Termeni şi condiţii

TERMENI ŞI CONDIŢII

Termeni şi condiţii generale pentru accesarea şi utilizarea Site-ului

1.     Acord

1. 1.Acest Acord se consideră a intra în vigoare de către şi între Client şi Companie numai după acceptarea de către Client a prezenţilor Termeni şi condiţii.

2.     Obiectul şi domeniul de aplicare a Acordului

2. 1.Prezentul Acord reglementează accesul şi înregistrarea de către Client pe Site, precum şi achiziţionarea de către Client a Serviciilor, conform Termenilor şi condiţiilor definiţi în mod expres mai jos.

2. 2.Informaţiile tehnice trebuie să includă toate informaţiile furnizate Mecanicilor autorizaţi pentru repararea şi/sau întreţinerea autovehiculelor Companiei sau celor pe care părţile afiliate ar fi putut să le introducă pe piaţă. Exemplele de Informaţii tehnice cuprind software, coduri de eroare şi alţi parametri, împreună cu actualizările lor corespunzătoare, necesare pentru reprogramarea unităţilor electronice de control ale vehiculelor (ECU-uri) cu obiectivul restaurării setărilor recomandate de Companie, sau în caz de înlocuire, a restaurării setărilor menţionate; metode de identificare a autovehiculelor; cataloage cu piese de schimb, incluzând codurile, descrierile, preţurile şi desenele pieselor; soluţii tehnice rezultate din experienţa practică referitoare la problemele tipice ale unui anumit model sau unei anumite game de autovehicule; lista produselor retrase şi toate celelalte informaţii referitoare la reparaţiile care trebuie efectuate de către reţeaua de service, pe cheltuiala Companiei.

2. 3. Materialul de pe Site poate fi consultat online prin plata cu un card de credit, aşa cum este definit în secţiunea 4.2 de mai jos.

2. 4.În afara membrilor Reţelei de service autorizate, doar următorii pot avea acces la Site: companii şi persoane furnizoare de servicii de reparare şi întreţinere a autovehiculelor, precum şi companii care operează direct sau indirect în domeniul reparării şi întreţinerii autovehiculelor, în special producători sau distribuitori individuali de scule şi echipamente pentru reparaţii; distribuitori independenţi de piese de schimb; editori ai informaţiilor tehnice; cluburi şi asociaţii auto; operatori de asistenţă tehnică rutieră; operatori care oferă servicii de inspecţie şi testare; producători şi mecanici pentru sistemele de carburant alternativ şi producători de echipament de diagnosticare şi testare.

2. 5.Pentru utilizarea Site-ului este nevoie de înregistrare: prin înregistrare, Clientul acceptă termenii şi condiţiile prevăzuţi în mod expres în prezentul Acord.

3.     Proces de înregistrare

3. 1.Pentru a avea acces la Site şi pentru a utiliza Site-ul este nevoie de înregistrare. Acest lucru se realizează prin completarea formularului disponibil pe Site, certificând recunoaşterea şi acordul complet cu toţi termeni şi condiţiile acestui Acord. Formularul de înregistrare trebuie completat în întregime, corect şi cu bună credinţă. Compania îşi rezervă dreptul să retragă definitiv accesul la Site fără notificare prealabilă, dacă despre Clientul respectiv s-a descoperit că a furnizat informaţii incomplete sau neadevărate, sau dacă acesta nu îndeplineşte cerinţele indicate mai sus în secţiunea 2.4.

3. 2.Pentru a se înregistra Clientul, trebuie să furnizeze informaţii referitoare la: date personale şi date de contact – inclusiv adresa e-mail – şi alte informaţii necesare pentru înregistrare sau, unde este permis, trimiterea de informaţii comerciale.

3. 3.După furnizarea şi confirmarea informaţiilor cerute, clientul va primi un mesaj de e-mail cu numele să utilizator şi o parolă temporară care îi va permite să-şi aleagă o parolă particularizată, oferind acces la Site şi la Serviciile disponibile.

3. 4.Informaţiile privind gestionarea datelor cu caracter personal sunt prezentate în secţiunea Confidenţialitate.

3. 5.Clientul este singurul responsabil pentru protejarea numelui său utilizator şi a parolei sale şi pentru orice accesare sau utilizare a Site-ului ce decurge din aceasta.


3.6 Clientul este singurul responsabil pentru toate cheltuielile referitoare la achiziţionarea de hardware, software şi servicii de telecomunicaţii necesare pentru utilizarea Serviciilor. Clientul trebuie să înştiinţeze imediat Compania în legătură cu orice utilizare neautorizată a parolei sale şi să se deconecteze imediat de pe Site în acest caz.

4.     Costurile de utilizare a Site-ului

4. 1.Metodele şi duratele de accesare a Site-ului sunt prezentate în tabelele de mai jos, împreună cu preţurile corespunzătoare. Un preţ redus poate fi aplicat utilizatorilor care dispun de puncte de vânzare suplimentare şi doresc să achiziţioneze acces la serviciile oferite de site.

 

1 oră

1 zi

1 săptămână

1 lună

1 an

Catalog piese de schimb

11,00 €

23,00 €

77,00 €

154,00 €

1061,00 €

Manuale de service; Buletine de service; Durate de reparare standard; Informaţii privind instrumentele de servisare

5,00 €

10,00 €

50,00 €

150,00 €

1550,00 €

EST (instrument electronic de servisare) - Citire date

30,00 €

50,00 €

120,00 €

240,00 €

485,00 €

EST (instrument electronic de servisare) - Citire şi calibrare

50,00 €

75,00 €

180,00 €

360,00 €

605,00 €

EST (instrument electronic de servisare) - Citire, calibrare - Descărcare

100,00 €

150,00 €

360,00 €

600,00 €

970,00 €

 

 

Preţurile specificate permit un acces cronometrat la informaţiile corespunzătoare.

Preţuri „pe tranzacţie” (de ex. la cumpărare se oferă reprogramarea unităţii de control).

4. 2. Conexiunile cu duratele indicate în tabelul de mai sus pot fi activate direct de pe Site cu opţiunea „ACHIZIŢIONARE online” prin plată cu cardul de credit.

4. 3. Tech Information utilizează serviciul X-PAY CartaSi pentru procesarea plăţilor online.

4. 4. La ieşirea din magazinul virtual, după ce a introdus toate informaţiile necesare în modulul de comandă, Clientului i se va solicita introducerea informaţiilor de plată cu cardul de credit, după cum urmează:

a.       Conexiunea este transferată de la Site direct la serverul sigur al X-PAY CartaSi: prezenţa unei conexiuni sigure este indicată printr-un lacăt închis sau o cheie în partea de jos a browser-ului sau în bara de adrese.

b.       Sistemul solicită datele Clientului şi numărul, tipul şi data de expirare a cărţii de credit utilizată pentru plată. Datele cardului de credit sunt gestionate de şi cunoscute doar de X-PAY CartaSi; Compania nu are acces la aceste date.

c.        Totalul cumpărării este transferat automat din căruţul de cumpărături la X-PAY CartaSi, şi se calculează toate taxele aplicabile.

d.       X-PAY CartaSi utilizează informaţiile primite pentru a efectua o tranzacţie POS interbancară, obţinând un răspuns de autorizare sau refuzare a plăţii. Dacă sistemul autorizează plata, cardul de credit al Clientului este debitat cu suma de plată; dacă sistemul refuză plata, tranzacţia nu poate fi finalizată până când nu se utilizează o altă metodă de plată.

e.        După terminarea cu succes a tranzacţiei, Clientul va primi un e-mail cu rezumatul comenzii, rezumatul plăţii şi chitanţa, şi acreditările necesare pentru a accesa serviciul.

f.        După terminarea operaţiunii, sistemul X-PAY CartaSi se va deconecta şi Clientul va fi redirecţionat automat la Site-ul Tech Information.

Pentru informaţii suplimentare, accesaţi site-ul web www.cartasi.it

4. 5. Durata conexiunii începe de la data şi timpul activării acestuia (nu de la timpul şi data cumpărării), oricare ar fi ziua înregistrării. De exemplu, dacă Clientul, după înregistrare, activează o conexiune de 1 zi la 10:18, conexiunea va expira la 10:18 în acelaşi zi conform timpului local, indiferent de conexiunea efectivă şi/sau timpul consultării. Ca o consecinţă, Clientul trebuie să se asigure că opţiunile din tabel corespund necesităţilor sale atât în ceea ce priveşte natura Informaţiilor tehnice solicitate, cât şi timpul permis pentru consultarea acestora.

În cazul serviciului de reprogramare/configurare online a unităţilor de control/componentelor electronice ale autovehiculului, durata conexiunii începe de la data şi ora activării serviciului, oricare ar fi ziua înregistrări.
Clientul, odată înregistrat, activează conexiunea pentru serviciu care se încheie când serviciul a fost furnizat corect, independent de timpul efectiv de conexiune. Clientul va fi răspunzător pentru asigurarea potrivirii echipamentul şi infrastructurii aflate la dispoziţia sa (calculator personal, software, viteza conexiunii şi hardware) şi preţurile specificate în tabel pentru furnizarea serviciului de reprogramare în legătură cu necesităţile sale efective, atât cu privire la natura serviciului solicitat, cât şi a condiţiilor stabilite pentru utilizarea acestuia.

4. 6. Clientul poate activa conexiunea la Informaţiile tehnice achiziţionate conform specificaţiilor de mai sus în decurs de 6 (şase) luni de la data achiziţiei: după acest timp, achiziţia va expira şi Compania nu va trebui să ramburseze suma de plată a achiziţiei.

4. 7. Clientul trebuie să utilizeze serviciile achiziţionate pe bază de tranzacţie în decurs de 6 (şase) luni de la data achiziţiei: după acest timp, achiziţia va expira şi Compania nu va trebui să ramburseze suma de plată a achiziţiei.

5.     Accesul la Site

5. 1. Accesul pe Site este posibil 24 ore pe zi, 7 zile pe săptămână, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră şi procedurilor de întreţinere programată. Părţile convin în mod expres că Compania CNH INDUSTRIAL poate oricând să întrerupă, limiteze, suspende, restricţioneze integral sau parţial accesul la Site sau Servicii pentru a efectua operaţii de actualizare sau întreţinere, sau să rezolve probleme tehnice referitoare la servere, reţele sau software utilizate pentru furnizarea acestora, sau datorită încălcării regulamentului de către un furnizor de servicii de terţă parte. De asemenea, Compania poate modifica, adăuga sau suspenda oricând un serviciu, caz în care Clientul trebuie informat.

5. 2.Cu toate acestea, Clientul admite că natura publică a internetului împiedică Compania să garanteze că: i) Clientul poate accesa oricând Site-ul sau un anumit serviciu, ii) Accesul nu va fi întrerupt şi iii) Accesul va fi lipsit de erori.

5. 3.Clientul recunoaşte că nici Compania şi nici furnizorii săi nu sunt răspunzători şi nu vor putea fi traşi la răspundere pentru nicio pagubă datorată întreruperii, suspendării, modificării sau revocării Site-ului sau oricăruia dintre Serviciile sale.

6.     Drepturi de proprietate intelectuală

6. 1.Toate textele, desenele, imaginile, materialele grafice sau de altă natură aflate pe Site constituie proprietatea intelectuală a Companiei, filialelor sale şi deţinătorilor de licenţă. Compania sau filialele sale deţin toate drepturile referitoare la selecţia, organizarea şi gestionarea materialelor de pe Site.

6. 2.Mărcile aparţinând Companiei şi filialelor sale au drepturi exclusive asupra tuturor mărcilor comerciale afişate pe Site. Utilizarea neautorizată a oricărei mărci comerciale afişate pe acest Site este strict interzisă.

6. 3.Site-ul, inclusiv toate materialele, sunt protejate peste tot în lume de legislaţia în vigoare referitoare la drepturile de proprietate intelectuală şi utilizarea acestuia, indiferent dacă există o declaraţie pe Site referitoare la asemenea drepturi privind materialele. Clientul se angajează să respecte toate legile din întreaga lume referitoare la drepturile de proprietate intelectuală cu privire la Site şi utilizarea acestuia, să prevină reproducerea neautorizată a acestor materiale, precum şi să nu reproducă aceste materiale în mod neautorizat.

7.     Garanţii, răspundere şi limitări ale răspunderii

7. 1.Clientul se angajează să respecte toate reglementările conform acestui Acord care guvernează utilizarea Site-ului, Serviciilor şi Informaţiilor tehnice, precum şi legile naţionale şi internaţionale şi regulamentele care guvernează utilizarea Site-ului de către Client, în mod direct ori prin terţe părţi.

7. 2.Clientul se angajează, mai presus de toate:

·         Să nu utilizeze Site-ul în mod fraudulos, ilegal sau fără autorizaţie

·         Să nu utilizeze Site-ul şi Serviciile acestuia încălcând legile şi regulamentele actuale, legislaţia privind proprietatea intelectuală şi cerinţele specificate de Companie

·         Să nu utilizeze Site-ul în asemenea mod ca acesta să împiedice sau să deranjeze accesul altor Clienţi

·         Să nu şteargă, ascundă sau modifice nicio declaraţie privind drepturile de autor, mărcile comerciale sau nicio declaraţie privind drepturile de proprietate adăugate la sau aflate pe Site sau Serviciile oferite de acesta.

·         Să nu permită divulgarea sau reproducerea neautorizată a niciunei părţi a Site-ului sau a informaţiilor obţinute de pe acesta

·         Să nu autorizeze nicio terţă parte să acceseze, utilizeze sau să beneficieze de pe urma Site-ului sau conţinuturilor acestuia

·         Să nu creeze pagini cadru pe alte site-uri web utilizând elemente de informaţii obţinute prin sau referitoare la Servicii

·         Să-şi asume răspunderea pentru securitatea şi/sau utilizarea numelui său utilizator sau parolei personale, şi să nu divulge acestea terţelor părţi

·         Să utilizeze Site-ul în conformitate cu termenii acestui Acord

7. 3.Compania, în funcţie de circumstanţe, ar putea lua toate măsurile considerate necesare şi adecvate cu privire la utilizarea Site-ului şi ale Serviciilor acestuia de către Client. Mai precis, Compania poate întrerupe, limita, suspenda sau restricţiona integral sau parţial accesul la Site sau la Servicii, fără notificare prealabilă sau despăgubire, datorită comportamentului incorect sau nerespectării legilor şi reglementărilor în vigoare sau a termenilor acestui Acord de către Client.

7. 4.Compania nu va fi răspunzătoare pentru pagubele directe sau indirecte suferite de Client sau de o terţă parte datorită utilizării de către Client a Informaţiilor tehnice şi Serviciilor furnizate de Site sau a încrederii manifestate de Client faţă de acestea. Clientul trebuie să despăgubească şi să ofere garanţii Companiei împotriva oricărei acţiuni, despăgubiri sau solicitări de despăgubire rezultate din sau legate de o acţiune sau omisiune din partea Clientului, sau rezultate din sau legate de utilizarea Site-ului sau a Serviciilor.

7. 5.Compania pune la dispoziţie Site-ul exclusiv în scop informativ. Clientul, ca un expert în întreţinerea şi repararea produselor Companiei, îşi va asuma întreaga răspundere pentru asigurarea adecvării şi exactităţii oricăror informaţii descărcate de pe Site şi maniera în care acestea sunt utilizate. Compania nu garantează că informaţiile disponibile pe acest Site sunt exacte, complete sau actuale sau că Site-ul sau orice conţinut al acestuia este lipsit de erori şi omisiuni.

7. 6.Compania nu poate fi trasă la răspundere sub nicio formă pentru operaţiunile de reparare şi întreţinere efectuate pe Produse de către Client sau de terţe părţi utilizând Informaţiile tehnice şi/sau Serviciile oferite de Site, deoarece răspunderea pentru acestea le revine exclusiv celor care au efectuat aceste operaţiuni.

8.     Durata Acordului

8. 1.Acest Acord intră în vigoare numai după acceptarea de către Client a prezenţilor Termeni şi condiţii, pe durată nedeterminată. Ambele părţi pot renunţa oricând la Acord prin comunicarea acestui fapt către cealaltă Parte printr-o scrisoare scrisă, cu aviz de primire.

8. 2.Fără a aduce atingere celor de mai sus, se înţelege că Părţile pot rezilia în orice moment prezentul Acord în cazul încălcării de către una dintre Părţi a uneia sau mai multor obligaţii ce îi revin conform acestui Acord.

9.     Drepturi de verificare

9. 1.Compania are dreptul de a efectua o verificare periodică a utilizării Site-ului de către Client, cu respectarea deplină a clauzelor de confidenţiale ale acestui Acord, pentru a se asigura că Clientul respectă termenii Acordului. 

10.  Actualizările Site-ului

10. 1.Compania îşi rezervă dreptul de a modifica şi/sau actualiza în orice moment metodele de accesare a Site-ului. Aceste modificări şi/sau actualizări necesită din partea Clientului consultarea regulată a Site-ului pentru a verifica condiţiile aplicabile.

11.  Dispoziţii generale

11. 1.Transfer.

Clientul nu-şi poate transfera niciun drept sau obligaţie conform acestui Acord fără aprobarea prealabilă a Companiei.

11. 2.Renunţarea la drepturi

Faptul că una dintre Părţi nu îşi utilizează un drept, o putere sau o prerogativă recunoscută de aceşti Termeni şi condiţii, sau amână utilizarea acestora, nu trebuie interpretat că respectiva parte a renunţat la dreptul, puterea sau prerogativa în cauză. Renunţarea la un drept devine efectivă doar dacă este înscrisă într-un document semnat de partea care suportă efectele acestei renunţări.

11. 3.Notificări.

Toate notificările şi înştiinţările referitoare la aceste condiţii contractuale trebuie trimise prin postă sau fax şi confirmate prin scrisoare recomandată cu aviz de primire.

11. 4.Independenţa clauzelor.

Lipsa de valabilitate sau caracterul integral sau parţial inaplicabil al oricăruia dintre termeni sau clauzele acestui Acord nu va duce la lipsa de valabilitate sau la inaplicabilitatea celorlalte termeni sau clauze cu privire la legile şi reglementările actuale.

11. 5.Forţă majoră

Următoarele trebuie considerate în mod expres ca acte de forţă majoră conform acestui Acord, pe lângă cele normale considerate ca atare conform legii italiene: acţiuni sindicale sau greve atât în interiorul cât şi în afara companiei, vreme nefavorabilă, restricţionări şi modificări guvernamentale şi legale ale practicilor comerciale, defecţiuni ale calculatoarelor şi întreruperi de curent, deteriorări ale serverelor Companiei şi toate celelalte cazuri aflate în afara controlului expres al Companiei.

Apariţia unui caz de forţă majoră va cauza iniţial, conform legii, suspendarea execuţiei prezentului Acord. Dacă, după o perioadă de trei (3) luni, Compania şi Clientul consideră că cazul de forţă majoră este încă în vigoare, acest Acord va înceta conform legii, cu excepţia cazului existenţei unui acord contrar între Companie şi Client. 

12.  Soluţionarea litigiilor

12. 1.Părţile trebuie să acţioneze cu bună credinţă pentru a rezolva orice litigiu care ar putea apărea în legătură cu acest Acord. Litigiile pot apărea în legătură cu următoarele, fără a se limita la acestea: aplicări/interpretări ale Acordului, disponibilitatea documentaţiei tehnice (manuale de reparaţii, programări, cataloage piese de schimb, instruire), caracterul complet al documentaţiei tehnice, limbile în care este disponibilă documentaţia, corectitudinea documentaţiei tehnice, abonamente la site-ul web, comenzi de documentaţie tehnică şi echipament de diagnosticare, preţuri şi reduceri de preţuri, plăţi, întreruperi/opriri ale site-ului web, (dacă se datorează Companiei). Procedura de mediere nu se aplică la litigiile care nu se datorează direct acestui Acord şi Informaţiilor tehnice prezente pe Site, inclusiv, dar fără a se limita la: întârzieri în livrarea pieselor de schimb şi/sau a echipamentelor originale ale Companiei, întârzieri în repararea autovehiculelor Companiei datorate livrării cu întârziere a pieselor de schimb şi/sau a echipamentelor originare ale Companiei, garanţii şi revendicări de produse referitoare la autovehiculele Companiei, revendicări generale referitoare la autovehiculele Companiei, revendicări referitoare la reprezentanţe şi/sau mecanici ai reţelei Companiei, revendicări referitoare la asistenţa şi servisarea autovehiculelor.

12. 2.Cu excepţia cazului în care Părţile convin altfel, de fiecare dată când nu au rezolvat litigiul prin mediere în decurs de 45 (patruzeci şi cinci) de zile de la izbucnirea acestuia, litigiul poate fi prezentat în faţa Curţii din Torino, Italia, care va avea competenţă exclusivă. Acest Acord se supune şi trebuie interpretat conform legii italiene. Versiunea originală italiană a acestui Acord are prioritate asupra oricărei traduceri în cazul în care apar nepotriviri.

12. 3.Procedura de mediere nu are prioritate faţă de niciun drept al Clientului de a depune o revendicare direct în faţa Curţii din Torino, Italia, care are competenţă exclusivă. 

13.  Aprobarea acestui Acord

13. 1.Clientul declară că a citit şi acceptă acest Acord în întregime, în special după examinarea clauzelor următoarelor secţiuni, conform Articolului 1341 şi Articolului 1342 a Codului Civil Italian:

·         Secţiunea 2

·         Secţiunea 5

·         Secţiunea 7

·         Secţiunea 8

·         Secţiunea 11

·         Secţiunea 12

Clauze specifice

Catalog piese de schimb

  • Căutarea după numărul de şasiu necesită introducerea ultimelor nouă (9) cifre ale numărului de şasiu. Dacă sunt mai multe şasiuri ale căror ultimele 9 numere coincid, Sistemul va prezenta o listă verticală cu şasiurile disponibile, permiţând ca cel pertinent să fie identificat fără ambiguitate. În cazul accesării portalului RMI, sistemul va solicita ca numărul de şasiu să fie introdus din nou (chiar dacă acesta a fost deja introdus pe portalul RMI).
  • În cazul unei înlocuiri PN de la/după regulă (cu alte cuvinte modificarea produsului determină aplicarea PN 1 până la şasiul şi PN 2 până la şasiul X+1), Sistemul va prezenta ambele soluţii, dând informaţiile corespunzătoare în ceea ce priveşte PN şi Şasiul de referinţă, pentru a permite o alegere definitivă, fără ambiguitate. În practică, este afişată starea „istorică” a Componentului căutat, astfel poate fi aplicat şi la alte şasiuri care nu sunt incluse în căutare.

Reprogramarea unităţii de control

Cerinţele tehnice pe care operatorii independenţi vor trebui să le respecte pentru a putea reprograma autovehiculele sunt prezentate mai jos. Cerinţele tehnice se împart în:

  • Cerinţe privind configuraţia calculatorului personal
  • Cerinţe VCI
  • Conectori vehicule

IMPORTANT:

Compania nu se ocupă de performanţa VCI în ceea ce priveşte terţa parte. SW-ul Companiei şi autovehiculele corespunzătoare sunt conform RP1210 cu privire la conexiunile la VCI, în timp ce fabricanţii VCI sunt răspunzători pentru funcţionarea corectă a dispozitivelor lor cu fiecare autovehicul al Companiei care utilizează SW-ul Companiei.

 

Cerinţe privind configuraţia calculatorului personal

Configuraţia minimă recomandată:

a.     Procesor de minim 500 Mhz

b.     Minim 2 GB RAM

c.     Minim 500 MB de spaţiu liber hard-disk

d.     Rezoluţie afişaj minim 1024x768

e.     Conexiune internet de mare viteză, de ex. DSL

Cerinţe software:

a.     Sistem de operare Microsoft Windows™ 7 Enterprise de 64 de biţi sau Microsoft Windows™ 8 Enterprise de 64 de biţi sau Microsoft WindowsTM 10 de 64 de biţi

b.     Utilizator conectat ca administrator

c.     Browser web Internet Explorer 10.0 sau o versiune ulterioară

d.     Adobe Acrobat Reader versiunea 10 sau o versiune ulterioară

Cerinţe VCI

Este necesar un VCI, disponibil la Companie, compatibil cu standardele RP1210 şi care să respecte următoarele cerinţe:

1.     Legătura dintre PC şi VCI trebuie realizată printr-o conexiune USB

2.     Driver-ul VCI şi software-ul corespunzător trebuie instalate de un operator independent

3.     Configuraţia D-PDU API trebuie să corespundă Windows 64 bit

4.     Legătura dintre autovehicul şi VCI trebuie să fie compatibilă cu pinul de ieşire al conectorului aflat pe autovehicul

Conectorul de la autovehicul

Operatorii independenţi trebuie să ţină cont de următoarele cerinţe minime implementate pe Produsele Companiei:

A. Legare la masă

B. Tensiune necomutată de +12 V

C. Tensiune înaltă CAN

D. Tensiune joasă Can

E. Scut

F. DESCHIS

G. DESCHIS

H. Tensiune înaltă CAN

J. Tensiune joasă CAN

eTIM

Informaţiile de pe acest Site s-ar putea să nu fie actualizate datorită modificărilor ce pot fi adoptate oricând de Producător din motive tehnice şi/sau comerciale. Ca atare, informaţiile privind repararea unor componente s-ar putea să nu fie prezente, la fel ca operaţiunile de reparare care trebuie efectuate direct de reţeaua de service a producătorului componentei.

Site-ul este actualizat în mod continuu pentru a se respecta modificările şi cerinţele legislative. Unele metode de căutare s-ar putea să nu fie încă complet optimizate, precum căutarea după termen, după componentă sau schemă de conexiuni, după DTC sau simptome, chiar dacă informaţiile necesare pentru operaţiile de reparare care se vor efectua în cazul autovehiculelor Companiei sunt disponibile pe Site. În acest caz, este recomandat să consultaţi indicele documentului sau să efectuaţi o filtrare suplimentară a rezultatelor, utilizând instrumentele furnizate de portal. Evoluţiile tehnice ale acestui site vor permite identificarea vehiculelor pe baza caracteristicii produselor şi a publicării numărului referitoare la aprobarea-tip.