisnek kell lennie a gépjárművön levő csatlakozó kimeneti tüskéjével

Jármű csatlakozója

A független szerelőnek figyelembe kell vennie a vállalat termékeire vonatkozó minimális követelményeket:

A. Földvezeték

B. Nem kapcsolt +12 V

C. CAN High

D. CAN Low

E. Burkolat

F. NYITVA

G. NYITVA

H. CAN High

J. CAN Low

eTIM

Előfordulhat, hogy az oldalon lévő adatok nem naprakészek, mivel a gyártó műszaki és/vagy üzleti okokból bármikor végezhet módosításokat. Ezért előfordulhat, hogy hiányoznak egyes alkatrészek javítására vonatkozó információk, mivel a javítási műveleteket közvetlenül az alkatrész gyártójának szervizhálózatának kell elvégeznie.

Az oldal folyamatosan frissül annak érdekében, hogy minél inkább megfeleljen a jogszabályi változtatásoknak és követelményeknek. Előfordulhat, hogy egyes keresési eljárások nincsenek teljesen optimalizálva (pl. keresés kifejezés, alkatrész, kapcsolási rajz, DTC vagy hibajelenség alapján), bár a vállalati járművek javításához szükséges információ elérhető az oldalon. Ilyen esetben javasoljuk, hogy használja a dokumentum jelzőszámát, vagy szűkítse tovább a találatokat a portál keresési eszközeinek segítségével. Ezen honlap műszaki fejlesztése lehetővé teszi a járműveknek a termékjellemzők és típus-jóváhagyásra alapozott szám általi közlését.