Pogoji

DOLOČILA IN POGOJI

Splošna določila in pogoji za dostop in uporabo spletnega mesta

1.     Sporazum

1. 1. Ta sporazum med stranko in podjetjem začne veljati le po sprejetju teh določil in pogojev s strani stranke.

2.     Predmet in namen sporazuma

2. 1. Ta sporazum ureja dostop in registracijo stranke na spletnem mestu in nakup storitev s strani stranke v skladu z določili in pogoji, ki so izrecno določeni v nadaljevanju.

2. 2. Tehnične informacije vključujejo vse informacije, ki so podane pooblaščenim mehanikom za popravilo in/ali vzdrževanje strojev v lasti podjetja ali strojev, ki so jih s podjetjem povezane stranke predložile na trg. Posebni primeri tehničnih informacij vključujejo programsko opremo, kode napak in druge parametre, skupaj s pripadajočimi posodobitvami, ki so potrebne za reprogramiranje enot za elektronsko krmiljenje vozila (ECU) s ciljem obnovitve nastavitev, ki jih priporoča podjetje, ali v primeru nadomestitve ali obnovitve omenjenih nastavitev; načini identifikacije strojev; katalogi nadomestnih delov, vključno s kodami delov, opisi, cenami in prikazi delov; tehnične rešitve, ki izhajajo iz praktičnih izkušenj v zvezi s težavami, ki so značilne za določen model ali linijo vozil; seznami odpoklicev izdelkov in vse druge informacije v zvezi s popravili, ki jih izvaja servisna mreža na stroške podjetja.

2. 3. Material na spletnem mestu si je mogoče ogledati na spletu po plačilu s kreditno kartico, kot je določeno v razdelku 4.2 v nadaljevanju.

2. 4. Poleg članov pooblaščene servisne mreže lahko do spletnega mesta dostopajo le naslednji subjekti: podjetja in posamezniki, ki opravljajo popravila in vzdrževanja vozil, kot tudi podjetja, ki popravila in vzdrževanja vozil opravljajo neposredno ali posredno, zlasti neodvisni proizvajalci ali distributerji orodij ali opreme za popravila; neodvisni distributerji nadomestnih delov; izdajatelji tehničnih informacij; avtomobilski klubi in združenja; operaterji službe za pomoč na cesti; operaterji, ki nudijo preglede in testiranja; proizvajalci in mehaniki sistemov alternativnih goriv; proizvajalci diagnostične in testne opreme.

2. 5. Za uporabo spletnega mesta je potrebna registracija: z registracijo stranka sprejema določila in pogoje, ki so izrecno določeni v tem sporazumu.

3.     Postopek registracije

3. 1. Registracija se zahteva za dostop in uporabo spletnega mesta. Registracija se opravi z izpolnitvijo obrazca na spletnem mestu, s čimer uporabnik potrjuje popolno priznavanje in strinjanje z vsemi navedenimi določili in pogoji. Obrazec za prijavo je treba izpolniti v celoti, po resnici in v dobri veri. Podjetje si pridržuje pravico, da dokončno ukine dostop do spletnega mesta brez predhodnega obvestila, če se ugotovi, da je zadevna stranka predložila nepopolne ali neresnične podatke, ali če se ugotovi, da ne izpolnjuje zahtev, navedenih v razdelku 2.4.

3. 2. Registracija zahteva od stranke, da zagotovi informacije glede: osebnih podatkov in kontaktnih podatkov – vključno z elektronskim naslovom – ter drugih informacij, ki so potrebne za registracijo, oziroma, kadar je to dovoljeno, pošiljanje komercialnih informacij.

3. 3. Po predložitvi in potrditvi zahtevanih informacij bo stranka prejela elektronsko pošto z uporabniškim imenom in začasnim geslom, ki ji omogoča določiti osebno geslo, s katerim si bo zagotovila dostop do spletnega mesta in razpoložljivih storitev.

3. 4. Informacije o ravnanju z osebnimi podatki so podane v razdelku o zasebnosti.

3. 5. Stranka je izključno odgovorna za varovanje svojega uporabniškega imena in gesla ter vsakega dostopa in uporabe spletnega mesta z uporabo tega gesla.


3.6 Stranka je izključno odgovorna za kakršne koli in vse stroške v zvezi z nabavo strojne opreme, programske opreme in telekomunikacijskih storitev, potrebnih za uporabo storitev. Stranka mora nemudoma obvestiti podjetje o kakršni koli nepooblaščeni uporabi svojega gesla in mora v tem primeru takoj prekiniti povezavo s spletnim mestom.

4.     Pristojbine za uporabo spletnega mesta

4. 1. Načini in časi trajanja dostopa do spletnega mesta so navedeni v spodnjih tabelah, skupaj z ustreznimi cenami. Če se uporabnik odloči za nakup več računov, je upravičen do popusta.

 

1 uro

1 dan

1 teden

1 mesec

1 leto

Katalog nadomestnih delov

11,00 €

23,00 €

77,00 €

154,00 €

1061,00 €

Priročniki za vzdrževanje; Servisni bilteni; Standardni časovni normativi; Informacije servisnega orodja

5,00 €

10,00 €

41,00 €

124,00 €

1236,00 €

EST (Elektronsko servisno orodje) - Podatki za odčitavanje

30,00 €

50,00 €

100,00 €

200,00 €

400,00 €

EST (Elektronsko servisno orodje) - Odčitavanje in umerjanje

50,00 €

75,00 €

150,00 €

300,00 €

500,00 €

EST (Elektronsko servisno orodje) - Odčitavanje in umerjanje - Prenos

100,00 €

150,00 €

300,00 €

500,00 €

800,00 €

 

 

Navedene cene omogočajo časovno omejen dostop do ustreznih informacij.

Cene "na transakcijo" (npr. za reprogramiranje krmilne enote) se prikažejo ob nakupu.

4. 2. Povezave s časom trajanja, ki so navedene v zgornji tabeli, se lahko aktivirajo neposredno iz spletnega mesta z možnostjo "KUPI prek spleta" s plačilom s kreditno kartico.

4. 3. Tehnične informacije uporabljajo storitev X-PAY CartaSi za obdelavo spletnih plačil.

4. 4. Pri izvedbi plačila v virtualni trgovini, po vnosu vseh zahtevanih podatkov v modul za naročanje, se od stranke zahteva vnos podatkov o plačilu s kreditno kartico, kot sledi:

a.       Povezava se s spletnega mesta preusmeri na varni strežnik servisa X-PAY CartaSi: prisotnost varne povezave ponazarja simbol zaprte ključavnice ali ključa na dnu brskalnika ali v naslovni vrstici.

b.       Sistem od stranke zahteva vnos številke, vrste in datuma veljavnosti kreditne kartice, ki se uporablja za plačilo. Podatke o kreditni kartici ureja in z njimi razpolaga le sistem X-PAY CartaSi; podjetje nima dostopa do teh podatkov.

c.        Skupni znesek nakupa se samodejno prenese iz nakupovalne košarice v sistem X-PAY CartaSi, pri čemer se izračunajo vse ustrezne pristojbine.

d.       Sistem X-PAY CartaSi uporabi dane informacije za izvršitev medbančne POS transakcije, pri čemer pridobi odgovor na plačilo, ki je lahko dovoljeno ali zavrnjeno. Če sistem dovoli plačilo, se kreditna kartica stranke bremeni za znesek nakupa; če pa je plačilo zavrnjeno, transakcije ni mogoče zaključiti, razen, če se uporabi drug način plačila.

e.        Ko je transakcija uspešno zaključena, stranka prejme elektronsko pošto s povzetkom naročila, povzetkom plačila, računom in poverilnico, ki je potrebna za dostop do storitve.

f.        Ko je postopek zaključen, se povezava s sistemom X-PAY CartaSi prekine, stranka pa je samodejno preusmerjena nazaj na spletno mesto s tehničnimi informacijami.

Za dodatne informacije obiščite spletno stran www.cartasi.it

4. 5. Čas trajanja povezave začne teči od datuma in ure aktivacije (ne od datuma in ure nakupa), ne glede na dan registracije. Na primer, če stranka po registraciji aktivira 1-dnevno povezavo ob 10:18, bo povezava potekla ob 10:18 po lokalnem času naslednjega dne, ne glede na dejanski čas povezave in/ali posvetovanja. Posledično se mora stranka sama prepričati, ali možnosti, navedene v tabeli, ustrezajo njenim potrebam v smislu značaja zahtevanih tehničnih informacij in časa, ki je na voljo za njihovo posvetovanje.

V primeru spletnih storitev za reprogramiranje/konfiguracijo krmilnih enot/elektronskih komponent strojev, začne trajanje povezave teči od datuma in ure aktivacije storitve, ne glede na dan registracije.
Po registraciji stranka aktivira povezavo za storitev, ki se konča po pravilni dobavi storitve, ne glede na dejanski čas povezave. Stranka se mora prepričati o ustreznosti opreme in infrastrukture, ki ji je na voljo (osebni računalnik, hitrost povezave in strojna oprema), in cenah, navedenih v tabeli, za dobavo storitev za reprogramiranje, da ustrezajo njenim dejanskim potrebam, tako glede značaja zahtevanih storitev kot določenega roka za uporabo teh storitev.

4. 6. Stranka mora aktivirati povezavo do tehničnih informacij, kupljenih v skladu z zgoraj navedenimi pogoji, v roku 6 (šestih) mesecev od datuma nakupa: po tem bo nakupu potekla veljavnost in podjetje ne bo izvedlo nobenega povračila denarja.

4. 7. Stranka mora dokončati storitve, ki temeljijo na transakciji in so bile kupljene v skladu z zgoraj navedenimi pogoji, v roku 6 (šestih) mesecev od datuma nakupa: po tem bo nakupu potekla veljavnost in podjetje ne bo izvedlo nobenega povračila denarja.

5.     Dostop do spletnega mesta

5. 1. Dostop do spletnega mesta je na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, razen v razmerah, ki lahko nastopijo zaradi višje sile ali med rednim vzdrževanjem. V tem besedilu je izrecno dogovorjeno, da lahko podjetje CNH INDUSTRIAL kadarkoli prekine, omeji, začasno ustavi ali v celoti ali delno zmanjša dostop do spletnega mesta ali storitev, zaradi izvajanja posodobitev ali vzdrževalnih del ali zaradi reševanja tehničnih težav, ki se nanašajo na strežnike, omrežja ali programsko opremo, ki se uporablja za zagotavljanje dostopa ali storitev, ali zaradi kršitev s strani drugih dobaviteljev storitev. Podjetje lahko tudi kadar koli spremeni, doda ali začasno ustavi storitev, vendar mora v tem primeru obvestiti stranko.

5. 2. Vendar pa stranka priznava, da zaradi javnega značaja interneta podjetje ne more zagotoviti: I) da lahko stranka kadar koli dostopa do spletnega mesta ali posebne storitve, II) da dostop ne bo prekinjen in III) da bo dostop potekal brez kakršnih koli napak.

5. 3. Stranka priznava, da podjetje in njegovi dobavitelji niso odgovorni in ne odgovarjajo za morebitno škodo zaradi prekinitve, začasne ustavitve, spremembe ali umika spletnega mesta ali katere koli od svojih storitev.

6.     Pravice intelektualne lastnine

6. 1. Vsa besedila, risbe, slike, grafike in drugi materiali, ki so na voljo na spletnem mestu, so intelektualna lastnina podjetja, njegovih podružnic in licenc. Podjetje ali njegove podružnice imajo vse pravice v zvezi z izborom, organizacijo in upravljanjem materialov na spletnem mestu.

6. 2. Vse blagovne znamke, prikazane na tem spletnem mestu, so predmet izključnih pravic, ki so v lasti podjetja ali njegovih podružnic. Nedovoljena uporaba katere koli blagovne znamke, prikazane na tem spletnem mestu, je absolutno prepovedana.

6. 3. Spletno mesto, vključno z vsemi materiali, je zaščiteno po vsem svetu z veljavno zakonodajo v zvezi s pravicami intelektualne lastnine in njihovo uporabo, ne glede na to ali na spletnem mestu obstaja izjava v zvezi s temi pravicami za materiale. Stranka se zavezuje, da bo spoštovala vse zakone, povsod po svetu, o pravicah intelektualne lastnine v zvezi s spletnim mestom in njegovo uporabo, ter da bo preprečila, oziroma, da ne bo izvajala nedovoljenega reproduciranja teh materialov.

7.     Jamstva, odgovornosti in omejitve odgovornosti

7. 1. Stranka se zavezuje, da bo spoštovala vse predpise tega sporazuma, ki urejajo uporabo spletnega mesta, storitev in tehničnih informacij, kot tudi vse nacionalne in mednarodne zakone in predpise, ki urejajo uporabo spletnega mesta s strani stranke, neposredno ali prek tretje osebe.

7. 2. Stranka se zavezuje predvsem:

·         da ne bo uporabljala tega spletnega mesta goljufivo, nezakonito ali brez dovoljenja,

·         da ne bo uporabljala tega spletnega mesta in njegovih storitev v nasprotju z veljavnimi zakoni in predpisi, zakonodajo o intelektualni lastnini in zahtevami, ki jih določa podjetje,

·         da ne bo uporabljala spletnega mesta na način, ki lahko ovira ali moti dostop drugih strank,

·         da ne bo odstranila, skrila ali poškodovala nobene izjave o avtorskih pravicah ali blagovnih znamkah ali izjave o lastninskih pravicah, dodanih ali vsebovanih v okviru spletnega mesta in njegovih storitev,

·         da ne bo dovolila nepooblaščenega razkritja ali reprodukcije katerega koli dela spletnega mesta ali iz njega pridobljenih informacij,

·         da ne bo dovolila dostopa, uporabe ali koristi spletnega mesta ali njegovih vsebin nobeni tretji stranki,

·         da ne bo ustvarila podob na drugih spletnih mestih, ki uporabljajo informacijske elemente, pridobljene s storitvami, oziroma, ki se nanašajo na storitve,

·         da prevzema odgovornost za varnost in/ali uporabo svojega osebnega uporabniškega imena in gesla, ter da ju ne izroča tretjim osebam,

·         da bo uporabljala spletnega mesta v skladu s pogoji tega sporazuma.

7. 3. Podjetje lahko ob upoštevanju okoliščin sprejme vse ukrepe, ki se mu zdijo potrebne in primerne glede strankine uporabe spletnega mesta. Natančneje lahko podjetje prekine, omeji, začasno ustavi ali v celoti ali delno zmanjša dostop do spletnega mesta, brez predhodnega obvestila ali nadomestila, zaradi nepravilnega ravnanja ali neupoštevanja veljavnih zakonov in predpisov ali pogojev, določenih v tem sporazumu, s strani stranke.

7. 4. Podjetje ni odgovorno za posredno ali neposredno škodo, ki jo je utrpela stranka ali tretja oseba zaradi strankine uporabe ali zanašanja na tehnične informacije in storitve, ki jih nudi spletno mesto. Stranka mora zavarovati in jamčiti za podjetje pred kakršnim koli ukrepom, odškodnino ali zahtevkom za povračilo škode, ki izhajajo iz ali so povezani z dejanjem ali opustitvijo s strani stranke, ali izhajajo iz ali so povezani z uporabo spletnega mesta ali storitev.

7. 5. Podjetje je postavilo spletno mesto na voljo zgolj v informativne namene. Ostane v polni odgovornosti stranke, kot strokovnjaka za servisiranje in popravilo izdelkov podjetja, da zagotovi ustreznost in točnost vseh informacij, prenesenih s spletnega mesta, in načina uporabe le-teh. Podjetje ne jamči, da so informacije, ki so na voljo prek tega spletnega mesta točne, popolne ali posodobljene; oziroma, da spletno mesto ali vse njegove vsebine ne vsebujejo napak ali opustitev.

7. 6. Podjetje ni in ne more biti odgovorno za postopke popravljanja in vzdrževanja, opravljene na izdelkih s strani stranke ali tretjih oseb z uporabo tehničnih informacij in/ali storitev, ki jih ponuja spletno mesto, saj polna odgovornost ostaja na strani tistih, ki dejansko opravljajo te postopke.

8.     Trajanje sporazuma

8. 1. Ta sporazum začne veljati šele, ko stranka sprejme pričujoča določila in pogoje za nedoločen čas. Strani lahko v vsakem trenutku odstopita od sporazuma, pri čemer morata drugo stran o tem obvestiti s pisnim obvestilom, poslanim s priporočeno pošto s povratnico.

8. 2. Ne glede na zgornjo navedbo je dogovorjeno, da lahko strani ta sporazum kadarkoli prekineta v primeru, da ena od strani krši eno ali več obveznosti v skladu s tem sporazumom.

9.     Pravice do pregleda

9. 1. Podjetje ima pravico opravljati periodične preglede strankine uporabe spletnega mesta, ob polnem spoštovanju klavzul o zaupnosti tega sporazuma, z namenom, da se zagotovi strankino spoštovanje pogojev sporazuma. 

10.  Posodobitve spletnega mesta

10. 1. Podjetje si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni in/ali posodobi način dostopa do spletnega mesta. Te spremembe in/ali posodobitve zahtevajo od stranke, da redno spremljajo spletno mesto zaradi preverjanja veljavnih pogojev.

11.  Splošne določbe

11. 1. Dodelitev

Stranka ne sme prenesti nobenih pravic ali obveznosti na podlagi tega sporazuma brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja.

11. 2. Odpoved pravicam

Dejstvo, da ena od strank ne izkoristi pravice, pooblastila ali posebne pravice, ki jih priznavajo ta določila in pogoji, ali zamude pri njihovi rabi, se nikakor ne razlaga kot odpoved tej pravici, pooblastilu ali posebni pravici. Odpoved pravici je učinkovita le, če je osnovana z dokumentom, ki ga je podpisala stran, ki je podvržena njenim učinkom.

11. 3. Pripombe.

Vse pripombe in zaznamki v zvezi s tem sporazumom je treba poslati po pošti ali faksu in potrditi s priporočenim pismom s povratnico.

11. 4. Neodvisnost klavzul.

Popolna ali delna neveljavnost ali neuporabnost katerega koli pogoja ali klavzule v tem sporazumu ne sme imeti za posledico ničnosti ali neuporabnosti preostalih pogojev ali klavzul v zvezi z veljavnimi zakoni in predpisi.

11. 5. Višja sila

Poleg dogodkov, ki se običajno štejejo kot taki po italijanski zakonodaji, se v skladu s tem sporazumom izrecno štejejo kot dejanja višje sile naslednji dogodki: protestno delovanje delavcev in stavke, tako v podjetju kot zunaj njega, izredne vremenske razmere, vladne in zakonske omejitve in spremembe poslovnih praks, računalniške okvare in komunikacijski izpadi, okvare na strežnikih podjetja ter vsi drugi primeri, ki niso pod izrecnim nadzorom podjetja.

Pojav primera višje sile na začetku sproži začasno prekinitev, v skladu z zakonodajo, izvajanja tega sporazuma. Če po obdobju 3 (treh) mesecev podjetje in stranka ugotovita, da dogodek višje sile še vedno traja, ta sporazum samodejno preneha veljati v skladu z veljavno zakonodajo, razen, če se podjetje in stranka drugače dogovorita. 

12.  Reševanje sporov

12. 1. Strani morata ravnati v dobri veri, da bi razrešili vse spore, ki se lahko pojavijo v zvezi s tem sporazumom. Spori vključujejo, vendar niso omejeni na naslednje primere: uporaba/razlaga sporazuma, razpoložljivost tehnične dokumentacije (priročniki za popravila, terminski načrti, katalogi nadomestnih delov, usposabljanja), popolnost tehnične dokumentacije, jeziki, v katerih je na voljo dokumentacija, pravilnost tehnične dokumentacije, spletne naročnine, naročilnice za tehnično dokumentacijo in diagnostično opremo, cene in popusti, plačila, prekinitve/izpadi spletnega mesta (če jih je mogoče pripisati podjetju). Postopek mediacije se ne uporablja za spore, ki niso neposredno povezani s tem sporazumom in tehničnimi informacijami, prisotnimi na tem spletnem mestu, vključno z, vendar ne omejeno na: zamude pri dobavi nadomestnih delov in/ali originalne opreme podjetja, zamude pri popravilu vozil podjetja zaradi zamud pri dobavi nadomestnih delov in/ali originalne opreme podjetja, garancije in reklamacije za izdelke podjetja v zvezi z vozili podjetja, splošne reklamacije v zvezi z vozili podjetja, reklamacije v zvezi s prodajalci in/ali mehaniki omrežja podjetja, reklamacije v zvezi s pomočjo in servisiranjem vozil.

12. 2. Če ni drugače dogovorjeno med stranema, kadar ni bilo možno poravnati spora preko mediacije v roku 45 (petinštiridesetih) dni od njenega začetka, se spor lahko predloži sodišču v Torinu, Italija, ki ima izključno pristojnost. Ta sporazum je predmet italijanskega prava in se razlaga v skladu z italijanskim pravom. Izvirna italijanska različica tega sporazuma ima prednost pred njegovim prevodom, če se različici kakor koli razlikujeta.

12. 3. Postopek mediacije ne sme posegati v nobeno pravico, ki jo lahko ima stranka pri vložitvi zahtevka neposredno pri sodišču v Torinu, Italija, ki ima izključno pristojnost. 

13.  Potrditev tega sporazuma

13. 1. Stranka izjavlja, da je prebrala in se v celoti strinja s tem sporazumom, še posebej po preučitvi klavzul naslednjih razdelkov, v skladu s členom 1341 in členom 1342 italijanskega civilnega zakonika:

·         Razdelek 2

·         Razdelek 5

·         Razdelek 7

·         Razdelek 8

·         Razdelek 11

·         Razdelek 12

Posebne navedbe

Katalog nadomestnih delov

  • Iskanje po številki šasije zahteva vnos zadnjih devet (9) številk številke šasije. Če obstajajo različne šasije z enakimi zadnjimi 9 številkami, bo sistem ponudil spustni seznam razpoložljivih šasij, ki omogoča nedvoumno identifikacijo ustrezne šasije. Pri dostopu do portala RMI bo sistem zahteval ponovni vpis številke šasije (tudi če je že bila vpisana v portal RMI).
  • V primeru nadomestitve PN s pravilom od/do (z drugimi besedami, sprememba izdelka, ki določa uporabo PN 1 do podvozja X in PN 2 od podvozja X+1) bo sistem predstavil obe rešitvi in tako ponudil ustrezne informacije glede PN ter referenčne šasije, s čimer bo omogočil dokončno, nedvoumno izbiro. V praksi se prikaže "zgodovinsko" stanje komponente, ki je predmet iskanja, obenem pa prikaže tudi uporabnost drugih šasij, ki niso vključene v iskanje.

Reprogramiranje krmilne enote

Tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati neodvisni izvajalci za reprogramiranje vozil, so naštete spodaj; tehnične zahteve so razporejene v:

  • Zahteve za konfiguracijo PC
  • Zahteve za vmesnik VCI
  • Priključki za vozilo

POMEMBNO:

Podjetje se ne ukvarja z učinkovitostjo vmesnika VCI, ki ga nudijo tretje osebe. Programska oprema in ustrezna vozila so v skladu s standardom RP1210 kar zadeva povezave z vmesnikom VCI, medtem ko so proizvajalci vmesnikov VCI odgovorni za pravilno delovanje svojih naprav z vsakim posameznim vozilom podjetja pri uporabi programske opreme podjetja.

 

Zahteve za konfiguracijo PC

Minimalna priporočena konfiguracija:

a.     Procesor z vsaj 500 Mhz

b.     Vsaj 2 GB RAM pomnilnika

c.     Vsaj 500 MB prostega prostora na trdem disku

d.     Ločljivost zaslona vsaj 1024 x 768 pik

e.     Širokopasovna internetna povezava, npr. DSL

Programske zahteve:

a.     Operacijski sistem Microsoft Windows™ 7 Enterprise 64-bit ali Microsoft Windows™ 8 Enterprise 64-bit ali Microsoft WindowsTM 10 64-bit

b.     Uporabnik vpisan kot administrator

c.     Brskalnik Internet Explorer 10.0 ali novejši

d.     Adobe Acrobat Reader različica 10 ali novejša

Zahteve za vmesnik VCI

Zahteva se uporaba vmesnik VCI, ki ga nudi podjetje; združljiv s standardom RP1210, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

1.     Povezava med osebnim računalnikom in vmesnikom VCI mora potekati prek povezave USB

2.     Gonilnik za vmesnik VCI in pripadajočo programsko opremo mora namestiti neodvisni izvajalec

3.     Nastavitev D-PDU API mora biti skladna z OS Windows 64 bit

4.     Povezava med vozilom in vmesnikom VCI mora biti združljiva z izhodom priključka, ki je prisoten na vozilu

Priključek za vozilo

Neodvisni izvajalci morajo upoštevati naslednje minimalne zahteve, ki veljajo za izdelke podjetja:

A. Masa

B. Stalna napetost 12 V

C. CAN High

D. CAN Low

E Plašč

F ODPRTO

G ODPRTO

H. CAN High

J. CAN Low

eTIM

Informacije, ki jih vsebuje to spletno mesto morda niso posodobljene zaradi sprememb, ki jih je lahko proizvajalec opravil kadarkoli iz tehničnih in/ali poslovnih razlogov. Zato informacije o popravilu nekaterih komponent morda niso prisotne, ker se zahteva, da popravilo opravi neposredno servisna mreža proizvajalca te komponente.

To spletno mesto nenehno posodabljamo, da lahko v največji meri sledi zakonskim spremembam in zahtevam. Nekateri načini iskanja morda še niso popolnoma optimizirani, kot je npr. iskanje po pojmih, po komponentah ali po načrtih ožičenja, po DTC ali po simptomih, čeprav so podatki, ki so potrebni za izvajanje popravil na vozilu podjetja na voljo na spletnem mestu. V tem primeru je priporočljivo, da pregledate kazala dokumentov, ali pa opravite nadaljnje filtriranje rezultatov s pomočjo iskalnih orodij, ki jih ponuja portal. Zaradi tehničnih izboljšav bo možno na strani identificirati vozilo po lastnostih izdelka in številki posamične odobritve oziroma homologacije.