Tingimused

TINGIMUSED

Saidi juurdepääsu ja kasutamise üldtingimused

1.     Leping

1. 1. Käesolev leping jõustub kliendi ja ettevõtte vahel ainult siis, kui klient nõustub lepingu tingimustega.

2.     Lepingu subjekt ja ulatus

2. 1. Käesolev leping käsitleb kliendi registreerimist ja juurdepääsu saidile, samuti teenuste ostmist kliendi poolt vastavalt allpool selgesõnaliselt määratletud tingimustele.

2. 2. Tehniline teave sisaldab kogu teavet, mis edastatakse volitatud mehaanikutele ettevõtte sõidukite või asjaga seotud pooled turule toonud toodete parandustöödeks või hoolduseks. Tehnilise teabe üksikute näidete hulka kuuluvad tarkvara, veakoodid ja muud parameetrid koos nende vastavate uuendustega, mis on vajalikud sõiduki elektrooniliste juhtplokkide (ECU-de) ümber programmeerimiseks eesmärgiga taastada ettevõtte soovitatud seadistused või vahetamise korral taastada nimetatud seadistused; sõiduki identifitseerimise meetodid; varuosade kataloogid, sealhulgas osade koodid, kirjeldused, hinnad ja osade illustratsioonid; teatud mudelile või sõidukite seeriale tüüpiliste probleemidega seotud praktilistel kogemustel põhinevad tehnilised lahendused; toodete tagasikutsumise loendid ning kogu muu teave hooldusvõrgustiku poolt ettevõtte kulul teostatavate parandustööde kohta.

2. 3. Saidil sisalduvat materjali saab internetis vaadata krediitkaardiga maksmise teel nagu defineeritud allolevas lõigus 4.2.

2. 4. Lisaks volitatud hooldusvõrgustiku liikmetele on juurdepääs saidile lubatud ainult järgnevatel osalejatel: sõidukite parandustööde ja hoolduse teenuseid pakkuvad ettevõtted ja üksikisikud ning otse või kaudselt sõidukite parandustööde ja hooldamisega tegelevad ettevõtted, eriti sõltumatud parandustööde tööriistade või varustuse tootjad või edasimüüjad; varuosade sõltumatud edasimüüjad; tehnilise teabe avaldajad; autoklubid; maanteeabi pakkujad; testimis- ja ülevaatusteenuste pakkujad; alternatiivsete kütusesüsteemide tootjad ja mehaanikud; diagnostika- ja testivarustuse tootjad.

2. 5. Saidi kasutamiseks on nõutav registreerimine: registreerimisega nõustub klient käesolevas lepingus sõnaselgelt toodud tingimustega.

3.     Registreerimine

3. 1. Saidile juurdepääsu saamiseks ja selle kasutamiseks on vajalik registreerimine. See toimub saidil leiduva vormi täitmise teel, kinnitades kõigi tingimuste täieliku tunnustamist ja nendega nõustumist. Registreerimisvorm tuleb täita täielikult, ausalt ja heas usus. Ettevõte jätab enesele õiguse eemaldada juurdepääs saidile ilma sellest eelnevalt teavitamata, kui asjasse puutuva kliendi puhul avastatakse ebatäielike või valeandmete esitamine või nende mittevastavus ülalpool lõigus 2.4 toodud nõuetele.

3. 2. Registreerimisel peab klient esitama teabe järgmise kohta: isikuandmed ja kontaktandmed – sealhulgas e-posti aadress – ning muu registreerimiseks või, kui volitatud, ärilise teabe saatmiseks vajalik teave.

3. 3. Pärast nõutud teabe esitamist ja kinnitamist saab klient meili oma kasutajanime ja ajutise salasõnaga, mis võimaldab tal saidile ja saadaval olevatele teenustele juurdepääsu saamiseks määrata kohandatud salasõna.

3. 4. Teave isikuandmete töötlemise kohta sisaldub Privaatsuse osas.

3. 5. Klient on ainuisikuliselt vastutav oma kasutajanime ja parooli turvalisena hoidmise ning nendega seotud saidile juurdepääsu ja kasutamise eest.


3.6 Klient vastutab kõigi teenuste kasutamiseks vajaliku riistvara, tarkvara ja sideteenuste hankimisega seotud kulutuste eest. Klient peab teavitama ettevõtet koheselt tema salasõna volitamata kasutamisest ning sellisel juhul koheselt saidilt lahkuma.

4.     Saidi kasutamise hind

4. 1. Saidi juurdepääsu meetodid ja kestused on toodud allpool olevates tabelites koos nende vastavate hindadega. Hinnaalandus võib olla rakendatav, kui kasutajatel on täiendavaid müügikohti ja nad soovivad osta juurdepääsu saidile.

  1 tund

1 päev

1 nädal

1 kuu

1 aasta

Varuosade kataloog

€ 11,00

€ 23,00

€ 77,00

€ 154,00

€ 1061,00

Hooldusjuhendid; Hooldusbülletäänid; Standard-remondiajad; Hooldustööriistade teave

€ 5,00

€ 10.00

€ 50.00

€ 150.00

€ 1550.00

EST (Elektroonika hooldustööriist) - Andmete lugemine

€ 30,00

€ 50.00

€ 120.00

€ 240.00

€ 485.00

EST (Elektroonika hooldustööriist) - Andmete lugemine ja kalibreerimine

€ 50,00

€ 75.00

€ 180.00

€ 360.00

€ 605.00

EST (Elektroonika hooldustööriist) - Andmete lugemine, kalibreerimine - Allalaadimine

€ 100,00

€ 150.00

€ 360.00

€ 600.00

€ 970.00

 

 

Siin toodud hinnad võimaldavad ajaliselt piiratud juurdepääsu vastavale teabele.

"Tehingu kohta" hinnad (nt juhtseadme ümber programmeerimine) esitatakse ostmisel.

4. 2. Ülaltoodud tabelis näidatud kestusega ühendusi saab krediitkaardimakse teel aktiveerida otse saidilt valikult „OSTA internetis“.

4. 3. Tehniline teave kasutab internetimaksete töötlemiseks X-PAY CartaSi teenust.

4. 4. Virtuaalpoes ostu teostamisel palutakse kliendil pärast kogu vajaliku teabe tellimismoodulisse sisestamist sisestada krediitkaardi makseandmed järgmiselt:

a.       Ühendus viiakse saidilt üle otse X-PAY CartaSi turvalisele serverile: Turvalise ühenduse olemasolu näitab suletud tabalukk või võti brauseri alumises ääres või aadressiribal.

b.       Süsteem palub kliendi teavet ning maksmiseks kasutatava krediitkaardi numbrit, tüüpi ja kehtivuskuupäeva. Krediitkaardi andmeid haldab ja saab teada ainult X-PAY CartaSi, ettevõttel puudub juurdepääs nendele andmetele.

c.        Ostu kogusumma viiakse ostukorvist automaatselt üle X-PAY CartaSi-le, arvutades kõik rakenduvad teenustasud.

d.       X-PAY CartaSi kasutab antud andmeid pankadevahelise POS tehingu teostamiseks, saades tehingu lubamise või sellest keeldumise vastuse. Kui süsteem lubab makse teostamist, võetakse kliendi kaardilt ostusumma; kui sellest keeldutakse, pole tehingu lõpuleviimine ilma teist maksemeetodit valimata võimalik.

e.        Pärast tehingu edukat lõpule viimist saab klient e-kirja tellimuse kokkuvõtte, makse kokkuvõtte ja kviitungi ning teenusele juurdepääsu saamiseks vajalike isikutuvastusvahenditega.

f.        Pärast tehingu lõpetamist lõpetatakse ühendust X-PAY CartaSi süsteemiga ning klient suunatakse automaatselt tagasi tehnilise teabe saidile.

Täiendava teabe saamiseks vaadake veebisaiti www.cartasi.it

4. 5. Ühenduse kestus algab selle aktiveerivise kuupäevast ja kellaajast (mitte ostu kuupäevast ja kellaajast) vastavalt registreerimise päevale. Näiteks, kui klient aktiveerib pärast registreerimist 1-päevase ühenduse kell 10:18, aegub ühendus kell 10:18 kohaliku aja järgi järgmisel päeval sõltumata tegelikust ühenduse ja/või konsultatsiooni kestusest. Seetõttu vastutab klient selle kindlustamise eest, et tabelis toodud valikud vastaksid tema vajadustele nii soovitud tehnilise teabe olemuse kui selle vaatamiseks võimaldatud aja suhtes.

Masina juhtplokkide / elektrooniliste komponentide internetis ümber programmeerimise / konfigureerimise korral algab ühenduse kestus teenuse aktiveerimise kuupäevast ja kellaajast sõltumata registreerimise päevast.
Pärast registreerimist aktiveerib klient teenuse ühenduse, mis lõpeb pärast teenuse vigadeta tarnimist sõltumata tegelikust ühenduse kestusest. Klient vastutab tema kasutuse olevate seadmete ja infrastruktuuri (arvuti, tarkvara, ühenduse kiirus ja riistvara) ning tabelis toodud ümber programmeerimise teenuse hindade tema tegelike vajadustega sobivuse tagamise eest, seda nii soovitud teenuse olemuse kui selle kasutamise jaoks kokku lepitud aja suhtes.

4. 6. Klient peab eelmärgitud tehnilise teabe ühenduse aktiveerima kuue (6) kuu jooksul alates ostmise kuupäevast: pärast selle aja möödumist ost aegub ja ettevõte pole kohustatud mingiks tagasimakseks.

4. 7. Klient peab viima ostetud tehingupõhised teenused lõpule kuue (6) kuu jooksul ostmise kuupäevast: pärast selle aja möödumist ost aegub ja ettevõte pole kohustatud mingiks tagasimakseks.

5.     Juurdepääs saidile

5. 1. Saidile on juurdepääs olemas 24 tundi päevas, 7 päeva nädalas, välja arvatud force majeure tüüpi olukordades või korralise hoolduse ajal. Käesolevaga nõustutakse selgesõnaliselt, et ettevõte CNH INDUSTRIAL võib igal hetkel katkestada, peatada või osaliselt või täielikult piirata juurdepääsu saidile või teenustele uuenduste või hooldustööde teostamiseks või nende pakkumiseks kasutatavate serverite, võrkude või tarkvaraga seotud tehniliste probleemide lahendamiseks või kolmandate poolte tarnijate või serverite poolsete rikkumiste tõttu. Ettevõte võib samuti igal hetkel teenustmuuta, lisada või peatada, millisel juhul klienti sellest teavitatakse.

5. 2. Klient tunnustab käesolevaga, et interneti avalik olemus ei võimalda ettevõttel garanteerida, et: i) kliendil on igal hetkel juurdepääs saidile või mõnele kindlale teenusele, ii) juurdepääsu ei katkestata ning iii) juurdepääsus ei esine vigu.

5. 3. Klient nõustub, et ettevõte ega selle tarnijad ei vastuta saidi või selle teenuste katkemise, peatamise, muutmise või eemaldamise ega sellega seotud kahjude eest.

6.     Intellektuaalomandi õigused

6. 1. Kogu saidil leiduv tekst, joonised, graafika ja muud materjalid on ettevõtte, selle tütarettevõtete või sidusüksuste ja litsentseerijate intellektuaalne omand. Ettevõte või selle tütarettevõtted ja sidusüksused omavad kõiki õigusi saidil olevate materjalide valimise, organiseerimise ja haldamise kohta.

6. 2. Kõikidele saidil kuvatud kaubamärkidele kehtivad ettevõtte või selle tütarettevõtete ja sidusüksuste tootemarkide eksklusiivsed õigused. Sellel saidil kuvatud kaubamärkide volitamata kasutamine on absoluutselt keelatud.

6. 3. Sait, sealhulgas kõik materjalid, on kogu maailmas kaitstud kehtivate intellektuaalse omandi õigusi ja selle kasutamist reguleerivate seadustega, sõltumata sellest, kas saidil on toodud materjalide suhtes vastavast õigusest teavitav lause. Klient peab seoses saidi ja selle kasutamisega ning nende materjalide volitamatu reprodutseerimise vältimiseks ja selle mitte teostamiseks kinni kõigist ülemaailmsetest intellektuaalse omandi õigustega seotud seadustest.

7.     Garantiid, vastutus ja vastutuse piirangud

7.1. Klient peab kinni kõigist selle Lepingu määrustest saidi, teenuste ja tehnilise teabe kasutamise kohta ning kõigist riiklikest ja rahvusvahelistest seadustest ja määrustest kliendi poolt saidi otse või kolmandate isikute kaudu kasutamise kohta.

7. 2. Klient kinnitab, et:

·         Ei kasuta saiti kuritahtlikult, ebaseaduslikult ega volituseta

·         Ei kasuta saiti ega selle teenuseid kehtivate seaduste ja määruste, intellektuaalse omandi alase seadusandluse ning ettevõtte poolt esitatud nõuete vastaselt

·         Ei kasuta saiti viisil, mis takistaks või häiriks teiste klientide juurdepääsu

·         Ei eemalda, peida ega kahjusta ühtegi saidile ja selle teenustele lisatud või nendes sisalduvat autoriõiguse avaldust, kaubamärki, ega omandiõiguste avaldust.

·         Ei võimalda ühegi saidi osa ega sellelt saadud teabe volitamata avaldamist ega reprodutseerimist

·         Ei võimalda kolmandate poolte juurdepääsu saidile või selle sisule, nende kasutamist või nendest kasusaamist

·         Ei loo teistele veebisaitidele raame kasutades teenuste kaudu hangitud või nendele viidates saadud teabeelemente

·         Võtab vastutuse oma isikliku kasutajanime ja salasõna turvalisuse ja/või kasutamise eest ega anna neid kolmandatele isikutele

·         Kasutab saiti vastavalt käesoleva lepingu tingimustele

7. 3. Ettevõte arvestades asjaolusid, võtab kasutusele kõik vajalikud ja sobivad kliendi poolt saidi kasutamisega seotud meetmed. Nimelt võib ettevõte kliendipoolse ebaõige käitumise või kehtivate seaduste ja määruste või käesolevas lepingus toodud tingimuste eiramise korral katkestada, peatada või osaliselt või täielikult piirata juurdepääsu saidile või teenustele ilma eelneva teavitamise ega kompensatsioonita.

7.4. Ettevõte ei vastuta kliendi ega kolmanda isiku otseste ega kaudsete kahjude eest, mille põhjuseks on kliendi poolt saidil pakutava tehnilise teabe ja teenuste kasutamine või nendele toetumine. Klient vabastab ettevõtte vastutusest ja annab sellele garantii kõigi kaebuste, hüvitiste või kahjunõuete suhtes, mille põhjuseks on või mis on seotud kliendi poolse tegevuse või tegematajätmisega või mille põhjuseks on või mis on seotud saidi või teenuste kasutamisega.

7.5. Ettevõte avaldab saidi ainult teabe eesmärgil. Kliendi, kui ettevõtte toodete hoolduse ja parandustööde eksperdi, täielikuks vastutuseks on kindlustada saidilt allalaaditud teabe ning selle kasutusviisi sobivus ja täpsus. Ettevõte ei garanteeri, et saidi kaudu saadaval olev teave on täpne, täielik või kaasajastatud, ega vigade või puudujääkide puudumist Saidil või selle sisus.

7.6 Ettevõte ei vastuta kliendi või kolmandate isikute poolt saidil pakutava tehnilise teabe ja/või teenuste põhjal toodetele teostatud parandustööde või hooldustoimingute eest, kuna vastutus nende eest on täielikult töö tegelikel teostajatel.

8.     Lepingu kestus

8.1. Käesolev leping jõustub kliendi ja ettevõtte vahel määramata ajaks juhul, kui klient nõustub lepingu tingimustega. Mõlemad pooled võivad lepingu igal ajal lõpetada, saates teisele poolele tähitud kirja, millele mille kohaletoimetamise kohta tuleb vastus.

8. 2. Olenevata eelpool kirjutatust on kokku lepitud, et pooled võivad lepingu igal ajal lõpetada, juhul kui üks pooltest rikub ühte või enamat sellest lepingust tulenevat kohustust.

9.     Auditi õigused

9. 1. Ettevõtetel on õigus teostada kliendipoolse saidi kasutamise kohta korrapärast auditit, pidades täielikult kinni käesoleva lepingu privaatsuspunktidest, et tagada Kliendi poolne lepingu tingimustest kinni pidamine. 

10.  Saidi uuendused

10. 1. Ettevõte jätab endale õiguse igal hetkel muuta ja/või uuendada saidi juurdepääsu viise. Need muudatused ja/või uuendused nõuavad kliendilt regulaarset saidil kehtivate tingimustega tutvumist.

11.  Üldsätted

11. 1. Loovutamine.

Klient ei tohi ühtegi selle Lepingu alusel saadud õigust ega kohustust üle kanda ilma ettevõtte eelneva loata.

11. 2. Õigustest loobumine

Asjaolu, et üks pooltest ei kasuta nendes lepingutingimustes tunnustatud õigust, võimu või privileegi või viivitab selle kasutamisega, ei sa tõlgendada sellisest õigusest, võimust või privileegist loobumisena. Õigusest loobumine rakendub ainult juhul, kui õigusi omav osapool on selle vormistanud allkirjastatud dokumendi vormis.

11. 3.Teated.

Kõik nende lepingutingimustega seotud teated tuleb saata posti või faksi teel ning kinnitada kättesaamise kinnitusega tähitud kirja teel.

11.4. Klauslite sõltumatus.

Käesoleva lepingu mõne tingimuse või klausli täielik või osaline kehtetus või rakendamatus ei muuda kehtetuks ega rakendamatuks ülejäänud tingimusi ega klausleid seoses kehtivate seaduste ja määrustega.

11. 5.Vääramatu jõud

Lisaks Itaalia õigusaktide poolt tavapäraselt sellena käsitletavatele loetakse käesoleva lepingu põhjal vääramatu jõu olukordadeks järgmised: töövõitlusmeetmed ja streigid nii ettevõttes kui väljaspool seda, karm ilm, valitsusepoolsed ja juriidilised piirangud ning äripraktikate muutmised, arvuti rikked ja sidekatkestused, ettevõte serverite riknemine ning kõik muud asjaolud väljaspool ettevõtte selget kontrolli.

Vääramatu jõu esinemine põhjustab seaduste kohaselt esmalt käesoleva lepingu peatumise. Kui ettevõte ja klient leiavad pärast kolme (3) kuu pikkuse perioodi möödumist, et force majeure olukord on veel jõus, lõpetatakse seaduse kohaselt käesolev leping automaatselt, kui ettevõte ja klient ei sõlmi vastupidist kokkulepet. 

12.  Vaidluste lahendamine

12. 1. Pooled toimivad käesoleva lepingu suhtes tekkivate vaidluste lahendamisel heas usus. Vaidlused sisaldavad järgmist, kuid pole sellega piiratud: Lepingu rakendamine/tõlgendamine, tehnilise dokumentatsiooni kättesaadavus (parandustööde kasutusjuhendid, ajaplaanid, varuosade kataloogid, treening), tehnilise dokumentatsiooni täielikkus, saadaval oleva dokumentatsiooni keeled, tehnilise dokumentatsiooni õigus, veebisaidi eeltellimused, tehnilise dokumentatsiooni ja diagnostikavarustuse ostu tellimused, hinnad ja allahindlused, maksed, veebisaidi katkestused (kui nende põhjustajaks on ettevõte). Vahetalitusmenetlust ei rakendata vaidlustele, mis ei ole otseselt seotud käesoleva lepingu ega saidil sisalduva tehnilise teabega, sealhulgas, kuid mitte ainult: varuosade ja/või ettevõtte originaalvarustuse tarne viivitused, ettevõtte sõidukite parandustööde viivitused varuosade ja/või ettevõtte originaalvarustuse tarne viivituste tõttu, ettevõtte sõidukitega seotud garantii- ja tootenõuded, üldised ettevõtte sõidukitega seotud nõuded, ettevõtte võrgustiku edasimüüjate ja/või mehaanikutega seotud nõuded, sõidukiabi ja hooldusega seotud nõuded.

12.2. Kui pooled pole teisiti kokku leppinud, siis kui vaidlust vahetalituse abil 45 päeva jooksul selle algusest ei lahendata, võidakse vaidlus esitada ainupädevusega Torino Kohtule Itaalias. Käesolev leping kehtib ja seda tõlgendatakse Itaalia seaduste alusel. Erinevuste ilmnemise korral kehtib käesoleva Lepingu itaaliakeelne originaalversioon.

12.3. Vahetalituse protseduur ei takista kliendi õigusi kaebuse esitamiseks otse ainupädevusega Torino kohtule Itaalias. 

13.  Käesoleva lepingu heakskiitmine

13. 1. Klient kinnitab, et ta on lugenud käesoleva Lepingu täielikult läbi ja nõustub sellega, eeskätt kinnitades vastavalt Itaalia tsiviilkoodeksi artiklitele 1341 ja 1342, et ta on lugenud järgmisi lõike:

·         Lõik 2

·         Lõik 5

·         Lõik 7

·         Lõik 8

·         Lõik 11

·         Lõik 12

Spetsiifilised lahtiütlemised

Varuosade kataloog

  • Šassii numbri põhjal otsimine nõuab šassii numbri viimase üheksa (9) koha sisestamist. Kui olemas on erinevaid sama 9 viimase numbriga šassiisid, esitab süsteem hüpikloendi saadaval olevate šassiidega, võimaldades asjakohase šassii selget identifitseerimist. RMI portaali juurdepääsu korral palub süsteem šassii numbri uuesti sisestamist (isegi kui see on juba RMI portaali sisestatud).
  • PN asendamisel alates/kuni reegliga (teiste sõnadega, toote muutmine määrab PN 1 rakendamise kuni šassiini X ja PN 2 alates šassiist X+1) esitab süsteem mõlemad lahendused, andes asjakohase teabe nii PN kui viitešassii suhtes, et võimaldada kindlat ja selget valikut. Praktikas näidatakse otsitava komponendi ajaloolist olekut, näidates nii ka selle rakendatavust otsingusse mitte kaasatud šassiidele.

Juhtseadme ümber programmeerimine

Allpool on toodud tehnilised nõuded, millele peavad sõidukite ümberprogrammeerimisega tegelevad sõltumatud ettevõtjad vastama. Tehnilised nõuded on organiseeritud kategooriatesse:

  • Arvuti konfiguratsiooni nõuded
  • VCI nõuded
  • Sõiduki ühendused

TÄHTIS.

Ettevõte ei tegele kolmandate osapoolte VCI jõudlusega. Ettevõtte SW ja sellega seotud sõidukid vastavad VCI ühenduste osas RP1210 nõuetele, VCI tootjad vastutavad oma toodete vigadeta töö eest. Ettevõte sõidukitega kasutatakse ettevõtte SW-d.

 

Arvuti konfiguratsiooni nõuded

Minimaalne soovitatav konfiguratsioon:

a.     Minimaalselt 1000 Mhz protsessor

b.     Minimaalselt 4 GB RAM

c.     Minimaalselt 10500 MB vaba kõvakettaruumi

d.     Ekraani eraldusvõime minimaalselt 1024x768

e.     Suure kiirusega internetiühendus

Tarkvara nõuded:

a.     Microsoft WindowsTM 10 64-bitine operatsioonisüsteem

b.     Kasutaja on sisse logitud administraatorina

c.     Internet Explorer 10.0 või uuem veebibrauser,  Edge, Chrome

d.     Adobe Acrobat Reader versioon 10 või uuem

VCI nõuded

Nõutav on VCI, saadaval ettevõttelt ja vastab RP1210 standarditele, mis vastavad järgmistele nõuetele:

1.     Arvuti ja VCI vahel peab olema USB ühendus

2.     VCI draiver ja seotud tarkvara peab olema paigaldatud sõltumatu ettevõtja poolt

3.     D-PDU API häälestus peab vastama 64-bitisele Windowsile

4.     Sõiduki ja VCI vaheline ühendus peab ühilduma sõidukil olemas oleva ühenduse viigustikuga

Sõiduki ühendus

Sõltumatud ettevõtjad peavad järgima järgmisi ettevõtte toodetele rakendatud miinimumnõudeid:

A . Maandus

B. Lülitusteta +12v

C. Kõrge CAN

D. Madal CAN

E varjestus

F AVATUD

G AVATUD

H. Kõrge CAN

J. Madal CAN

eTIM

Sellel saidil olev teave ei pruugi olla uusimal tasemel tootja poolt mis tahes hetkel tehnilistel ja/või ärilistel põhjustel tehtud muudatuste tõttu. Seetõttu ei pruugi mõne komponendi parandustööde kohta käiv teave olla saadaval ning on nõutav, et parandustöid teostab komponendi tootja ise või selle hooldusvõrk.

Seda saiti uuendatakse pidevalt, et olla parimas vastavuses seadusandlike muudatuste ja nõuetega. Mõned otsinguviisid ei pruugi olla täielikult optimeeritud, näiteks märksõna, komponendi või elektriskeemi, DTC või sümptomi põhjal otsimine, hoolimata sellest, et ettevõtte sõiduki parandustöödeks vajalik teave on saidil olemas. Nendel juhtudel on soovitatav vaadata dokumendiregistreid või teha täpsem otsingutulemuste filtreering portaali otsingutööriistade abil. Selle saidi tehniline areng võimaldab sõidukite identifitseerimist toote omaduste ja tüübikinnituse numbri alusel.