Noteikumi un nosacījumi

NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Vispārējie noteikumi un nosacījumi vietnes piekļuvei un izmantošanai

1.     Līgums

1. 1. Šis līgums būs spēkā, noslēdzot to ar un starp klientu un uzņēmumu, tikai tad, kad klients būs apstiprinājis spēkā esošos noteikumus un nosacījumus.

2.     Līguma priekšmets

2. 1. Šis līgums regulē klienta piekļuvi un reģistrāciju vietnē, kā arī klienta pakalpojumu iegādi saskaņā ar šeit noteiktajiem noteikumiem un nosacījumiem.

2. 2. Tehniskajā informācijā jāietver visa autorizētajiem mehāniķiem nodrošinātā informācija, kas nepieciešama remonta veikšanai un/vai uzņēmuma automašīnu vai pušu tirgū laisto automašīnu tehniskās apkopes veikšanai. Konkrēti tehniskās informācijas piemēri ietver programmatūru, kļūdu kodus un citus parametrus kopā ar to atbilstošajiem atjauninājumiem, kas nepieciešami, lai pārprogrammētu transportlīdzekļa elektroniskās vadības vienības (ECU) ar mērķi atjaunināt iestatījumus uz tādiem, kādus ieteicis uzņēmums, vai aizstāšanas gadījumā, atjaunināt minētos iestatījumus; mašīnu identifikācijas metodes; rezerves daļu katalogi, tostarp daļu kodi, apraksti, cenas un daļu ilustrācijas; tehniskie risinājumi, kas radušies praktiskas pieredzes rezultātā, kas saistīti ar problēmām, kas raksturīgas konkrētam transportlīdzekļu modelim vai līnijai; produktu atsaukšanas saraksti un cita informācija, kas attiecas uz tehniskās apkopes tīkla veicamajiem remonta darbiem par uzņēmuma līdzekļiem.

2. 3. Vietnē esošajiem materiāliem iespējams piekļūt tiešsaistē, veicot maksājumu ar kredītkarti saskaņā ar norādījumiem 4.2. nodaļā.

2. 4. Vietnei var piekļūt tikai pilnvarotā servisu tīkla biedri, kā arī: uzņēmumi un indivīdi, kas sniedz transportlīdzekļu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumus, kā arī uzņēmumi, kas tieši vai netieši strādā ar transportlīdzekļu remontu un tehnisko apkopi, it īpaši neatkarīgie remonta instrumentu vai aprīkojuma ražotāji vai izplatītāji; neatkarīgie rezerves daļu izplatītāji; tehniskās informācijas izdevēji; automobiļu klubi un asociācijas; operatori, kas sniedz palīdzību ceļā; operatori, kas piedāvā pārbaudes un inspekcijas pakalpojumus; alternatīvās degvielas sistēmu ražotāji un mehāniķi; un diagnostikas un pārbaužu iekārtu ražotāji.

2. 5. Vietnes lietošanai nepieciešama reģistrācija: reģistrējoties klients pieņem šīs vienošanās noteikumus.

3.     Reģistrācijas process

3. 1. Vietnes lietošanai nepieciešama reģistrācija. Tā tiek veikta, aizpildot formu vietnē, apliecinot pilnu un pilnīgu piekrišanu visiem šīs vienošanās noteikumiem un nosacījumiem. Reģistrācijas forma ir jāaizpilda pilnībā, iesniedzot korektu informāciju. Uzņēmums patur tiesības anulēt piekļuvi vietnei bez iepriekšēja brīdinājuma, ja tiek konstatēts, ka klients ir iesniedzis nepilnīgu vai nekorektu informāciju vai tā neatbilst 2.4. nodaļā norādītajām prasībām.

3. 2. Reģistrācijas laikā klientam jāiesniedz sekojoša informācija: personas dati un kontaktinformācija, ieskaitot e-pasta adresi, kā arī cita reģistrācijai nepieciešamā informācija vai komerciālā informācija saskaņā ar pieprasījumu.

3. 3. Pēc nepieciešamās informācijas iesniegšanas un apstiprināšanas klients saņems e-pasta sūtījumu ar savu lietotāja vārdu un pagaidu paroli, kas ļaus ievadīt personisko paroli piekļuvei vietnē un pieejamajiem pakalpojumiem.

3. 4. Informācija par personīgo datu apstrādi ir pieejama sadaļā Privātums.

3. 5. Klients ir atbildīgs par lietotājvārda un paroles drošību un jebkādu izrietošu piekļuvi vietnei un tās lietošanu.


3.6 Klients vienpusīgi nes atbildību par visiem izdevumiem, kas attiecas uz aparatūras, programmatūras un telekomunikāciju pakalpojumu iegādi, kas nepieciešami pakalpojumu izmantošanai. Klienta pienākums ir nekavējoties informēt uzņēmumu par nesankcionētu paroles lietošanu un šādā gadījumā steidzami atslēgties no vietnes.

4.     Vietnes lietošanas izmaksas

4. 1. Vietnes piekļuves metodes un termiņi ir sniegti tabulās līdz ar atbilstošajiem izcenojumiem. Iespējams piemērot cenu ar atlaidi, kur lietotājiem ir papildus piedāvājums, un viņi vēlas iegādāties piekļuvi vietnei.

 

1 val

1 diena

1 savaitė

1 mėnuo

1 metai

Atsarginių dalių katalogas

€ 11,00

€ 23,00

€ 77,00

€ 154,00

€ 1061,00

 

Techninės priežiūros vadovai; aptarnavimo tarnybos biuleteniai; standartinis remonto laikas; aptarnavimo įrankio informacija

€ 5,00

€ 10,00

€ 50,00

€ 150,00

€ 1550,00

 

EST (elektroninis aptarnavimo įrankis) – skaityti duomenis

€ 30,00

€ 50,00

€ 120,00

€ 240,00

€ 485,00

EST (elektroninis aptarnavimo įrankis) – skaityti ir kalibruoti

€ 50,00

€ 75,00

€ 180,00

€ 360,00

€ 605,00

EST (elektroninis aptarnavimo įrankis) – skaityti, kalibruoti – atsisiųsti

€ 100,00

€ 150,00

€ 360,00

€ 600,00

€ 970,00

 

 

Sniegtās cenas dod noteiktu laika piekļuvi attiecīgajai informācijai.

Cenas "Par transakciju" (piem., kontroles ierīces pārprogrammēšanu) tiek sniegtas iegādes laikā.

4. 2. Tabulā norādītā termiņa pieslēgumu iespējams aktivizēt vietnē ar opciju "IEGĀDE tiešsaistē" un kredītkartes maksājumu.

4. 3. Tehniskā informācija izmanto X-PAY CartaSi pakalpojumu maksājumu apstrādei tiešsaistē.

4. 4. Izejot no virtuālā veikala pēc nepieciešamās informācijas ievadīšanas pasūtījuma modulī, klients tiks lūgts ievadīt kredītkartes maksājuma informāciju:

a.       Pieslēgums tiek nodots no vietnes uz X-PAY CartaSi aizsargāto serveri: drošs pieslēgums tiek atainots ar slēgtas slēdzenes vai atslēgas attēlu pārlūkprogrammas apakšdaļā vai adreses joslā.

b.       Sistēma pieprasa klienta informāciju un pirkumam izmantotās kredītkartes numuru, tipu un darbības izbeigšanās datumu. Kredītkartes dati ir zināmi tikai X-PAY CartaSi, kas tos apstrādā; uzņēmumam nav piekļuves šiem datiem.

c.        Pirkuma kopējā summa tiek no iepirkumu ratiņiem automātiski nodota X-PAY CartaSi, kas aprēķina samaksu.

d.       X-PAY CartaSi izmanto sniegto informāciju, lai izpildītu iekšējās bankas POS transakciju, saņemot atbildi par maksājuma pieņemšanu vai noraidīšanu. Ja sistēmā apstiprina maksājumu, klienta kartes debetā tiek ierakstīta pirkuma summa; Ja tas tiek noraidīts, transakciju nav iespējams pabeigt, ja vien netiek izmantota cita maksājuma metode.

e.        Kad transakcija ir sekmīgi pabeigta, klients saņems e-pasta ziņojumu, kurā norādīts pasūtījuma un apmaksas apkopojums, kā arī dati, kas nepieciešami, lai piekļūtu pakalpojumam.

f.        Kad operācija ir pabeigta, X-PAY CartaSi sistēma atslēgsies un klients tiks automātiski pārsūtīts atpakaļ uz tehniskās informācijas vietni.

Sīkāka informācija pieejama interneta vietnē www.cartasi.it

4. 5. Pieslēguma sākums ir aktivizēšanas datums un laiks (nevis iegādes datums un laiks), neatkarīgi no reģistrācijas dienas. Piemēram, ja klients pēc reģistrēšanās, aktivizē 1 dienas pieslēgumu pl. 10:18, pieslēgums izbeigsies pl. 10:18 pēc vietējā laika nākošajā dienā neatkarīgi no faktiskā pieslēguma un/vai konsultāciju laika. Klients ir atbildīgs par to, ka tabulā norādītās iespējas atbilst viņu prasībām gan attiecībā uz tehniskās informācijas dabu, gan laiku, kas pieļaujams konsultēšanai.

Gadījumā, ja tiek veikta tiešsaistes pārprogrammēšana/konfigurēšana mašīnu vadības vienībām/elektroniskajām sastāvdaļām, savienojuma ilgums ilgst no pakalpojuma aktivizēšanas datuma un laika, neskatoties uz reģistrācijas dienu.
Tiklīdz klients ir reģistrēts, tiek aktivizēts savienojums pakalpojumam, kas tiek pabeigts, kad pakalpojums ir pareizi izpildīts, neatkarībā no patiesā savienojuma laika. Klients nes atbildību par iekārtu un infrastruktūras piemērotību (PC, programmatūra, pieslēguma ātrums un aparatūra), un tabulā sniegto pārprogrammēšanas pakalpojumu atbilstību klienta faktiskajām vajadzībām no pieprasītā pakalpojuma un lietošanas termiņa viedokļa.

4. 6. Klienta pienākums ir aktivizēt savienojumu pie iegādātās tehniskās informācijas 6 (sešu) mēnešu laikā no iegādes brīža: pēc šī laika pirkuma termiņš izbeigsies, un uzņēmums nenes atbildību par līdzekļu atgriešanu.

4. 7. Klienta pienākums ir izpildīt iegādātos transakcijas pakalpojumus 6 (sešu) mēnešu laikā no iegādes brīža: pēc šī laika pirkuma termiņš izbeigsies, un uzņēmums nenes atbildību par līdzekļu atgriešanu.

5.     Piekļuve vietnei

5. 1. Piekļuve vietnei ir iespējama 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā, izņemot nepārvaramas varas apstākļu stāšanos spēkā vai ieplānotās apkalpošanas laiku. Ar šo puses vienojas par to, ka uzņēmums CNH INDUSTRIAL ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt, limitēt, atlikt vai ierobežot pilnībā vai daļēji piekļuvi vietnei vai pakalpojumiem ar mērķi veikt atjauninājumu vai apkopi, kā arī risināt tehniskas problēmas, saistītas ar serveriem, tīkliem vai programmatūru, vai radušās trešās puses pakalpojumu piegādātāju pārkāpumu rezultātā. Uzņēmumam ir tiesības jebkurā laikā modificēt, pievienot vai izslēgt pakalpojumu; tādā gadījumā klients tiks informēts par to.

5. 2. Klients atzīst, ka interneta vide nedod iespējas uzņēmumam garantēt to, ka: i) klientam ir iespējas jebkurā laikā piekļūt vietnei vai noteiktam pakalpojumam, ii) piekļuve netiks pārtraukta, un iii) piekļuves laikā netiks pieļautas nekādas kļūdas.

5. 3. Klients atzīst, ka ne uzņēmums, ne tās piegādātāji nenes atbildību par izdevumiem, kas radušies vietnes vai jebkādu tās pakalpojumu traucējumu, pārtraukšanas, modifikāciju vai anulēšanas rezultātā.

6.     Intelektuālā īpašuma tiesības

6. 1. Visi teksti, attēli, grafiki un citi vietnē esošie materiāli ir uzņēmuma, tās kompāniju, filiāļu vai licences īpašnieku intelektuālais īpašums. Uzņēmums vai tā kompānijas un filiāles patur tiesības atlasīt un pārvaldīt vietnē esošos materiālus.

6. 2. Visas vietnē esošās prečzīmes ir uzņēmuma vai tā kompāniju un filiāļu prečzīmes, uz kurām tām ir ekskluzīvas tiesības. Vietnē redzamo prečzīmju nesankcionēta izmantošana ir stingri aizliegta.

6. 3. Vietne, ieskaitot visus materiālus, ir aizsargāta visā pasaulē atbilstoši attiecīgajai likumdošanai par intelektuālā īpašuma tiesībām un tā izmantošanu, neatkarīgi no tā, vai vietnē ir publicēts paziņojums par tiesībām uz materiāliem. Klients apņemas ievērot likumdošanu par intelektuālā īpašuma tiesībām attiecībā uz šo vietni un tās lietošanu un neveikt nesankcionētu materiālu reproducēšanu.

7.     Garantijas, atbildība un atbildības ierobežojumi

7.1. Klients apņemas ievērot visus noteikumus saskaņā ar šo vienošanos, kas regulē vietnes, pakalpojumu un tehniskās informācijas lietošanu, kā arī nacionālos un starptautiskos likumus un noteikumus, kas regulē vietnes lietošanu tieši vai ar trešo personu starpniecību.

7.2. Klients apņemas:

·         Nelietot vietni krāpnieciskos nolūkos, nelegāli vai bez autorizācijas

·         Nelietot vietni un tās pakalpojumus spēkā esošo likumu un noteikumu, intelektuālā īpašuma likumdošanas un uzņēmuma noteikumu pārkāpšanai

·         Nelietot vietni veidā, kas traucē piekļuvi citiem klientiem

·         Nenodzēst, neslēpt un nebojāt autortiesību, tirdzniecības markas vai īpašumtiesību deklarācijas, kas pievienotas šai vietnei un tās pakalpojumiem.

·         Aizliegta jebkāda nesankcionēta jebkuras vietnes daļas un tajā saņemtās informācijas atklāšana vai reproducēšana

·         Aizliegta trešo personu piekļuve vietnē, tās satura lietošana un labuma gūšana

·         Aizliegts radīt struktūras citās interneta vietnēs, izmantojot pakalpojumos saņemtos informatīvos elementus

·         Uzņematies atbildību par personiskā lietotājvārda un paroles drošību un/vai lietošanu, nenododiet to trešajām personām

·         Lietojiet vietni atbilstoši vienošanās noteikumiem

7.3. Ņemot vērā apstākļus, uzņēmums var veikt pasākumus, kas šķiet nepieciešami un piemēroti attiecībā uz vietnes un pakalpojumu lietošanu no klienta puses. Uzņēmumam ir tiesības pārtraukt, limitēt, atlikt un pilnībā vai daļēji ierobežot pieeju vietnei vai pakalpojumiem bez iepriekšēja brīdinājuma vai kompensācijas nepiemērotas klienta izturēšanās gadījumā vai piemērojamo likumu un noteikumu, kā arī šīs vienošanās noteikumu neievērošanas gadījumā.

7.4. Uzņēmums nenes atbildību par tiešiem vai netiešiem klienta vai trešo personu zaudējumiem, kas radušies vietnē sniegtās tehniskās informācijas un pakalpojumu lietošanas rezultātā. Klienta pienākums ir kompensēt un garantēt uzņēmumu pret jebkādām darbībām un zaudējumu kompensācijas pieprasījumu, kas izriet vai saistīts ar klienta darbībām vai bezdarbību, vai vietnes vai pakalpojumu izmantošanu.

7.5. Uzņēmums nodrošina piekļuvi vietnei tikai ar informatīvu mērķi. Klients ir atbildīgs par jebkādas vietnē lejupielādētas informācijas un tās pielietošanas piemērotības un precizitātes noteikšanu, ņemot vērā to, ka klients ir eksperts uzņēmuma produktu apkalpošanas un remonta sfērā. Uzņēmums negarantē, ka vietnē pieejamā informācija ir precīza, pilnīga vai atjaunota; vai, ka vietne vai kas cits, kas tajā atrodas, nesatur kļūdas un izlaidumus.

7.6. Uzņēmums nenes atbildību par klienta vai trešo personu veiktajām produktu remonta un apkopes operācijām, kas veiktas, izmantojot vietnes piedāvāto tehnisko informāciju un/vai pakalpojumus; atbildību par veiktajiem darbiem nes darbu izpildītājs.

8.     Vienošanās termiņš

8.1. Šis līgums kļūst spēkā esošs tikai pēc tam, kad klients uz nenoteiktu laiku piekritis spēkā esošajiem noteikumiem un nosacījumiem. Abas puses jebkurā laikā var izstāties no līguma, rakstiski ar ierakstītu vēstuli par to informējot otru pusi.

8.2. Neskatoties uz augstāk minēto, ir panākta vienošanās, ka puses jebkurā laikā var pārtraukt šo līgumu, ja kāda no pusēm ir pārkāpusi vienu vai vairākus pienākumus šī līguma ietvaros.

9.     Audita tiesības

9.1. Uzņēmumam ir tiesības periodiski pārbaudīt vietnes lietošanu, ievērojot šīs vienošanās privātuma noteikumus, lai pārliecinātos par to, vai klients ievēro vienošanās noteikumus. 

10.  Vietnes modernizēšana

10. 1. Uzņēmums patur tiesības jebkurā mirklī modificēt un/vai modernizēt vietnes piekļuves metodes. Modifikāciju un modernizācijas jautājumi prasa, lai klients regulāri pārbaudītu spēkā esošos noteikumus.

11.  Vispārējie noteikumi

11.1. Tiesību pēctecība.

Klientam nav tiesību nodot ar šo vienošanos noteiktās tiesības un saistības bez iepriekšējas atļaujas saņemšanas no uzņēmuma.

11.2. Atteikšanās no tiesībām

Fakts, ka viena puse neizmanto tiesības, ko dod šie noteikumi un nosacījumi, vai kavējas tās izmantot, nenozīmē, ka tā atsakās no savām tiesībām vai prerogatīvām. Atteikšanās no tiesībām stājas spēkā tikai gadījumā, ja puse, kas vēlas atteikties no tiesībām, paraksta atbilstošu dokumentu.

11.3. Paziņojumi.

Visi paziņojumi, kas attiecas uz šīs vienošanās noteikumiem, tiek nosūtīti pa pastu vai faksu un apstiprināti ar ierakstītu sūtījumu ar paziņojumu par saņemšanu.

11.4. Noteikumu patstāvība.

Gadījumā, ja kāds šīs vienošanās punkts vai noteikums daļēja vai pilnībā zaudē spēku, tas nenoved pie pārējo punktu vai noteikumu spēkā neesamības saskaņā ar atbilstošo likumdošanu un noteikumiem.

11.5.Nepārvarama vara

Par nepārvaramas varas apstākļiem saskaņā ar vienošanos tiek uzskatīti sekojošie apstākļi, kā arī Itālijas likumdošanā par nepārvaramu varu atzītie apstākļi: Streiki kompānijā un ārpus tās, laika apstākļi, valdības un juridiski ierobežojumi un komerciālās prakses izmaiņas, datoru un komunikāciju kanālu bojājumi, uzņēmuma serveru bojājumi, kā arī jebkādas situācijas, kas atrodas ārpus uzņēmuma kontroles.

Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās var izraisīt vienošanās noteikumu izpildes atlikšanu. Ja pēc trīs 3 (trīs) mēnešu perioda uzņēmums un klients konstatē, ka nepārvaramas varas apstākļi joprojām ietekmē vienošanās izpildi, tā tiek automātiski juridiski izbeigta, saglabājot vienošanos starp uzņēmumu un klientu. 

12.  Strīdu risināšana

12.1. Puses apņemas pēc labākās gribas risināt jebkādu strīdu, kas izriet no šīs vienošanās. Strīds iekļauj, taču neaprobežojas ar sekojošiem iemesliem: vienošanās pielietojums/interpretācija, tehniskās dokumentācijas (remonta instrukciju, laika grafiku,rezerves daļu katalogu, apmācības informācijas) pieejamība, tehniskās dokumentācijas pilnība, valodas, kādās dokumentācija ir pieejama, tehniskās dokumentācijas pareizība, interneta vietnes abonementi, tehniskās dokumentācijas un diagnostikas iekārtu iegādes kārtība, cenas un atlaides, maksājumi, interneta vietnes darbības traucējumi/pārtraukumi (ja attiecināti uz uzņēmumu). Starpniecības procedūra neattiecas uz strīdiem, kas neizriet no šīs vienošanās un vietnē esošās tehniskās informācijas, ieskaitot, taču neierobežojoties ar: uzņēmuma rezerves daļu un/vai oriģinālā aprīkojuma piegādes aizkavēšanās, uzņēmuma transporta līdzekļu remonta aizkavēšanās uzņēmuma rezerves daļu un/vai oriģinālā aprīkojuma piegādes aizkavēšanās rezultātā uzņēmuma transporta līdzekļu garantijas un prasības pret produktiem, prasības pret uzņēmuma tīkla dīleriem un/vai mehāniķiem, prasības pret transporta līdzekļu apkalpošanu un palīdzības sniegšanu.

12.2. Ja puses nav vienojušās citādi, gadījumā, ja strīds nav atrisināts 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā no tā sākuma, tas tiek nodots Turīnas tiesā Itālijā un tiek risināts saskaņā ar atbilstošo likumdošanu. Šī vienošanās tiek interpretēta saskaņā ar Itālijas likumdošanu. Pārpratumu gadījumā par pamatu tiek uzskatīta vienošanās versija itāļu valodā.

12.3. Starpniecības procedūra nepārņem klienta tiesības nodot prasību Turīnas tiesā Itālijā, kas izmanto ekskluzīvu jurisdikciju. 

13.  Vienošanās apstiprināšana

13.1. Klients apstiprina, ka ir izlasījis vienošanos un piekrīt tai; īpaši sekojošos punktus, kas izriet no Itālijas Civilkodeksa 1341 un 1342 . nodaļas:

·         2. nodaļa

·         5. nodaļa

·         7. nodaļa

·         8. nodaļa

·         11. nodaļa

·         12. nodaļa

Īpašas atrunas

Rezerves daļu katalogs

  • Meklējot pēc šasijas numura, ir jāievada pēdējie deviņi (9) cipari no šasijas numura. Ja pieejamas dažādas šasijas ar vienādiem pēdējiem 9 cipariem, sistēma atainos pieejamo šasiju sarakstu, dodot iespēju atrast nepieciešamo. Piekļūstot RMI Portālam, sistēma vēlreiz pieprasīs ievadīt šasijas numuru (pat, ja tas jau ir ievadīts RMI Portālā).
  • PN nomaiņas gadījumā (citiem vārdiem sakot, produkta modifikācija, kas nosaka pielietojumu PN 1 šasijai X un PN 2 šasijai X+1), sistēma atainos abus risinājumus, sniedzot atbilstošo informāciju no PN un šasijas atsauces viedokļa, nodrošinot viennozīmīgu izvēli. Tiek atainots meklējamā komponenta "vēsturiskais" statuss, parādot citu, meklēšanā neiekļauto šasiju, noderīgumu.

Kontroles iekārtu pārprogrammēšana

Tehniskās prasības, kas jāievēro neatkarīgajiem operatoriem, lai pārprogrammētu transportlīdzekļus, ir norādītas tālāk. Tehniskās prasības ir sagrupētas:

  • PC konfigurācijas prasības
  • VCI prasības
  • Transportlīdzekļu savienotāji

SVARĪGI:

Uz uzņēmumu neattiecas trešo pušu VCI sniegums. Uzņēmuma SW un saistītie transportlīdzekļi atbilst RP1210 attiecībā uz savienojumiem ar VCI, bet VCI ražotāji ir atbildīgi par to ierīču pareizu darbību katrā uzņēmuma transportlīdzekļi, kas izmanto SW.

 

PC konfigurācijas prasības

Minimālā ieteiktā konfigurācija:

a.     Vismaz 500 Mhz procesors

b.     Vismaz 2 GB RAM

c.     Vismaz 500 MB brīvas vietas cietajā diskā

d.     Displeja izšķirtspēja – vismaz 1024x768

e.     Liela ātruma interneta pieslēgums, piem., DSL

Programmatūras prasības:

a.     Microsoft Windows™ 7 Enterprise 64 bit vai Microsoft Windows™ 8 Enterprise 64 bit vai Microsoft WindowsTM 10 64 bit OS

b.     Lietotājs ar administratora tiesībām

c.     Internet Explorer 10.0 vai jaunāka interneta pārlūkprogramma

d.     Adobe Acrobat Reader 10 versija vai jaunāka

VCI prasības

VCI ir nepieciešams, pieejams uzņēmumā, savietojams ar RP1210 standartiem, atbilst šādām prasībām:

1.     Starp PC un MVCI jābūt USB savienojumam

2.     VCI draiverus un atbilstošo programmatūru uzstāda neatkarīgs operators

3.     D-PDU API iestatnei jāatbilst Windows 64 bitu OS

4.     Saiknei starp transporta līdzekli un VCI jābūt savietojamai ar transporta līdzekļa tapu savienotāju

Transportlīdzekļa savienotājs

Neatkarīgajiem operatoriem jāpatur prātā sekojošas uzņēmuma produktu minimālas prasības:

A . Zemējums

B. Un ieslēgts +12v

C. CAN augsts

D. Can zems

E Pārsegs

F ATVĒRTS

G ATVĒRTS

H. CAN augsts

J. CAN zems

eTIM

Šajā vietnē esošā informācija var nebūt atjaunota, ņemot vērā modifikācijas, ko jebkurā laikā veic ražotājs tehnisku un/vai komerciālu apsvērumu dēļ. Tādēļ informācija par dažu komponentu remontu var iztrūkt, jo remonta operācijas ir jāveic komponenta ražotāja servisa tīklā.

Šī vietne tiek nepārtraukti atjaunināta, lai pēc iespējas labāk ievērotu juridiskās izmaiņas un prasības. Dažas meklēšanas metodes iespējams nav pilnībā optimizētas, piemēram, meklēšana pēc termina, komponenta vai elektrības tīkla diagrammas, pēc DTC vai pazīmes, pat ja informācija, kas nepieciešama uzņēmuma transportlīdzekļu remontdarbiem, ir pieejama vietnē. Šajā gadījumā ieteicams vērsties pie dokumentu rādītājiem, vai veikt meklēšanu, izmantojot portāla piedāvātos instrumentus un sašaurinot meklējumus. Šīs tīmekļa vietnes tehniskā evolūcija ļaus identificēt automašīnu pēc produkta raksturlielumiem un tipa apstiprināšanas numura publicēšanas.