Ehdot ja edellytykset

EHDOT JA EDELLYTYKSET

Sivustolle pääsyyn ja sen käyttöön liittyvät yleiset ehdot ja edellytykset

1.     Sopimus

1. 1.Tämän sopimuksen katsotaan astuvan voimaan asiakkaan ja yhtiön välillä vasta, kun asiakas hyväksyy nämä ehdot ja edellytykset.

2.     Sopimuksen aihe ja laajuus

2. 1.Tämä sopimus säätelee asiakkaan pääsyä ja rekisteröitymistä sivustolle sekä asiakkaan tekemiä palveluhankintoja alla määriteltyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti.

2. 2.Tekniset tiedot sisältävät kaikki valtuutetuille mekaanikoille annettavat tiedot yhtiön koneiden korjausta ja/tai huoltoa varten, tai tiedot, joita liittyvät osapuolet ovat saattaneet tuoda markkinoille. Teknisten tietojen erityisiin esimerkkeihin kuuluvat ohjelmisto, virhekoodit ja muut parametrit, yhdessä niihin liittyvien päivitysten kanssa, jotka vaaditaan ajoneuvojen elektronisten ohjausyksiköiden (ECU) uudelleenohjelmointiin, minkä tavoitteena on yhtiön suosittelemien asetusten palauttaminen, tai korvaamisen tapauksessa näiden asetusten palauttaminen; koneiden tunnistusmenetelmät; varaosahakemistot, joihin sisältyvät osien koodit, kuvaukset, hinnat sekä kuvat osista; ajoneuvon tietylle mallille tai linjalle tyyppillisiin ongelmiin liittyvään käytännön kokemukseen pohjautuvat tekniset ratkaisut; tuotteiden takaisinkutsulistat ja kaikki muut tiedot liittyen korjauksiin, jotka huoltoverkosto tekee yhtiön laskuun.

2. 3. Sivustolle sisältyvä materiaali voidaan katsoa verkossa maksamalla luottokortilla alla olevassa osiossa 4.2 määritetyllä tavalla.

2. 4. Valtuutetun palveluverkoston jäsenten lisäksi vain seuraavat tahot pääsevät sivustolle: yritykset ja yksilöt, jotka tarjoavat ajoneuvojen korjaus- ja ylläpitopalveluja, sekä yritykset, jotka toimivat suoraan tai epäsuorasti ajoneuvon korjauksessa ja ylläpidossa, erityisesti korjauksiin käytettävien työkalujen tai laitteistojen itsenäiset tuottajat tai jakelijat; varaosien itsenäiset jakelijat; teknisten tietojen julkaisijat; autokerhot ja -yhdistykset; tiellä tapahtuvien konevikojen tapauksissa avustavat huoltajat; huoltajat, jotka tarjoavat testaus- ja tarkastuspalveluja; vaihtoehtoisten polttoainejärjestelmien tuottajat ja mekaanikot; vianmääritys- ja testilaitteistojen tuottajat.

2. 5.Vaaditaan rekisteröityminen, jotta sivustoa voidaan käyttää: rekisteröitymällä asiakas hyväksyy tässä sopimuksessa esitetyt määräykset ja ehdot.

3.     Rekisteröitymisprosessi

3. 1.Vaaditaan rekisteröinti, jotta sivustolle pääsee ja sitä voidaan käyttää. Tämä tehdään täyttämällä sivustolta löytyvä lomake, mikä sertifioi kaikkien näiden määräysten ja ehtojen kokonaan ja täydellisesti hyväksymisen. Rekisteröitymislomake täytyy täyttää kokonaan, todenmukaisesti ja hyvässä uskossa. Yhtiö pidättää oikeuden evätä pysyvästi pääsyn sivustolle ilmoittamatta siitä etukäteen, jos osoittautuu, että kyseessä oleva asiakas on antanut epätäydellisiä tai ei-todenmukaisia tietoja, tai jos osoittautuu, ettei hän täytä yllä osiossa 2.4 ilmaistuja vaatimuksia.

3. 2.Rekisteröityminen edellyttää, että asiakas antaa seuraaviin kohtiin liittyvät tiedot: henkilökohtaiset tiedot ja yhteystiedot – mukaan lukien sähköpostiosoite – sekä muut tiedot, joita tarvitaan rekisteröitymiseen, tai asiakkaan ollessa siihen valtuutettu, kaupallisten tietojen lähettämiseen.

3. 3.Tarpeellisten tietojen antamisen ja vahvistamisen jälkeen asiakas saa sähköpostiviestin, jossa on hänen käyttäjätunnuksensa ja väliaikainen salasana, jotka mahdollistavat hänelle henkilökohtaistetun salasanan määrittämisen; tämän avulla hän pääsee sivustolle ja saatavilla oleviin palveluihin.

3. 4.Tietoja henkilötietojen käsittelystä on Tietosuoja-osiossa.

3. 5.Asiakas on yksin vastuussa käyttäjänimensä ja salasanansa suojaamisesta sekä siitä johtuvasta sivustolle pääsemisestä ja sen käytöstä.


3.6 Asiakas on yksin vastuussa kaikista kustannuksista, jotka liittyvät palvelun käyttöön tarpeellisen laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikennepalvelujen hankkimiseen. Asiakkaan täytyy ilmoittaa välittömästi yhtiölle salasanan valtuuttamattomasta käytöstä, ja tällöin yhteys sivustoon pitää katkaista pikaisesti.

4.     Sivuston käyttömaksut

4. 1.Sivustolle pääsyn menetelmät ja kestot annetaan alla olevissa taulukoissa niihin liittyvän hinnoittelun kanssa. Alennettua hintaa voidaan soveltaa, jos käyttäjillä on lisämyyntipisteitä ja he haluavat hankkia pääsyn sivustolle.

 

1 tunti;

1 päivä

1 viikko

1 kuukausi

1 vuosi

Varaosahakemisto

€ 11,00

€ 23,00

€ 77,00

€ 154,00

€ 1061,00

Huolto-oppaat; Huoltotiedotteet; Vakiokorjausajat; Service Tool -tiedot

€ 5,00

€ 10,00

€ 50,00

€ 150,00

€ 1550,00

EST (Electronic Service Tool) - Lue tiedot

€ 30,00

€ 50,00

€ 120,00

€ 240,00

€ 485,00

EST (Electronic Service Tool) - Lue ja kalibroi

€ 50,00

€ 75,00

€ 180,00

€ 360,00

€ 605,00

EST (Electronic Service Tool) - Lue, kalibroi - Lataa

€ 100,00

€ 150,00

€ 360,00

€ 600,00

€ 970,00

 

 

Annetut hinnat mahdollistavat ajoitetun pääsyn vastaaviin tietoihin.

"Tilitapahtumaa kohti" -hinnat (esim. ohjausyksikön uudelleen ohjelmointi annetaan ostamisen yhteydessä).

4. 2. Yhteydet yllä olevassa taulukossa ilmaistujen kestojen kanssa voidaan aktivoida suoraan sivustolta vaihtoehdolla "OSTA verkossa" luottokortilla maksun kautta.

4. 3. Tekniset tiedot käyttää X-PAY CartaSi -palvelua verkkomaksujen käsittelyyn.

4. 4. Virtuaalisesta kaupasta kassalle mennessään, sen jälkeen, kun asiakas on antanut kaikki tarpeelliset tiedot maksumääräysmoduuliin, häntä pyydetään antamaan luottokorttimaksutiedot seuraavasti:

a.       Yhteys siirretään sivustolta suoraan X-PAY CartaSin 's suojatulle palvelimelle: suojatun yhteyden olemassaolo ilmaistaan suljetulla riippulukolla tai avaimella selaimen alaosassa tai osoitepalkissa.

b.       Järjestelmä pyytää asiakkaan tiedot sekä maksuun käytettävän luottokortin numeron, tyypin ja raukeamispäivämäärä. Vain X-PAY CartaSi hallitsee luottokorttitietoja ja tuntee ne; yhtiöllä ei ole pääsyä näihin tietoihin.

c.        Ostoksen kokonaissumma siirretään automaattisesti ostoskärrystä X-PAY CartaSi -palveluun, joka laskee kaikki soveltuvat maksut.

d.       X-PAY CartaSi käyttää tietoja pankkien välisen POS-tilitapahtuman suorittamiseen, hankkien valtuutetun tai hylätyn maksun vastauksen. Jos järjestelmä valtuuttaa maksun, asiakkaalta veloitetaan ostosumma luottokortilta; jos maksu hylätään, tilitapahtumaa ei voida suorittaa loppuun, ellei käytetä toista maksumenetelmää.

e.        Kun tilitapahtuma on suoritettu onnistuneesti loppuun, asiakas saa sähköpostiviestin, jossa on tiivistelmä maksumääräyksestä, maksusummasta ja kuitista, sekä palveluun pääsemiseen tarvittavat valtuustiedot.

f.        Kun toiminto on suoritettu loppuun, X-PAY CartaSi -järjestelmä katkaisee yhteyden, ja asiakas uudelleenohjataan automaattisesti takaisin Tekniset tiedot -sivustolle.

Katso lisätietoja verkkosivustolta www.cartasi.it

4. 5. Yhteyden kesto on käynnissä siitä päivämäärästä ja kellonajasta lähtien, jolloin se aktivoidaan (ei ostoksen kellonajasta ja päivämäärästä lähtien), riippumatta siitä, milloin rekisteröitymispäivä on. Jos asikas esimerkiksi aktivoi rekisteröitymisen jälkeen 1 päivän yhteyden kello 10:18, yhteys raukeaa kello 10:18 paikallista aikaa seuraavana päivänä varsinaisesta yhteydestä ja/tai neuvotteluajasta riippumatta. Tämän seurauksena asiakas on vastuussa sen varmistamisesta, että taulukossa annetut vaihtoehdot vastaavat hänen tarpeitaan sekä pyydettyjen teknisten tietojen luonteen että niiden konsultointiin sallitun ajan suhteen.

Ajoneuvon ohjausyksiköihin / elektronisiin komponentteihin käytetyn uudelleenohjelmointi-/konfigurointipalvelun tapauksessa yhteyden kesto on käynnissä palvelun aktivoimisen päivämäärästä ja kellonajasta lähtien riippumatta siitä, mikä rekisteröitymispäivämäärä on.
Kun asiakas on rekisteröitynyt, hän aktivoi yhteyden palveluun, joka päättyy, kun palvelu on annettu oikein, varsinaisesta yhteysajasta riippumatta. Asiakas on vastuussa sen varmistamisesta, että hänen käytettävissään oleva laitteisto ja infrastruktuuri (PC, ohjelmisto, yhteyden nopeus ja laitteisto) sekä uudelleenohjelmointipalvelun antamiseen liittyvässä taulukossa olevat hinnat soveltuvat hänen varsinaisiin tarpeisiinsa sekä pyydetyn palvelun luonteen että sen käyttöön sovitun ajan suhteen.

4. 6. Asiakkaan täytyy aktivoida yhteys ostettuihin Teknisiin tietoihin yllä kuvatulla tavalla 6 (kuuden) kuukauden sisällä ostopäivämäärästä: tämän jälkeen ostos raukeaa, eikä yhtiö maksa korvausta.

4. 7. Asiakkaan täytyy suorittaa ostetut tilitapahtumaan perustuvat palvelut yllä kuvatulla tavalla 6 (kuuden) kuukauden sisällä ostopäivämäärästä: Tämän jälkeen ostos raukeaa, eikä yhtiö maksa korvausta.

5.     Pääsy sivustolle

5. 1. Pääsy sivustolle on mahdollista 24 tuntia päivässä, 7 päivää viikossa, paitsi ylivoimaisen esteen tai aikataulutetun ylläpidon aiheuttamissa tilanteissa. Täten sovitaan selvästi, että yhtiö CNH INDUSTRIAL saa milloin tahansa keskeyttää pääsyn sivustolle tai palveluihin, rajoittaa sitä, lakkauttaa sen tai tiukentaa sitä päivitysten tai ylläpitotoimintojen suorittamiseksi tai niiden tarjoamiseen käytettäviin palvelimiin, verkkoihin tai ohjelmistoon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi, tai kolmannen osapuolen palvelun tarjoajien tekemästä rikkomuksesta johtuen. Yhtiö saa myös muuttaa palvelua, lisätä siihen jotain tai lakkauttaa sen milloin tahansa, missä tapauksessa asiakkaalle ilmoitetaan asiasta.

5. 2.Asiakas kuitenkin ymmärtää, että internetin julkinen luonne estää yhtiötä takaamasta, että: i) Asiakas pääsee milloin tahansa sivustolle tai tiettyyn palveluun, ii) Pääsyä ei keskeytetä ja iii) Pääsyssä ei ole virheitä.

5. 3.Asiakas ymmärtää, että yhtiö tai sen toimittajat eivät ole vastuussa, eivätkä ole vastuuvelvollisia mistään vahingoista, jotka johtuvat sivuston tai sen palvelujen keskeytyksestä, lakkauttamisesta, muuttamisesta tai poistamisesta.

6.     Teollisoikeudet

6. 1.Kaikki sivustolta löytyvä teksti, kuvat, grafiikat ja muut materiaalit ovat yhtiön, sen tytäryhtiöiden ja lisenssinhaltijoiden immateriaalista omaisuutta. Yhtiö tai sen tytäryhtiöt pidättävät kaikki sivustolla olevien materiaalien valintaan, järjestämiseen ja hallintaan liittyvät oikeudet.

6. 2.Kaikki sivustolla näytetyt tavaramerkit ovat yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tuotemerkkien yksinomaisten oikeuksien alaisia. Kaikkien tällä sivustolla näytettyjen tavaramerkkien valtuuttamaton käyttö on ehdottomasti kielletty.

6. 3.Sivusto, mukaan lukien kaikki materiaalit, on suojattu maailmanlaajuisesti sovellettavissa olevalla lainsäädännöllä, joka koskee immateriaalisia oikeuksia ja sivuston käyttöä, riippumatta siitä, onko sivustolla materiaaleja koskeva tällaisiin oikeuksiin liittyvä ilmoitus. Asiakas sitoutuu kunnioittamaan kaikkia sivustoon ja sen käyttöön liittyviä maailmanlaajuisia immateriaalisia oikeuksia koskevia lakeja, sekä pidättäytymään näiden materiaalien valtuuttamattomasta jäljentämisestä.

7.     Takuut, vastuu ja vastuun rajoitukset

7. 1.Asiakas sitoutuu kunnioittamaan kaikkia tässä sopimuksessa olevia säädöksiä, jotka säätävät sivuston, palvelujen ja teknisten tietojen käyttöä, sekä kansallisia ja kansainvälisiä lakeja ja säädöksiä, jotka säätävät asiakkaan suorittamaa sivuston käyttöä, suoraan tai kolmansien osapuolten välityksellä.

7. 2.Asiakas sitoutuu ennen kaikkea:

·         pidättäytymään sivuston käytöstä vilpillisesti, laittomasti tai ilman valtuutusta.

·         pidättäytymään sivuston ja sen palvelujen käytöstä voimassa olevien lakien ja säädösten sekä yhtiön kuvaamien immateriaalisten oikeuksien lainsäädännön ja vaatimusten vastaisesti.

·         pidättäytymään sivuston käytöstä tavalla, joka voi vaikeuttaa tai häiritä muiden asiakkaiden pääsyä sivustolle.

·         pidättäytymään sivustolle ja sen palveluihin lisätyn tai niihin sisältyvän tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin tai immateriaalisiin oikeuksiin liittyvän ilmoituksen poistamisesta, piilottamisesta tai vahingoittamisesta.

·         pidättäytymään kaikkien sivuston osien tai siltä hankittujen tietojen valtuuttamattoman paljastamisen tai jäljentämisen sallimisesta.

·         pidättäytymään kolmannen osapuolen sivustolle tai sen sisältöön pääsyn, niiden käytön tai niistä hyötymisen valtuuttamisesta.

·         pidättäytymään sellaisten kehysten luomisesta muille sivuille, joissa käytetään palvelujen kautta hankittuja tai niihin viittaavia tietoelementtejä.

·         omaksumaan vastuun henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan turvallisuudesta ja/tai käytöstä ja pidättäytymään antamasta näitä kolmansille osapuolille.

·         käyttämään sivustoa tämän sopimuksen ehtoja noudattaen.

7. 3. Yhtiö voi suorittaa olosuhteet huomioon ottaen kaikki toimenpiteet, joiden katsotaan olevan tarpeellisia ja sopivia asiakkaan sivuston käyttöön liittyen. Erityisesti yhtiö voi keskeyttää pääsyn sivustolle, rajoittaa sitä, lakkauttaa sen tai tiukentaa sitä ilmoittamatta siitä etukäteen tai ilman korvauksia, johtuen vääränlaisesta toiminnasta, tai koska asiakas ei ole noudattanut sovellettavissa olevia lakeja ja säädöksiä tai tässä sopimuksessa esitettyjä ehtoja.

7. 4. Yhtiö ei ole vastuussa suorista tai epäsuorista vahingoista, jotka asiakas tai kolmas osapuoli on aiheuttanut asiakkaan sivuston tarjoamien teknisten tietojen ja palvelujen käytöstä tai niihin luottamisesta johtuen. Asiakas korvaa ja takaa yhtiön kaikkia toimintoja, korvauksia tai vahinkoihin liittyviä vaateita vastaan, jotka johtuvat asiakkaan toiminnasta tai tekemättä jättämisestä tai liittyvät niihin, tai jotka johtuvat sivuston tai palvelujen käytöstä tai liittyvät niihin.

7. 5. Yhtiö antaa pääsyn sivustolle vain tietoon liittyviä tarkoituksia varten. Yhtiön tuotteiden huollon ja korjausten asiantuntijana asiakas on täysin vastuussa sen varmistamisesta, että sivustolta ladatut tiedot ja niiden käyttötapa ovat sopivia ja tarkkoja. Yhtiö ei takaa millään tavalla, että tämän sivuston kautta saatavissa olevat tiedot ovat tarkkoja, täydellisiä tai ajan tasalla, tai ettei sivustolla tai missään sen sisällössä ole virheitä tai poisjääneitä seikkoja.

7. 6. Yhtiötä ei tule eikä voi pitää vastuullisena asiakkaan tai kolmansien osapuolten tuotteelle suorittamista korjaus- tai ylläpitotoiminnosta sivuston tarjoamia teknisiä tietoja ja/tai palveluja käyttäen, sillä vastuu näistä on kokonaan toimenpiteet suorittavilla henkilöillä.

8.     Sopimuksen kesto

8. 1.Tämä sopimus astuu voimaan vasta, kun asiakas hyväksyy nämä ehdot ja edellytykset määrittämättömäksi ajaksi. Molemmat osapuolet voivat vetäytyä sopimuksesta milloin tahansa toimittamalla toiselle osapuolelle kirjallisen ilmoituksen palautuskuitilla varustetulla kirjatulla kirjeellä.

8. 2.Edellisestä poiketen osapuolet voivat päättää tämän sopimuksen milloin tahansa, jos toinen osapuolista rikkoo yhtä tai useampaa tämän sopimuksen kohtaa.

9.     Tilintarkastusoikeudet

9. 1. Yhtiöllä on oikeus suorittaa ajoittainen tilintarkastus asiakkaan suorittamasta sivuston käytöstä tämän sopimuksen yksityisyyslausekkeita täysin noudattaen sen varmistamiseksi, että asiakas noudattaa sopimusehtoja. 

10.  Sivuston päivitykset

10. 1.Yhtiö pidättää oikeuden muuttaa ja/tai päivittää milloin tahansa tälle sivustolle pääsemisen menetelmiä. Nämä muutokset ja/tai päivitykset vaativat asiakkaalta, että hän menee säännöllisesti sivustolle tarkastamaan sovellettavissa olevat ehdot.

11.  Yleiset sopimusehdot

11. 1.Luovutus

Asiakas ei saa siirtää mitään tässä sopimuksessa olevaa oikeutta tai velvollisuutta ennen yhtiön ennalta antamaa kirjallista valtuutusta.

11. 2. Oikeuksista luopuminen

Sitä, että yksi osapuoli ei hyödynnä näissä ehdoissa ja edellytyksissä tunnistettua oikeutta, valtaa tai etuoikeutta, tai viivyttelee sen tekemisessä, ei tule tulkita vastaavasta oikeudesta, vallasta tai etuoikeudesta luopumiseksi. Oikeudesta luopuminen tulee voimaan vain, jos se vahvistetaan sen osapuolen allekirjoittamalla asiakirjalla, joka on sen olemassaolon alainen.

11. 3.Tiedotukset

Kaikki tähän sopimukseen liittyvät tiedotukset ja palvelut täytyy lähettää postissa tai faksilla sekä vahvistaa rekisteröidyllä kirjeellä, jossa on palautuskuitti.

11. 4.Sopimuslausekkeiden itsenäisyys

Minkään tässä sopimuksessa olevan ehdon tai sopimuslausekkeen täydellinen tai osittainen pätemättömyys tai käyttökelvottomuus ei saa johtaa muiden voimassa olevin lakeihin ja säädöksiin liittyvien ehtojen tai sopimuslausekkeiden pätemättömyyteen tai käyttökelvottomuuteen.

11. 5.Ylivoimainen este

Seuraavia tulee pitää selvästi ylivoimaisen esteen aiheuttavina toimintoina tässä sopimuksessa niiden lisäksi, joita tavallisesti pidetään tällaisina Italian laissa: sekä yrityksen sisäinen että ulkoinen teollinen toiminta ja lakot, rankka sää, valtiolliset ja lailliset kaupallisen toiminnan rajoitukset ja muutokset, tietokoneviat ja tietoliikennekatkokset, yhtiön palvelinten vaurioituminen sekä kaikki muut syyt, jotka ovat yhtiön selvän hallinnan ulkopuolella.

Ylivoimaisen esteen esiintyminen estää aluksi lain mukaisesti tämän sopimuksen toteuttamisen. Jos yhtiö ja asiakas toteavat 3 (kolmen) kuukauden ajanjakson jälkeen, että ylivoimainen este on edelleen voimassa, tämä sopimus on irtisanottava lain mukaisesti automaattisesti, elleivät yhtiö ja asiakas ole sopineet toisin. 

12.  Kiistojen selvittäminen

12. 1.Osapuolten täytyy toimia hyvässä uskossa tähän sopimukseen liittyen kiistojen ratkaisemiseksi. Kiistoihin kuuluvat seuraavat, mutta rajoittumatta näihin: Sopimuksen soveltaminen/tulkinta, teknisen dokumentaation (korjauskäsikirjat, aikataulut, varaosahakemistot, koulutus), saatavilla olevuus, teknisen dokumentaation täydellisyys, kielet, joilla dokumentaatio on saatavilla, teknisen dokumentaation oikeellisuus, verskkosivustojen tilaukset, teknisen dokumentaation ja vianmäärityslaitteiston tilaukset, hinnat ja alennukset, maksut, verkkosivuston keskeytykset/katkokset (jos niiden voidaan katsoa johtuvan yhtiöstä). Sovittelutoimenpiteen ei tule päteä kiistoihin, jotka eivät johdu suoraan tästä sopimuksesta ja sivustolla olevista teknisistä tiedoista, mukaan lukien seuraavat, mutta rajoittumatta näihin: varaosien ja/tai yhtiön alkuperäisen laitteiston toimituksen viiveet, yhtiön ajoneuvojen korjauksen viiveet, jotka johtuvat varaosien ja/tai yhtiön alkuperäisen laitteiston toimituksen viiveistä, yhtiön ajoneuvoihin liittyvä takuu ja tuotevaateet, yhtiön ajoneuvoihin liittyvät yleiset vaateet, yhtiön verkon jälleenmyyjiin ja/tai mekaanikkoihin liittyvät vaateet, ajoneuvojen parissa annettavaan avustukseen ja palveluun liittyvät vaateet.

12. 2.Elleivät osapuolet ole sopineet toisin, aina, kun he eivät ole selvittäneet kiistaa sovittelun avulla 45 (neljänkymmenenviiden) vuorokauden sisällä sen alkamisesta, kiista voidaan jättää Torinon tuomioistuimeen Italiaan, jolla on oltava yksinomainen lainkäyttövalta. Tästä sopimuksesta tulee Italian lain alainen, ja sitä tulee tulkita Italian lain mukaisesti. Jos ilmenee ristiriitoja, tämän sopimuksen alkuperäinen italiankielinen versio on ensisijainen kaikkiin käännöksiin nähden.

12. 3.Sovittelutoimenpide ei estä mitään oikeuksia, joita asiakkaalla voi olla, vaateen tekemiseen suoraan Torinon tuomioistuimen kanssa Italiassa, jolla on yksinomainen lainkäyttövalta. 

13.  Tämän sopimuksen hyväksyminen

13. 1.Asiakas vakuuttaa, että hän on lukenut tämän sopimuksen ja hyväksyy sen kokonaisuudessaan, erityisesti tutkittuaan seuraavien pykälien sopimuslausekkeet, jotka ovat Italian siviililain artiklan 1341 ja artiklan 1342 mukaisia:

·         Pykälä 2

·         Pykälä 5

·         Pykälä 7

·         Pykälä 8

·         Pykälä 11

·         Pykälä 12

Spesifiset vastuuvapautuslausekkeet

Varaosahakemisto

  • Alustanumeron perusteella hakeminen vaatii alustanumeron viimeisen yhdeksän (9) numeron antamisen. Jos eri alustoilla on samat viimeiset 9 numeroa, järjestelmä esittää pudotusluettelon saatavilla olevista alustoista, mikä mahdollistaa asianomaisen alustan yksiselitteisen tunnistamisen. RMI-portaaliin pääsyn tapauksessa järjestelmä pyytää alustanumeron uudelleen antamista (vaikka se olisikin annettu RMI-portaalissa).
  • Kun PN vaihdetaan kohteesta/kohteeseen-sääntöön (toisin sanoen tuotteen muuttaminen, joka määrittää PN 1:n sovelluksen alustaan X saakka ja PN 2:n alustasta X+1), Järjestelmä esittää kummankin ratkaisun, antaen asianomaiset tiedot PN:n ja Referenssialustan suhteen ehdottoman, yksiselitteisen valinnan mahdollistamiseksi. Käytännössä näytetään haettavan komponentin "historiallinen" tila, ja täten näytetään myös soveltuvuus muihin alustoihin, jotka eivät sisälly hakuun.

Ohjausyksikön uudelleenohjelmointi

Alla on lueteltu tekniset vaatimukset, jotka itsenäisten toimijoiden tulee täyttää ajoneuvojen uudelleenohjelmoimiseksi. Tekniset vaatimukset on järjestetty seuraavasti:

  • PC:n kokoonpanon vaatimukset
  • VCI-vaatimukset
  • Ajoneuvojen liittimet

TÄRKEÄÄ:

Yhtiö ei toimi kolmannen osapuolen VCI:n toiminnan kanssa. Yhtiön ohjelmisto ja vastaavat ajoneuvot ovat RP1210:n mukaisia liittyen VCI:n liitäntöihin, samalla kun VCI:n valmistajat ovat vastuussa laitteidensa oikeasta toiminnasta kussakin yhtiön ajoneuvossa, jossa käytetään yhtiön ohjelmistoa.

 

PC:n kokoonpanon vaatimukset

Vaadittu minimikokoonpano:

a.     500 Mhz prosessori minimi

b.     2 GB RAM minimi

c.     Minimissään 500 MB vapaata kiintolevytilaa

d.     Näytön resoluutio 1024 x 768 minimi

e.     Suurinopeuksinen internet-yhteys, esim. DSL

Ohjelmistovaatimukset:

a.     Microsoft Windows™ 7 Enterprise 64 bit tai Microsoft Windows™ 8 Enterprise 64 bit tai Microsoft WindowsTM 10 64 bit OS.

b.     Käyttäjä kirjautunut sisään ylläpitäjänä

c.     Internet Explorer 10.0 tai uudempi verkkoselain

d.     Adobe Acrobat Reader versio 10 tai uudempi

VCI-vaatimukset

Tarvitaan yhtiöltä saatavissa oleva VCI, joka on standardien RP1210 mukainen ja joka täyttää seuraavat vaatimukset:

1.     PC:n ja VCI:n välisen yhteyden täytyy käyttää USB-liitäntää.

2.     Itsenäisen huoltajan täytyy asentaa VCI-ohjain ja siihen liittyvä ohjelmisto.

3.     D-PDU API -asetuksen täytyy olla yhdenmukainen Windows 64 bitin käyttöohjelmiston kanssa.

4.     Ajoneuvon ja VCI:n välisen liitännän täytyy olla yhteensopiva ajoneuvossa olevan liittimen nastasijoittelun kanssa.

Ajoneuvojen liitin

Itsenäisten huoltajien täytyy muistaa seuraavat yhtiön tuotteissa toteutetut minimivaatimukset:

A. Maadoitus

B. Kytkemätön +12v

C. CAN High

D. Can Low

E Shield

F OPEN